Szkolenie Feedback – jak udzielać i przyjmować informację zwrotną?

Wstęp
Feedback, czyli informacja zwrotna, jest kluczowym elementem rozwoju zarówno jednostki, jak i organizacji. Jest to proces, który pozwala na identyfikację mocnych stron oraz obszarów do poprawy, umożliwiając ciągłą adaptację i doskonalenie. W dzisiejszym świecie biznesu, umiejętność udzielania i przyjmowania feedbacku staje się coraz bardziej istotna dla efektywnej współpracy i osiągania sukcesów zawodowych.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla Uczestników
Uczestnicy tego szkolenia zyskają niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im:

 • Świadomie udzielać feedbacku w sposób konstruktywny i zrozumiały dla odbiorcy.
 • Skutecznie przyjmować feedback, wykorzystując go do osobistego rozwoju.
 • Poprawić komunikację między członkami zespołu i zwiększyć efektywność pracy.
 • Zwiększyć pewność siebie w radzeniu sobie z informacją zwrotną.
 • Skuteczniej zarządzać swoim rozwojem zawodowym i osiągać cele.

Korzyści dla Firmy
Dla firmy szkolenie na temat udzielania i przyjmowania feedbacku przynosi liczne korzyści, w tym:

 • Poprawa kultury organizacyjnej, budowanie atmosfery zaufania i otwartości.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez docenianie ich pracy i skuteczne wsparcie w rozwoju.
 • Redukcja konfliktów i błędów wynikających z niejasności w komunikacji.
 • Wzrost efektywności pracy zespołowej oraz osiąganych wyników.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako miejsca, gdzie innowacyjność i rozwój są cenione.

 Metody Szkoleniowe
Podczas szkolenia wykorzystane będą różnorodne metody, które sprzyjają aktywnemu uczeniu się i praktycznemu stosowaniu zdobytej wiedzy. Metody te obejmują:

 • Prezentacje i wykłady, aby przekazać podstawową wiedzę na temat feedbacku.
 • Ćwiczenia grupowe i indywidualne, pozwalające na praktyczne stosowanie umiejętności udzielania i przyjmowania feedbacku.
 • Studia przypadków i analiza sytuacji rzeczywistych, umożliwiające zrozumienie różnych kontekstów i wyzwań związanych z feedbackiem.
 • Role-play i symulacje, wspierające rozwój umiejętności praktycznych oraz zdolność do radzenia sobie ze trudnymi sytuacjami.

Program szkolenia

Dzień I

Sesja 1: Wprowadzenie do Feedbacku
• Definicja feedbacku
• Dlaczego feedback jest istotny w rozwoju osobistym i zawodowym?
• Cele i korzyści udzielania i przyjmowania feedbacku
Sesja 2: Rodzaje Feedbacku
• Konstruktywny vs. destruktywny feedback
• Feedback pozytywny vs. negatywny
• Formy feedbacku: werbalny, pisemny, niewerbalny
Sesja 3: Zasady Efektywnego Feedbacku
• Kluczowe elementy efektywnego feedbacku
• Zasady SMART (Specyficzny, Mierzalny, Osiągalny, Realistyczny, Terminowy) w formułowaniu feedbacku
• Asertywność w udzielaniu feedbacku
Sesja 4: Ćwiczenia praktyczne
• Symulacje sytuacji udzielania feedbacku
• Analiza przykładowych przypadków
• Feedback na temat sposobu udzielania feedbacku

Dzień II

Sesja 5: Akceptowanie i Otwartość na Feedback
• Psychologiczne aspekty przyjmowania feedbacku
• Jak radzić sobie z emocjami związanymi z otrzymywaniem feedbacku?
• Budowanie otwartości na feedback jako umiejętność
Sesja 6: Techniki Przyjmowania Feedbacku
• Aktywne słuchanie
• Pytania clarifyingowe (wyjaśniające)
• Wyrażanie wdzięczności za feedback
Sesja 7: Praktyczne Strategie Przyjmowania Feedbacku
• Jak wyciągać konstruktywne wnioski z otrzymanego feedbacku?
• Planowanie działań na podstawie otrzymanej informacji zwrotnej
• Budowanie i realizacja osobistego planu rozwoju opartego na feedbacku
Sesja 8: Ćwiczenia i Role-Play
• Ćwiczenia związane z przyjmowaniem feedbacku
• Role-play: symulacja rzeczywistych sytuacji przyjmowania feedbacku
• Indywidualne podsumowanie i planowanie działań na przyszłość
To propozycja ogólnego programu. Każda sesja może być doprecyzowana, a także mogą być dodane dodatkowe elementy w zależności od potrzeb uczestników oraz kontekstu organizacyjnego.

Podsumowanie
Feedback to nieodłączny element procesu uczenia się i rozwoju. Poprzez zdobycie umiejętności udzielania i przyjmowania feedbacku, uczestnicy tego szkolenia mogą przyczynić się do swojego osobistego wzrostu oraz sukcesów swojej organizacji. Dzięki zrozumieniu znaczenia feedbacku oraz praktycznemu wykorzystaniu nowych umiejętności, będą mogli skuteczniej współpracować, rozwijać się zawodowo i osiągać zamierzone cele.

Może ci się także spodobać…

Mobbing szkolenie

Opis szkolenia: Szkolenie "Przeciwdziałanie Mobbingowi – Co może zrobić manager?" zostało zaprojektowane w celu...