SZKOLENIE Metody i strategie negocjacyjne

Wstęp
Negocjacje odgrywają kluczową rolę we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza w biznesie, gdzie skuteczność negocjacyjna może decydować o sukcesie czy porażce. Umiejętności negocjacyjne mają ogromne znaczenie zarówno dla jednostek, jak i dla firm, wpływając na sposób prowadzenia interesów oraz budowanie relacji. W obliczu coraz bardziej konkurencyjnego rynku, posiadanie solidnych umiejętności negocjacyjnych staje się niezbędne dla osiągnięcia celów biznesowych oraz utrzymania stabilnej pozycji na rynku.

Zarządzać czy przewodzić zespołem

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy szkolenia mają szansę praktycznie poznać podstawy negocjacji oraz efektywnie przećwiczyć różnorodne techniki negocjacyjne, co pozwoli im zwiększyć swoją skuteczność w procesie negocjacyjnym. Oprócz tego, zdobędą umiejętność asertywnego wyrażania swoich potrzeb i stanowisk, co pozwoli im skuteczniej bronić swoich interesów podczas negocjacji.

Korzyści dla firmy
Dla firm szkolenie z zakresu metod i strategii negocjacyjnych przekłada się na lepsze wyniki biznesowe poprzez zwiększenie efektywności procesów negocjacyjnych, uzyskanie bardziej korzystnych warunków handlowych oraz budowanie trwałych relacji z partnerami biznesowymi. Posiadanie zespołu negocjatorów o wysokich umiejętnościach może być kluczowym czynnikiem różnicującym firmę na rynku.

Program szkolenia

Dzień I

1. Podstawy negocjacji
• Definicja negocjacji i ich znaczenie w biznesie
• Elementy skutecznej negocjacji: komunikacja, empatia, zdolność do rozwiązywania konfliktów
• Różnice między strategiami współpracy a konkurencji
2. Asertywność w negocjacjach
• Techniki asertywnego komunikowania się
• Budowanie pozytywnych relacji w procesie negocjacyjnym
• Radzenie sobie z trudnymi osobami i sytuacjami podczas negocjacji
3. Skuteczne planowanie negocjacji
• Analiza sytuacji i określenie celów
• Strategie przygotowania do negocjacji
• Planowanie elastycznych scenariuszy działania
4. Wykorzystanie władzy i informacji w negocjacjach
• Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji o drugiej stronie
• Budowanie swojej pozycji w negocjacjach
• Radzenie sobie z asymetrią władzy
5. Rola emocji w negocjacjach
• Rozpoznawanie i kontrolowanie własnych emocji
• Zrozumienie emocji drugiej strony i umiejętność zarządzania nimi
• Budowanie zaufania i pozytywnego klimatu podczas negocjacji

Dzień II

1. Techniki perswazji i argumentacji
• Skuteczne argumentowanie i obrona stanowiska
• Techniki perswazyjne: dowody społeczne, dowody ekspertów, analogie
• Radzenie sobie z manipulacją i próbami wpływania na decyzje
2. Rozwiązywanie konfliktów w negocjacjach
• Identyfikacja i analiza konfliktów podczas negocjacji
• Techniki rozwiązywania konfliktów i osiągania win-win
• Budowanie trwałych relacji pomimo różnic i sporów
3. Zarządzanie czasem w negocjacjach
• Efektywne planowanie czasu negocjacji
• Radzenie sobie z presją czasu i utrzymywanie kontroli nad procesem
• Wykorzystanie czasu jako narzędzia negocjacyjnego
4. Analiza i doskonalenie umiejętności negocjacyjnych
• Indywidualna ocena postępów i identyfikacja obszarów do doskonalenia
• Uczenie się na własnych doświadczeniach i błędach
• Opracowywanie planu rozwoju umiejętności negocjacyjnych
5. Podsumowanie i wnioski
• Przegląd najważniejszych zagadnień i technik omawianych podczas szkolenia
• Określenie konkretnych działań do podjęcia po zakończeniu szkolenia
• Otwarta dyskusja i wymiana doświadczeń między uczestnikami a prowadzącym

Podsumowanie
Dlaczego warto uczestniczyć w naszym dwudniowym szkoleniu z metod i strategii negocjacyjnych? Ponieważ umiejętności negocjacyjne są kluczowym elementem sukcesu w dzisiejszym biznesie. Współczesne środowisko biznesowe wymaga od profesjonalistów nie tylko znajomości fachu, ale również umiejętności skutecznego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów i budowania trwałych relacji. Nasze szkolenie umożliwia praktyczne poznanie narzędzi i strategii niezbędnych do skutecznego negocjowania, co przełoży się na zwiększenie efektywności w prowadzeniu interesów i osiąganiu celów biznesowych.
Zapraszamy wszystkich, którzy pragną wzmocnić swoją pozycję w trakcie negocjacji handlowych, społecznych, biznesowych itp. oraz rozwijać swoje umiejętności interpersonalne. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym negocjatorem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z negocjacjami, nasze szkolenie zapewni Ci wartościowe narzędzia i praktyczne wskazówki, które pozwolą Ci osiągać lepsze wyniki w negocjacjach oraz budować trwałe relacje biznesowe. Dołącz do naszej grupy i stań się bardziej pewnym siebie, skutecznym negocjatorem, gotowym na wyzwania współczesnego rynku.

Może ci się także spodobać…