SZKOLENIE Personal Branding

Wstęp:
W dzisiejszym środowisku biznesowym, umiejętność efektywnej komunikacji i autoprezentacji stanowi kluczowy element sukcesu zawodowego. Szkolenie „Personal Branding” zostało zaprojektowane w celu rozwinięcia kompetencji związanych z autoprezentacją, prezentacjami publicznymi oraz skuteczną komunikacją interpersonalną. Poprzez analizę sytuacji wyjściowych uczestników oraz praktyczne ćwiczenia, szkolenie skupia się na identyfikowaniu mocnych i słabych stron w obszarze autoprezentacji oraz budowaniu pewności siebie w sytuacjach publicznych.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników i firmy:
Dla uczestników, szkolenie „Personal Branding” przynosi szereg korzyści.

 • Pozwala ono na rozwój umiejętności komunikacyjnych związanych z wystąpieniami publicznymi,
 • radzenie sobie ze stresem oraz
 • umiejętność prezentowania siebie podczas rozmów rozwojowych czy oceniających.
 • Uczestnicy zdobywają również umiejętność identyfikacji własnych mocnych stron oraz kontrolowania emocji, co przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku osobistego.

Dla firmy natomiast, szkolenie przekłada się na lepsze wykorzystanie potencjału pracowników, poprawę efektywności komunikacyjnej wewnątrz organizacji oraz zwiększenie profesjonalizmu w kontaktach z klientami czy partnerami biznesowymi.

Metody szkoleniowe:
Szkolenie „Personal Branding” opiera się na metodzie współuczestniczącej, wykorzystując interaktywne narzędzia takie jak prace w grupach, dyskusje, prezentacje indywidualne, symulacje oraz badanie przypadku. Część praktyczna szkolenia umożliwia uczestnikom doskonalenie umiejętności związanych z autoprezentacją poprzez nagrywanie i analizę krótkich prezentacji każdego uczestnika. W trakcie szkolenia zdobywane są również umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami oraz skuteczne prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych czy rozwojowych.
Cele:

 • rozwój umiejętności komunikacyjnych związanych z wystąpieniami publicznymi,
 • radzenia sobie ze stresem podczas tych wystąpień,
 • umiejętność zaprezentowania siebie podczas rozmowy rozwojowej, oceniającej/wystąpienia publicznego,
 • identyfikacja własnych mocnych i słabych stron w zakresie autoprezentacji i prezentacji publicznej oraz kontrolowanie emocji,
 • wykreowania dobrego wizerunku osobistego.

 Nabyte kompetencje:

 • Skutecznego komunikowania w trakcie prezentacji
 • Poznanie zasad skutecznej komunikacji z odbiorcą
 • Nabycie wiedzy na temat relacji międzyludzkich
 • Wystąpień publicznych i przygotowania i przedstawienia prezentacji
 • Skutecznego radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi w trakcie prezentacji
 • Skutecznego przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • Umiejętnego zaprezentowania się
 • Aktywnego dyskutowania – umiejętności współpracy

Program szkolenia

Dzień I 9.00 – 16.00

1. Wprowadzenie do szkolenia
– prezentacja celu, programu, zadań i oczekiwań uczestników
– analiza sytuacji wyjściowych uczestników
– jaki powinien być prelegent, prezenter – kompetencje współczesnego prelegenta w zakresie
wiedzy, umiejętności i postaw

2. Wizerunek osoby czyli jak nie tylko dobrze wyglądać
– z czego składa się wizerunek
– tworzenie wizerunku (kreowanie wizerunku – zasady
– wizerunek osobisty – elementy składowe
– sztuka reprezentowania siebie
– wizerunek a public relations
– ćwiczenie (na podstawie otrzymanych materiałów uczestnicy tworzą indywidualne
wizerunki polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu prezentacji. Wizerunki te
podlegają ocenie prowadzącego i uczestników)

3. Komunikacja interpersonalna pomiędzy prezenterem a odbiorcami
– zasady skutecznej komunikacji
– komunikacja jednostronna i dwustronna
– komunikacja werbalna – czyli jakich słów używać a jakich unikać
– komunikacja niewerbalna (mowa ciała) – czyli jak się zachować
– waga i znaczenie głosu – dykcja i emisja głosu
– techniki komunikacji pozawerbalnej
– komunikacja jako dialog
– komunikacja pomiędzy kobietami a mężczyznami
– podstawowa kwestia – spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego
– ćwiczenia z komunikacji werbalnej (dykcja, emisja głosu), ćwiczenie z komunikacji
pozawerbalnej czyli z używania gestów oraz ćwiczenie z przygotowanych przez
uczestników autoprezentacji wraz z ocena (informacją zwrotną)

4. Autoprezentacja, prezentacja – czyli sztuka zaprezentowania siebie
– zasady wystąpień publicznych
– style przemawiania
– przygotowanie się do prezentacji – podstawą sukcesu
– pewność siebie i nastawienie prezentera
– zachowanie zasad savoir-vivre w czasie prezentacji
– tworzenie prezentacji – zasady tworzenia struktury
– używane podczas prezentacji pomoce (rzutnik, flip-chart i inne) – zasady ich wykorzystania
– prezentacja z perspektywy prowadzącego
– prezentacja z perspektywy słuchacza (uczestnika)
– publiczność – pytania, odpowiedzi
– techniki podtrzymania uwagi słuchaczy i dyskusji z grupą
– błędy podczas prezentacji
– ćwiczenia z autoprezentacji i prezentacji na dowolny wybrany temat (wszyscy uczestnicy
przygotowują się i przeprowadzają indywidualne prezentacje, które nagrywane są na
kamerę a następnie odtwarzane)

Dzień II 9.00 16.00

5. Rozmowa kwalifikacyjna/rozwojowa/oceniająca itp
– jak się do niej przygotować
– elementy składowe rozmowy kwalifikacyjnej
– zadawanie pytań i odpowiadania – podstawowe zasady
– personal branding – podstawy, jak wykorzystać w kontekście rozwoju zawodowego.
– ćwiczenia z przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych

6. Sytuacje trudne, stresowe i nieprzewidywalne – jak się na nie przygotować
– steres podczas prezentacji jak sobie z nim radzić
– konflikty – jak w sposób skuteczny je rozwiązywać
– dlaczego uczestnicy bywają niezadowoleni – wiedza, która może zmienić porażkę w sukces
– trudny uczestnik – podstawowe techniki radzenia sobie z trudnym uczestnikiem
– stres, trema, emocje – podstawowe techniki przeciwdziałania złym sytuacjom
– ćwiczenie – symulacja sytuacji w których może znaleźć się prezenter, ćwiczenie
odpowiednich zachowań, ocena i dyskusja

7. Podsumowanie i zakończenie szkolenia
– omówienie wniosków i sporządzenie indywidualnego planu działania wobec każdego
uczestnika
– profesjonalna prezentacja połączona z dyskusją na temat szkolenia w formie ćwiczenia
przygotowana przez uczestników szkolenia
– podsumowanie prowadzącego, analiza oczekiwań i ich realizacji

Podsumowanie:
Podsumowując, szkolenie „Personal Branding” jest nie tylko okazją do rozwoju umiejętności komunikacyjnych, ale również do budowania pewności siebie oraz skutecznego zarządzania emocjami w sytuacjach publicznych. Nabyte kompetencje pozwalają uczestnikom skuteczniej prezentować siebie oraz wspierać rozwój osobisty i zawodowy.

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

02/26/2024

Może ci się także spodobać…