SZKOLENIE Prezentacja i autoprezentacja – sztuka wystąpień publicznych

Wstęp
Szkolenie dotyczące prezentacji i autoprezentacji, będącego sztuką wystąpień publicznych, zostało opracowane z myślą o podniesieniu kompetencji relacyjnych, zwłaszcza wśród kadry zarządzającej. Głównym celem jest zdobycie wiedzy z zakresu retoryki, czyli sztuki przemawiania, doskonalenie umiejętności mówienia publicznego oraz kształtowanie pożądanych postaw liderskich związanych z cechami przywódczymi podczas wystąpień publicznych.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie umiejętności efektywnego przemawiania publicznego.
 • Doskonalenie kompetencji relacyjnych związanych z reprezentowaniem organizacji.
 • Nabycie technik radzenia sobie ze stresem i tremą podczas wystąpień publicznych.
 • Rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej.
 • Budowanie pewności siebie oraz autorytetu w sytuacjach publicznych.

Korzyści dla firmy:

 • Zwiększenie efektywności reprezentacji instytucji w mediach i publicznych wydarzeniach.
 • Rozwój kadry zarządzającej, co może przyczynić się do lepszych relacji z klientami i partnerami biznesowymi.
 • Zwiększenie zaufania społecznego oraz wizerunku firmy poprzez profesjonalne wystąpienia publiczne.

Metody szkoleniowe:

 • Wprowadzenie do szkolenia, prezentacje indywidualne uczestników.
 • Omówienie podstawowych cech i umiejętności związanych ze sztuką przemawiania.
 • Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej podczas wystąpień publicznych.
 • Przygotowanie do wygłoszenia przemówienia i prezentacji.
 • Ćwiczenia związane z wystąpieniami w warunkach studia telewizyjnego.
 • Zakończenie szkolenia, podsumowanie i planowanie działań na przyszłość.

 Prezentacje multimedialne połączone  z mini wykładem – przedstawienie i usystematyzowanie wiedzy i informacji w poszczególnych częściach, podsumowanie i utrwalenie podstawowych zasad i wniosków
Ćwiczenia grupowe (praca w małych grupach) i indywidualne – zaangażowanie uczestników w proces szkolenia, wymiana doświadczeń, uzyskanie efektu synergii, szybsze i skuteczniejsze uzyskanie pożądanych rezultatów
Symulacje/odgrywanie ról  – praktyczne przećwiczenie omówionych zagadnień, doskonalenie umiejętności występowania publicznego, autoprezentacji i prezentacji
Case study – zaprezentowanie konkretnych sytuacji związanych z wystąpieniami publicznymi w których skutecznie wykorzystywane są poszczególne narzędzia komunikacyjne i relacyjne, możliwość porównania i wymiany doświadczeń na temat pozytywnych i negatywnych rezultatów działań
Cele:
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji relacyjnych  (kadry zarządzającej) związanych z przemawianiem, wystąpieniami publicznymi  i reprezentowaniem Uczelni, czyli nabycie wiedzy związanej z retoryka czyli sztuka przemawiania,  doskonalenie umiejętności związanych z mówieniem publicznym, przemawianiem i dyskutowaniem oraz kształtowanie odpowiednich i pożądanych postaw  liderskich (relacyjnych) związanych z cechami przywódczymi w trakcie wystąpień publicznych i przemówień oraz radzeniem sobie ze stresem i tremą (przed, w trakcie i po wygłoszeniu przemówienia)  

Program szkolenia

Dzień I 9.00 – 16.00

1. Wprowadzenie do szkolenia
– prezentacja celu, programu (zadań do wykonania), prowadzącego……
– prezentacje indywidualne uczestników (autoprezentacje wraz z informacją zwrotną)
2. Podstawowe umiejętności i cechy osoby związane ze sztuka
wygłaszania przemówień i reprezentowania organizacji/instytucji
– cechy i umiejętności osoby występującej/przemawiającej
– kreowanie wizerunku podczas wystąpienia/przemowy
– savoir vivre podczas wystąpienia/przemowy
– retoryka czyli sztuka przemawiania

3. Sztuka komunikacji interpersonalnej w trakcie wystąpienia/przemówienia
– słowa w komunikacji – czyli jakich używać słów (komunikowanie się za pomocą słów)
– głos – jaki powinien być głos w trakcie przemawiania (komunikacja głosem)
– mowa ciała czyli techniki pozawerbalne (czynniki pozawerbalne (w trakcie wystąpienia)
wzmacniające przekaz werbalny)
– zakłócenia przekazu, skuteczne formy radzenia sobie ze stresem i trema podczas
przemówienia, trudni uczestnicy
– kontakt ze słuchaczami, techniki wywierania wpływu
– komunikacja jednostronna (wykład)
– komunikacja dwustronna (dialog, pytania od uczestników)
– spójność komunikacyjna (werbalność z pozawerbalnością)
– sztuka aktywnego słuchania
– asertywność czyli sztuka wyrażenia siebie
– sztuka porozumiewania się z uczestnikami (zasady i techniki prezentacyjno – negocjacyjne)

Dzień II 9.00 16.00

4. Przygotowanie się do wygłoszenia przemówienia i prezentacji
– analiza warunków czyli sali, osób uczestniczących oraz kwestii technicznych (nagłośnienie,
rzutnik, mikrofon, mównica itp.)
– przygotowanie tekstu przemówienia
– zaplanowanie przemówienia (czas, przerwy, sytuacje nagłe)
– metody wykorzystywane w trakcie przemowy (wykład, prezentacja, angażowanie
uczestników, dyskusja z uczestnikami, różne formy podsumowania……)
– wywieranie wpływu, perswazja i budowanie autorytetu
– ćwiczenia – indywidualne wystąpienia (prezentacje)
– informacja zwrotna wraz z profesjonalną ocena przeprowadzonych wcześniej
indywidualnych wystąpień publicznych (prezentacji)

5. Przemawianie w warunkach studia telewizyjnego (TV)
– jak się przygotować i na co zwracać szczególna uwagę (studio telewizyjne czyli miejsce
przyjazne osobie występującej – nasze prawa i obowiązki)
– przemawianie na żywo/nagrywanie przemówienia
– praca z kamerą (kamerami) w trakcie przemawiania/prezentacji
– wywiad, rozmowa, konferencje…… czyli inne formy wystąpień w TV
– ćwiczenia indywidualne związane z pracą w warunkach studia TV

6. Zakończenie szkolenia
– działania na przyszłość (doskonalenie umiejętności przemawiania, występowania
publicznego i prezentacji)
– podsumowanie szkolenia

Podsumowanie:
Szkolenie „Prezentacja i autoprezentacja – sztuka wystąpień publicznych” ma na celu rozwój umiejętności komunikacyjnych i liderskich w kontekście publicznych wystąpień. Metody szkoleniowe, takie jak prezentacje multimedialne, ćwiczenia grupowe oraz symulacje ról, mają zapewnić uczestnikom praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego przemawiania i reprezentowania organizacji.

Może ci się także spodobać…

Mobbing szkolenie

Opis szkolenia: Szkolenie "Przeciwdziałanie Mobbingowi – Co może zrobić manager?" zostało zaprojektowane w celu...

Szkolenie Design Thinking 

Szkolenie Design Thinking to intensywny kurs, który ma na celu rozwinięcie kreatywności i umiejętności poszukiwania...