Szkolenie Savoir-vivre i etykieta w biznesie

Wstęp:
Szkolenie „Savoir-vivre i etykieta w biznesie” zostało opracowane w celu zapoznania uczestników z skutecznymi zasadami komunikacji oraz savoir-vivre w kontekście kontaktów interpersonalnych w biznesie. Głównym celem jest zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania tych zasad w sytuacjach biznesowych, co przyczynia się do budowania pozytywnych relacji i wizerunku firmy.

Zarządzanie czasem

 Korzyści dla uczestników:

 • Poszerzyć swoją wiedzę na temat zasad savoir-vivre i etykiety biznesowej.
 • Zdobycie umiejętności komunikacyjnych, takich jak aktywne słuchanie, empatia i asertywność.
 • Nabyć umiejętność obsługi klienta biznesowego, z uwzględnieniem specyfiki i oczekiwań tego typu klientów.
 • Doskonalić umiejętności argumentacji i budowania relacji z klientami.
 • Poznać zasady komunikacji w różnych kanałach, takich jak rozmowa telefoniczna czy korespondencja mailowa.
 • Ćwiczyć praktyczne sytuacje komunikacyjne w symulacjach.

Korzyści dla firmy:

 • Poprawa wizerunku firmy poprzez profesjonalną obsługę klienta.
 • Zwiększenie efektywności komunikacji wewnątrz organizacji.
 • Budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej opartej na zasadach savoir-vivre.
 • Zdobycie przewagi konkurencyjnej poprzez lepsze relacje z klientami.

Metody szkoleniowe:

 • Prezentacje dotyczące celu, zadań oraz programu szkolenia.
 • Ćwiczenia praktyczne, symulacje oraz studia przypadków.
 • Dyskusje i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami.
 • Analizę i ocenę działań poprzez informację zwrotną.
 • Podsumowanie i opracowanie działań na przyszłość.

 Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Cel:
Celem szkolenia jest poznanie skutecznych zasad komunikowania się i savoir vivre w kontaktach interpersonalnych w biznesie oraz nabycie umiejętności praktycznego ich wykorzystania w sytuacjach biznesowych i nie tylko.

Program szkolenia

Dzień I 9.00 – 16.00

1. Wprowadzenie do szkolenia z etykiety w biznesie (prezentacja celu i zadań/programu)
2. Kompetencje związane z savoir vivrem i etykietą biznesową (wiedza, umiejętności, postawy-cechy)
– kompetencje twarde (zadaniowe)
– kompetencje miękkie (relacyjne)
– etykieta biznesowa w relacjach międzyludzkich (etykieta w biznesie)
– savoir vivre w relacjach międzyludzkich i biznesowych
– dress code
3. Charakterystyka klienta biznesowego czyli kim jest i czego oczekuje
– specyfika obsługi klienta biznesowego (klient wewnętrzny i klient zewnętrzny)
– biznesowe podejście do klienta
– stosowanie zasad savoir vivre wobec klienta
4. Zasady komunikacji interpersonalnej w w savoir vivre i etykiecie biznesowej
– słowa, treść czyli komunikacja werbalna
– głos, czyli komunikacja pozawerbalna
– sztuka aktywnego słuchania, empatii i asertywności
– komunikacja jako umiejętność przekazania informacji klientowi
– budowanie kultury organizacji poprzez savoir vivre
– trudne sytuacje w obsłudze klienta – techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Dzień II 9.00 16.00

. Etapy skutecznej rozmowy z klientem (szczegóły etykiety)
– jak zrobić – na początku rozmowy – dobre, pierwsze wrażanie (tworzenie relacji) –
pierwszy kontakt
– efektywność
– jakie mają potrzeby klienci (analizowanie potrzeb)
– sztuka argumentowania czyli umiejętność używania języka korzyści
– zakończenie rozmowy – sztuka parafrazy
6. Kanały komunikacyjne (strona www, wiadomości e-mail, rozmowa telefoniczna,
wiadomości SMS, social media, inne)
– zasady korespondencji służbowej
– efektywna obsługa telefoniczna klienta. Sytuacje trudne podczas obsługi telefonicznej
– zasady komunikacji mailowej w kontakcie ze studentem/klientem.
– czego unikać w kontakcie osobistym i telefonicznym ze studentem/klientem.
– formy grzecznościowe
7. Ćwiczenia (symulacje) komunikacyjne w etykiecie
– informacja zwrotna dla osób, które przeprowadziły symulacje obsługi klienta Uczelni
8. Podsumowanie i zakończenie szkolenia – działania na przyszłość

Podsumowanie
Szkolenie „Savoir-vivre i etykieta w biznesie” koncentruje się na przekazaniu uczestnikom skutecznych zasad komunikacji oraz savoir-vivre w kontekście interakcji biznesowych. Celem szkolenia jest nie tylko poznanie tych zasad, lecz także ich praktyczne wykorzystanie w sytuacjach zawodowych, co ma przyczynić się do budowania pozytywnych relacji i wizerunku firmy.
Uczestnicy szkolenia mogą spodziewać się poszerzenia wiedzy na temat zasad savoir-vivre i etykiety biznesowej, zdobycia umiejętności komunikacyjnych, takich jak aktywne słuchanie, empatia i asertywność, oraz nabycia umiejętności obsługi klienta biznesowego. Dodatkowo, szkolenie umożliwia doskonalenie umiejętności argumentacji, budowania relacji z klientami oraz poznanie zasad komunikacji w różnych kanałach, takich jak rozmowa telefoniczna czy korespondencja mailowa. Ćwiczenia praktyczne w formie symulacji pozwalają uczestnikom na bezpośrednie zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Może ci się także spodobać…

Mobbing szkolenie

Opis szkolenia: Szkolenie "Przeciwdziałanie Mobbingowi – Co może zrobić manager?" zostało zaprojektowane w celu...

Szkolenie Design Thinking 

Szkolenie Design Thinking to intensywny kurs, który ma na celu rozwinięcie kreatywności i umiejętności poszukiwania...