Zarządzanie zapasami szkolenie

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W STRUMIENIU WARTOŚCI

Zapas – marnotrawstwo miejsca, czasu i pieniędzy niezbędne do zapewnienia terminowej realizacji zlecenia klienta w definiowanym przez niego czasie

Masz problem?

• z ustaleniem odpowiedniego poziomu zapasów
• z monitorowaniem stanu zapasów

• Brakuje Ci materiałów do produkcji?
• Brakuje Ci wyrobów gotowych do sprzedaży?
• Zapasy produkcji w toku są zbyt duże?

 Poznaj czynniki wpływające na poziom zapasu
 Poznaj zasady definiowania wszystkich typów zapasów w przedsiębiorstwie
 Rozważyć możliwość sterowania zapasem poprzez wykorzystanie systemu kanban
 Odpowiemy Ci na pytanie jak połączyć system Kanban i MRP

Cel szkolenia:
Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad poprawnego kalkulowania poziomu zapasu w firmie oraz zasad zarządzania zapasem i sterowania produkcją z wykorzystaniem systemu Kanban.

Czas trwania:
2 dni

Adresaci:
Kadra kierownicza wyższego szczebla, planiści, pracownicy działu zaopatrzenia i sprzedaży.
Wszyscy, którzy potrzebują wiedzieć w jaki sposób zarządzać zapasami.

Program szkolenia otwartego:

Dzień I

1. Określimy wpływ zapasów na wyniki finansowe firmy
2. Określimy podstawowe zasady kalkulowania zapasów w przedsiębiorstwie
3. Określimy w skąd i jak pobierać dane do kalkulacji zapasów
4. Określimy zasady kalkulacji zapasów:
a. Materiałowego
b. Produkcji w toku
c. Przystanowiskowego
d. Wyrobów gotowych
5. Przećwiczymy kalkulację zapasów
6. Określimy w jaki sposób analizować i weryfikować stany zapasów

Dzień II

1. Określimy w jaki sposób monitorować zapasy z wykorzystaniem systemu Kanban
2. Zasymulujemy obiegi Kanban w pętlach:
a. Materiałowej
b. Produkcji w toku
c. Przystanowiskowej
d. Wyrobów gotowych
3. Przedyskutujemy możliwości łączenia systemu MRP z systemem Kanban w zakresie zarządzania zapasem.

Ważne: Uczestnicy szkolenia powinni przygotować się do szkolenia dokładnie rozpoznając zasady zarządzania zapasami w firmie.

Strumień wartości – wszystkie czynności niezbędne do realizacji zlecenia klienta począwszy od obsługi zlecenia, przez planowanie, zaopatrzenie, magazynowanie, produkcję, aż po wysyłkę. Strumień wartości to przepływ informacji i materiałów rozważanych jako „dwie strony jednego medalu”.

System Kanban – Kanban z jap. sygnał – system sterowania zapasem polegający na odnawianiu zapasu po zużyciu zdefiniowanej ilości materiału. System opiera się na bieżącej analizie rotacji materiału oraz zdolności dostawcy do jego odnowienia. Podstawą systemu jest poprawnie zdefiniowany poziom zapasu. System wykorzystuje kanbany (sygnały – zwykle w postaci karty), które jednoznacznie definiują powtarzalną ilość zużytego materiału, jego dostawcę, klienta oraz miejsce składowania. System ułatwia dostosowanie poziomu zapasu do bieżącego zapotrzebowania klienta i zdolności wytwórczych dostawcy. System zapewnia, że materiał jest na czas w miejscu, w którym jest potrzebny i w niezbędnej ilości.

Zapytania ofertowe

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/15/2017

Może ci się także spodobać…