Akademia Fakturowania, w tym nowy system KSEF

Program szkolenia

1. Podstawy prawne wystawiania faktur VAT

a) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
b) Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
c) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
d) Kto ma obowiązek wystawienia faktury?
e) Podmioty zwolnione z obowiązku wystawiania faktur VAT
f) faktury zagraniczne a rejestr VAT – czy można ująć faktury w obcym języku w rejestrze? (w tym przykłady faktur wystawianych przez Google, Facebooka itp.)

2. Faktura VAT a inne dokumenty źródłowe

a) Kiedy faktura?
b) Kiedy nota obciążeniowa?
c) Kiedy rachunek?
d) kiedy umowa?
e) kiedy dokument pro-forma?
f) faktura proforma a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
g) sprzedaż nieudokumentowana

3. Faktury elektroniczne

a) Definicja faktury elektronicznej
b) Czy skan faktury jest fakturą elektroniczną?
c) Dopuszczalne formy zgody na przesyłanie faktur elektronicznych wraz z przykładami
d) najczęściej popełniane błędy przy fakturach elektronicznych

4. Faktury uproszczone i faktury do paragonu:

a) Paragony do kwoty 450 zł z numerem NIP jako faktury uproszczone.
b) Czy do faktury uproszczonej należy wystawić zwykłą fakturę ? – Objaśnienia Ministerstwa Finansów
c) Paragony powyżej kwoty 450 zł z numerem NIP
d) Konsekwencje wystawienia faktury VAT do paragonu bez NIPu, w tym 100% dodatkowego podatku VAT
e) Korekta faktury uproszczonej

5. Obowiązkowa treść faktury:

a) Nazwa, numer, adres, w tym skrócone nazwy podatników
b) Numer NIP. Kiedy faktura z „PL” i przedrostkiem zagranicznym?
c) Prawidłowa data wystawienia i sprzedaży na fakturze
d) Stawka podatku VAT na fakturze.
e) Wyrazy „odwrotne obciążenie” na fakturze – kiedy obowiązkowe?
f) Wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze
g) stawka podatku VAT przy usługach kompleksowych
h) czy na fakturach trzeba umieszczać kody GTU?
i) czy na fakturach trzeba umieszczać oznaczenia TP,EE, SW, MPP?

6. Faktura zaliczkowa:

a) Prawidłowa treść faktury zaliczkowej.
b) Kiedy nie wystawiać faktury zaliczkowej?
c) Faktury zaliczkowe na 100%. Czy można je wystawiać?
d) Faktura końcowa „na zero”. Czy trzeba wystawiać i ująć w JPK_V7M?
e) Terminy wystawiania faktur zaliczkowych
f) Faktury zaliczkowe w eksporcie, w tym zmiany wynikające ze SLIM VAT 1 od 1 stycznia 2021r.
g) Faktura zaliczkowa a obowiązkowy MPP

7. Faktury korygujące z uwzględnieniem zmian SLIM VAT 1, 2 i 3

a) Przypadki kiedy nie wystawia się faktur korygujących.
b) Treść faktury korygującej.
c) Termin wystawienia faktury korygującej
d) Faktury korygujące in plus z uwzględnieniem SLIM VAT
e) Faktury korygujące in minus z uwzględnieniem SLIM VAT
f) Anulowanie faktury

8. Nota korygująca

a) Przesłanki wystawienia.
b) Akceptacja noty korygującej.
c) Forma noty korygującej
d) nota korygująca w Krajowym Systemie e-faktur od 1 stycznia 2022r.

9. Obowiązek podatkowy a terminy wystawiania faktur:

a) Zasady ogólne wystawiania faktur VAT
b) Szczególne zasady wystawiania faktur VAT
c) konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie
d) Możliwość wystawienia faktury VAT na 30 dni przed sprzedażą lub wpłatą zaliczki

10. Refaktury

a) w jakich przypadkach stosuje się refaktury
b) terminy wystawiania refaktur
c) refaktury a usługi kompleksowe – sposób na optymalizację

11. Odliczenie podatku VAT na podstawie faktur z u uwzględnieniem zmian wynikających ze SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2

a) przesłanki odliczenia podatku VAT
b) Wydłużenie terminu odliczenia VAT na bieżąco z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021r.
c) Przez jaki okres można zrealizować prawo do odliczenia?
d) Czy prawo do odliczenia podatku VAT może się przedawnić?
e) Czy biała lista podatników VAT ma wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT?
f) Błędna stawka VAT a prawo do odliczenia.
g) Inne błędy na fakturze a prawo do odliczenia VAT.
h) Faktura niezgodna z rzeczywistością a prawo do odliczenia.
i) Faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane.

12. Krajowy System eFaktur (KseF)

a)Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
b) Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
c) Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
d) Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej
e) Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
f) faktura zaliczkowa w KSeF,
g) Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
h) Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych,
i) dane raportowane w JPK_VAT a KSeF,
j) zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,
k) JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF
l) faktury korygujące w KSeF,
ł) dostęp do faktur w KSeF.
m) nota korygująca a KSeF,
n) kolejny egzemplarz faktury a faktura ustruktyryzowana,
o) faktura uproszczona a KSeF,
p) faktury do paragonu a KSeF,
r) faktury dla kontrahentów zagranicznych w KSeF,
s) korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
t) korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF,

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

03/19/2024

Może ci się także spodobać…