Reprezentacja i reklama, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

1. Definicja reprezentacji i reklamy – co różni te dwa pojęcia? Jak je rozpoznać? 2. Wydatki na reprezentację – skutki w podatku dochodowym os osób fizycznych w aspekcienieodpłatnych świadczeń-upominki dla kontrahentów,- wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,-...