BEZPIECZNE UMOWY KSIĘGOWE – ZASADY SPORZĄDZANIA UMÓW,PRZYKŁADOWE ZAPISY CHRONIĄCE KSIĘGOWYCH

Dla kogo

 • księgowi
 • główni księgowi
 • specjaliści podatkowi
 • właściciele biur rachunkowych;
 • dyrektorzy finansowi
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z praktykiem – doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.
Zarządzanie czasem

CEL:

Poznanie zasad konstruowania umów zarówno w biurach rachunkowych, jak i na etatach.

Zyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • o co należy zadbać przy kształtowaniu umowy z pracodawcą/klientem
 • jak można bronić się przez zarzutami ze strony obsługiwanej jednostki albo organów postępowania karnego
 • jakie są najczęstsze sytuacje, w których księgowi ponoszą odpowiedzialność na podstawie umowy
 • na co zwracać uwagę w obliczu sporu sądowego.

Program szkolenia

I. Rodzaje możliwych stosunków prawnych między księgowym a obsługiwanym klientem – ogólne porównanie

1. Umowa o pracę, zlecenie czy kontrakt w ramach działalności gospodarczej? – wybór najkorzystniejszego wariantu – co wziąć pod uwagę?
2. Konsekwencje wyboru określonego wariantu pod kątem odpowiedzialności księgowych
3. Rodzaje umów i zasady ich zawierania, w tym wybór najkorzystniejszej formy

II. Zasady konstruowania umów wraz z przykładowymi klauzulami umownymi prezentowanymi w trakcie szkolenia

1. Prawidłowe określenie przedmiotu umowy i zakresu obowiązków księgowego – jak odróżnić zakres zlecenia od dodatkowych zleceń klientów objętych dodatkowym wynagrodzeniem
2. Terminy dostarczania dokumentów – jak się zabezpieczyć przed nieterminowym dostarczaniem dokumentów przez klientów?
3. Zasady kształtowania wynagrodzeń przez księgowych (ryczałt, stawki godzinowe, wynagrodzenie od wyniku, inne systemy) – jak wybrać najkorzystniejszy ?
4. Rodzaje dokumentów księgowych dostarczanych przez klientów – jak się zabezpieczyć przed zaksięgowaniem błędnych lub niekompletnych dokumentów ?
5. Doradztwo podatkowe – czy księgowi mogą świadczyć takie usługi?
6. Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych wynikających z umów
7. Przedawnienie roszczeń pracowniczych wynikających z umów
8. Tryby rozwiązania umów (np. wskutek rażącego naruszenia obowiązków przez klienta)
9. Pełnomocnictwa do umów (jakie wybrać, czy księgowy może być pełnomocnikiem ogólnym klienta?)
10 Uzyskiwanie od klientów informacji o kodach GTU i Procedurach w JPK_VAT
11. Pozostałe – istotne klauzule umowne

III. Instrumenty ochrony księgowego

1. Ubezpieczenia OC obowiązkowe i dobrowolne dla księgowego
2. Jak się bronić przed odpowiedzialnością odszkodowawczą?
3. Jak się bronić przed odpowiedzialnością karną i karną skarbową ?
4. Kary umowne w umowach księgowych- czy i kiedy stosować?

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

03/20/2024

Może ci się także spodobać…