Jak świadomie kształtować swój wizerunek?

„Jak świadomie kształtować swój wizerunek?”

Opis szkolenia, dla kogo?
Szkolenie jest przewidziane dla osób, które prowadzą rozmowy handlowe, prowadzą wystąpienia i prezentacje, nawiązują kontakty z kontrahentami

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestniczkom tematu świadomego kształtowania własnego wizerunku poprzez samodzielne doświadczanie „bycia na świeczniku”. Dlatego też celem szkolenia jest próba wypracowania indywidualnego stylu prezentowania przez uczestników własnej osoby

Podczas tych dwóch dni skupimy się na kluczowych aspektach komunikacji w miejscu pracy oraz na technikach rozwoju osobistego, które mogą przyczynić się do osiągnięcia sukcesów zawodowych. Tematy obejmują prezentację siebie, język ciała, dykcję, techniki perswazji, budowanie relacji, zarządzanie stresem, komunikację grupową oraz prezentacje publiczne.
Skuteczna komunikacja jest podstawą udanych relacji biznesowych, efektywnego zarządzania zespołem oraz osiągania celów zawodowych. Rozwój osobisty natomiast pozwala na lepsze radzenie sobie ze stresem, budowanie pozytywnej atmosfery pracy oraz efektywne prezentowanie swoich pomysłów i projektów.

Korzyści dla Uczestników:

 • Poszerzenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych
 • Skuteczniejsze budowanie relacji w miejscu pracy
 • Lepsze zarządzanie stresem i emocjami
 • Rozwój umiejętności prezentacyjnych i publicznych
 • Wzrost pewności siebie w sytuacjach zawodowych

Korzyści dla Firmy:

 • Poprawa efektywności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników
 • Budowanie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy
 • Zwiększenie skuteczności prezentacji projektów i produktów
 • Rozwijanie kompetencji niezbędnych do osiągania sukcesów biznesowych

Metody Szkoleniowe: Szkolenie będzie prowadzone w formie interaktywnej, wykorzystującej studia przypadków, ćwiczenia praktyczne, dyskusje grupowe oraz prezentacje. Uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego stosowania poznanych technik oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami.

 

Dzień 1:

1: Pozytywna prezentacja siebie w kontaktach zawodowych

 • Istota pierwszego wrażenia w kontaktach
 • Oddziaływanie na innych przy wykorzystaniu narzędzi komunikacyjnych
 • Werbalne i niewerbalne elementy komunikacji
 • Rozmowa telefoniczna z klientami

 2: Rola języka ciała (mowy ciała) w kształtowaniu własnego wizerunku

 • Postawa ciała i ruch: jak stać oraz jak się poruszać
 • Kontakt wzrokowy i mimika twarzy a odbiór otoczenia
 • Gesty wspomagające przekaz oraz gesty niepożądane
 • Manipulacje związane z mową ciała

 3: Dykcja – nie tylko to, co mówisz świadczy o Tobie. Także to, jak mówisz – ćwiczenia poprawnej dykcji.

 • Znaczenie poprawnej dykcji w komunikacji zawodowej
 • Ćwiczenia poprawności wymowy
 • Kształtowanie klarownego przekazu poprzez właściwą dykcję
 • Techniki poprawy artykulacji i intonacji

4: Techniki perswazji i wpływania na innych w kontaktach zawodowych

 • Podstawowe zasady perswazji
 • Wykorzystanie argumentacji w przekonywaniu innych
 • Techniki negocjacyjne
 • Radzenie sobie z oporem i sprzeciwem

  Dzień 2:

  1: Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji w pracy

  • Znaczenie relacji interpersonalnych w miejscu pracy
  • Budowanie zaufania i empatii
  • Radzenie sobie z konfliktami
  • Budowanie współpracy i zespołowości

  2: Zarządzanie stresem i emocjami w pracy

  • Rozpoznawanie i radzenie sobie ze stresem
  • Techniki relaksacyjne
  • Radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach
  • Budowanie odporności psychicznej

  3: Efektywna komunikacja w grupie

  • Zasady skutecznej komunikacji grupowej
  • Budowanie atmosfery otwartej i wspierającej
  • Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w grupie
  • Praca z różnorodnością w grupie

  4: Budowanie i prezentowanie efektywnych prezentacji i wystąpień publicznych

  • Planowanie i przygotowanie prezentacji
  • Techniki prezentacyjne i mówienia publicznego
  • Radzenie sobie z tremą sceniczną
  • Budowanie wiarygodności i przekonywania audytorium

  Podsumowanie: W ciągu tych dwóch dni skupimy się na rozwijaniu kluczowych umiejętności komunikacyjnych oraz osobistych, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesów w biznesie. Zachęcamy do aktywnego udziału i wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennej praktyce zawodowej.

  CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
  1490,00 pln netto + 23% Vat

  SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
  cena do uzgodnienia
  CENA ZAWIERA:
  * Prowadzenie szkolenia
  * Sala szkoleniowa
  * Materiały szkoleniowe
  * Catering (lunch i przerwy kawowe)
  * Certyfikat uczestnictwa

  Może ci się także spodobać…