Komunikacja i współpraca szkolenie

Komunikacja i współpraca szkolenie

Komunikacja to najważniejszy obszar funkcjonowania firmy, równocześnie źródło potencjalnych problemów organizacji.

 Rozpoczynając nasze szkolenie „Komunikacja i Współpraca w Zespole”, uczestnicy będą mieli okazję zgłębić istotę efektywnej komunikacji w przyszłych działaniach zawodowych. Prawidłowa komunikacja stanowi fundament budowania silnych relacji w zespole oraz klucz do osiągnięcia sukcesów biznesowych. Podczas szkolenia będziemy eksplorować różne techniki i strategie komunikacyjne, które będą przydatne w przyszłej pracy zespołowej.

Zarządzanie czasem

Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?:

  • Pracownicy muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez innych.
  • Nabywanie wiedzy od innych współpracowników i przełożonych oraz uczenie się w oparciu o cudze doświadczenia ma znaczący wpływ na osiąganie sukcesów własnych.
  • Umiejętności efektywnego komunikowania się w otoczeniu zawodowym pomagają w budowaniu kontaktów w atmosferze zaufania, otwartości i szacunku dla innych oraz siebie samego.
  • Poznanie podstawowych technik komunikacji pozwala na obronę siebie w sytuacjach trudnych oraz radzenie sobie z atakiem, krytyką i odrzuceniem w kontaktach wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji w codziennej działalności zawodowej, w kontaktach ze współpracownikami jak też w procesie obsługi klienta wewnętrznego. W ramach szkolenia uczestnik pozna skuteczne formy komunikowania się, czyli nawiązywania kontaktu z klientem, współpracownikiem, zwierzchnikiem, podwładnym..

Celem szkolenia jest:

  • Poznanie zasad obowiązujących w komunikacji społecznej
  • Poznanie swoich mocnych i słabych stron w zakresie komunikowania się
  • Opracowanie sposobów poprawy efektywnego komunikowania się na poziomie przełożony i podwładny
  • Promocja asertywności w kontaktach zawodowych i prywatnych
  • Wykorzystanie umiejętności komunikacji interpersonalnej w negocjacjach z klientem, współpracownikiem, przełożonym…
  • Radzenie sobie w rozmowach z tzw. „Trudnym rozmówcą”

 

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczony jest dla osób, które w działalności zawodowej komunikują się zarówno z partnerami wewnętrznymi jak też zewnętrznymi zwłaszcza z pozycji przełożonego. Zajmują się prezentacją i wdrożeniami projektów, obsługą klientów wewnętrznych, w organizacji produkcji, utrzymania ruchu, magazynów itd. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kadry zarządzającej średniego szczebla jak też szeregowych pracowników firmy.

METODODOLGIA

Podczas szkolenia Komunikacja i współpraca w zespole weźmiesz udział w wielu ćwiczeniach, poznasz różne techniki i narzędzia usprawniające komunikację w pracy z podwładnymi. Poznasz zasady wywierania wpływu zwiększające skuteczność komunikacji przełożonego. Nauczysz się ogarnąć chaos informacyjny i poprawisz swoje relacje z podwładnymi.

Program szkolenia

Dzień 1 (9.00 – 16.00)

1. WSTĘP: Poznajmy się😊
• Zasady szkolenia – kontrakt, umowa jako podstawowe narzędzie defektywnego zarządzania
• „Pojedynek na śnieżki” – co nas motywuje a co demotywuje do pracy i do dalszego rozwoju – zadanie symulacyjne
• „Test rewolwerowca” – zadanie symulacyjne na forum – „Złote zasady współpracy z podwładnymi – wnioski do dalszej prac y na FCH

2. MÓJ WŁASNY STYL KOMUNIKOWANIA SIĘ I BUDOWANIA RELACJI INTERPERSONALNYCH – MOCNE I SŁABE STRONY PRZEŁOŻONEGO
• Autodiagnoza indywidualnego stylu komunikacji w pracy.
• Gra symulacyjna – gra, która nie tylko angażuje, ale przede wszystkim pozwala uczestnikom odkryć ich własny (oraz współpracowników) styl budowania relacji interpersonalnych i sposób podejmowania decyzji. To gra, która odkrywa mocne strony i potencjalne słabości, inspiruje oraz pozostawia uczestników z wartościowymi wnioskami na przyszłość.

3. SZTUKA KOMUNIKACJI W ZESPOLE – WPŁYW KOMUNIKACJI NA WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ CZŁONKÓW ZESPOŁU
• „Test Komunikacja z zespołem ” – autodiagnoza indywidualna – i co z tą wiedzą dalej zrobisz??
• Skuteczne przekazywanie informacji
• Co dzieję się między ludźmi w procesie komunikowania?
• Budowanie wiarygodności w relacjach interpersonalnych – dobre praktyki
• Komunikacja czterech stylów wg JOHARY

4. PRZEŁOŻONY JAKO LIDER, CZY… JAKO OFIARA?
• „Budowa konstrukcji A4” – zadanie symulacyjne
• Rola przełożonego i jego sposób komunikacji
• Skuteczne narzędzia pracy w obszarach produkcyjnych – 5 x Dlaczego? 5W1H itp.. w praktyce

5. JAK USPRAWNIĆ KOMUNIKACJĘ Z ZESPOŁEM? – SKUTECZNE TECHNIKI POPRAWY JAKOŚCI KOMUNIKOWANIA SIĘ Z POPDWŁADNYMI
• Autorytet przełożonego, czyli…? Najpierw zacznij od samego siebie! Doświadczenie Milgrama – krótki film edukacyjny (10 minut) i długie wnioski do wdrożenia natychmiast w pracy z podwładnymi
• znaczenie słów w codziennej pracy zespołu – czego ja oczekuję od mojego kolegi, a czego on oczekuje ode mnie?
• dopasowanie technik do celu komunikacji,
• dopasowanie własnego stylu komunikacji do rozmówcy,
• jak sprawić, aby podwładni słuchali, co się do nich mówi?
• Ćwiczenie: „Historia pomarańczowego Ciapturka”

6. ŚWIADOMOŚĆ CELU W KOMUNIKACJI I JEGO ZNACZENIE W REALIZACJI ZADAŃ
• Gra symulacyjna: „Czerwone czy zielone” – zadanie strategiczne
• Nastawienie na rywalizacje czy współpracę? – tak wiele zależy od przełożonego! – wnioski na FCH
• wypracowanie standardu komunikacji: „obserwacja – analiza- planowanie – działanie”,
• cele organizacji a cele osobiste w komunikacji,
• przekaz informacji na temat celu a wpływ na pracę współpracowników,
• spojrzenie całościowe na proces komunikacji – od pierwszego nadawcy do ostatniego odbiorcy,
• ukryte wskazówki w komunikacji.

Dzień 2 (9.00 – 16.00)

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ W KOMUNIKACJI
• „Żywe litery” – zadanie symulacyjne na forum – wyzwanie dla skutecznych przełożonych
• techniki „dbałości” w komunikacji – ćwiczenie: „Historia pewnego osiołka”,
• doprecyzowanie informacji – formułowania pytań – zasada „lejka” w pozyskiwaniu informacji,
• pozytywny przekaz informacji – budowanie wrażenia – ćwiczenie,
• pytania (obciążone kryterium porażki ≠ kryterium sukcesu),
• informacja a interpretacja w komunikacji,
• uważność i elastyczność w komunikacji,
• „Lewitujący długopis” doświadczenie na forum – komunikaty proaktywne i reaktywne.

8. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA – DLACZEGO JEST TAK WAŻNA W POROZUMIEWANIU SIĘ ZESPOŁU?
Doświadczenie Mehrabiana – Prawda czy fałsz?
• pierwsze, drugie i trzecie wrażenie,
• spójność komunikatów,
• głos i jego skuteczne wykorzystanie,
• mimika twarzy,
• kontakt wzrokowy,
• gesty i ich znaczenie,
• odzwierciedlanie i interpretacja sygnałów niewerbalnych,
• to co niewypowiedziane…,
• wpływ mowy ciała na porozumienie między ludźmi,
• gry statusowe i jak je wykorzystać w komunikacji interpersonalnej.

9. KOMUNIKACJA WERBALNA – GWARANCJA SPRAWNEJ PRACY ZESPOŁU
• „Kopia = Oryginał?” – zadanie symulacyjne na forum, wnioski jn
• słowa jak toksyny i plastry miodu czyli komunikaty i ich interpretacje – co zrobić, aby w większości przypadków były pozytywne,
• „Przenieś się na plaże wysp kanaryjskich” – ćwiczenie na forum, wzrokowiec, słuchowiec, dotykowiec i kinestetyk – różne sposoby postrzegania rzeczywistości, a skuteczna argumentacja,
• reguły wywierania wpływu – omówienie i wypracowanie sposobów ich wdrożenia,
• manipulowanie i zafałszowywanie mowy ciała, interpretacja „mowy ciała”,
• wywieranie wpływu na siebie, jako podstawa wywierania wpływu na innych,
• jak być przekonującym – zasady skutecznego argumentowania swojego stanowiska wobec współpracowników,
• jak skutecznie wywierać wpływ i nie dać się zmanipulować.

10. TRUDNE SYTUACJE – „TRUDNI PODWŁADNI” W KOMUNIKACJI
• TEST IE – radzenie sobie z negatywnymi emocjami
• osłabianie emocji
• co zrobić, by „nie dać wejść sobie na głowę” czyli asertywna obrona
• świadome zarządzanie własnymi emocjami w komunikacji
• komunikat “Ja”
• technika FUKO (fakty, ustosunkowanie, konsekwencje, oczekiwania)
• zamiana ocen na opinie
• odpowiadanie na krytykę itd
• Scenki sytuacyjne – ćwiczenia na forum

• DOBRE PRAKTYKI KOMUNIKACJI „BUDUJEMY MOSTYT DLA PANA STAROSY” ZADANIE SYMULACYJNE – JAK Z GRUPY LUDZI ZBUDOWAĆ ZESPÓŁ?
• SMART – wspólny, jasno postawiony cel, właściwe normy zespołowe (terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, zasady współpracy), poczucie bycia zespołem (spotkania, wspólne decyzje), współpraca wewnętrzna, właściwa struktura zespołu i wielkość zespołu, otwarta komunikacja, wsparcie i zaufanie, dobre relacje
• kohezja zespołu – stopnień wzajemnych powiązań członków zespołu

11. IDEALNY ZESPÓŁ WEDŁUG M. BELBINA
• Test Belbina – praca indywidualna
• dlaczego zespół „gwiazd” nie zrealizuje żadnego projektu?
• jak rozpoznać i wykorzystać potencjał ról członków zespołu?
• cztery główne wymiary opisujące wyodrębnione role:
• inteligencja, dominacja, ekstrawersja / introwersja, równowaga / pobudzenie

12. JAK STYMULOWAĆ EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁU – 10 zasad współpracy i komunikacji?
• Gra symulacyjna: „Fabryka” – współpraca w zespole, budowanie zespołu, komunikacja, cel
• burze mózgów – „Co dwie głowy to nie jedna”,
• kontrolne listy pytań – „Kto pyta nie błądzi”,
• rozwiązywanie problemów – „Masz problem to go rozwiąż, a nie biadol”,
• wspólne rozmowy i dyskusje,
• organizacja czasu pracy – planuj, organizuj, kontroluj swój czas,
• partycypacja pracowników – wszyscy za jednego jeden za wszystkich,
• właściwa komunikacja – przekazuj, słuchaj i obserwuj,
• właściwa motywacja członków zespołu – motywowanie to nie tylko pieniądze

Podsumowanie:

 Po zakończeniu tego szkolenia, uczestnicy będą wyposażeni w nowe umiejętności komunikacyjne, które pozwolą im skuteczniej współpracować z innymi członkami zespołu. Dzięki zgłębieniu własnych stylów komunikacji oraz nauki strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach, będą gotowi do podejmowania wyzwań z większą pewnością siebie i skutecznością.

n

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

04/03/2024

Może ci się także spodobać…