Odpowiedzialność prawna w tym odszkodowawcza księgowych

Program szkolenia

I. Rodzaje możliwych stosunków prawnych między księgowym a obsługiwanym klientem – co wybrać?

1. Umowa o pracę
2. Umowa zlecenie
3. Umowa cywilnoprawna w ramach działalności gospodarczej

II. Na co należy zwracać uwagę przy zawieraniu umów z klientami:

a) forma umowy
b) obowiązkowe elementy umowy
c) zasady ustalania wynagrodzeń
d) obowiązki księgowych
e) klauzule zabezpieczające interesy księgowych
f) zasady wypowiadania i rozwiązywania umów
g) pełnomocnictwa do umów
h) działanie bez umowy – ryzyka odpowiedzialności

III. Odpowiedzialność cywilna księgowego, w tym odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Rodzaje odpowiedzialności (kontraktowa, deliktowa, bezpodstawne wzbogacenie)
2. Szkoda i związek przyczynowo skutkowy jako przesłanki odpowiedzialności (czy księgowy odpowiada za niezapłacony przez klienta podatek? Czy księgowy odpowiada za powstałe odsetki?)
3. Wina księgowego jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej (jak ją wykazać, na czym polega?)
4. Bezprawne działanie księgowego (zasady naruszenia umów i odpowiedzialność z tym związana)
5. Rodzaje szkód wyrządzanych przez księgowego na przykładach
6. Ubezpieczenia OC obowiązkowe i dobrowolne dla księgowego
7. Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych
8. Jak się bronić przed odpowiedzialnością odszkodowawczą

III. Odpowiedzialność pracownicza księgowego

1. Szkoda popełniona umyślnie i nieumyślnie – odmienne zasady odpowiedzialności
2. Tryb rozwiązania umowy z księgowym
3. Odpowiedzialność porządkowa

IV. Odpowiedzialność karna i karna skarbowa księgowego

1. Ustalenie osoby ponoszącej odpowiedzialność (kierownik jednostki – główny księgowy – księgowy – czy klient?)
2. Najczęstsze przypadki odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej księgowych

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

03/21/2024

Może ci się także spodobać…