Marketing w firmie szkolenie

Marketing w firmie – metody pozyskiwania i przetwarzania informacji rynkowej

Opis szkolenia, dla kogo?

Szkolenie „Marketing w firmie – metody pozyskiwania i przetwarzania informacji rynkowej” skierowane jest do czterech grup pracowniczych: (1) sprzedawców, (2) pracowników działu marketingu i promocji, (3) osób odpowiedzialnych za tworzenie projektów nowych produktów i zarządzających procesem wprowadzania ich na rynek, (4) osób związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji rynkowej.

Szkolenie obejmuje 4 moduły analityczne:

(1) scharakteryzowanie ankiety jako techniki pozyskiwania informacji rynkowej. Omawiane tutaj są reguły budowy ankiety oraz cele, które jej zastosowanie pozwala osiągnąć. (

2) Charakteryzowana jest metoda map percepcji, która oparta została na klasycznym schemacie ‘produkt – cechy – korzyści’. Metoda ta wykorzystywana jest m.in. przy tworzeniu strategii pozycjonowania produktów i usług.

(3) Moduł omawia poszczególne etapy realizacji reklamy prasowej, tj. metody analizy marketingowej treści i formy reklamy, zasady konstrukcji poszczególnych elementów (nagłówek, ilustracje, treść, slogan itp.) oraz zasady doboru mediów. W ramach szkolenia omówione są także reguły konstrukcji artykułu promocyjnego i relacji prasowej.

(4) Moduł omawia schemat briefu reklamowego, tj. jego elementy (m.in. sytuacja wyjściowa, kluczowe informacje o rynku, grupa docelowa, zadania agencji itp.) oraz metody ich przygotowania – kończy się przykładem konkretnego rozwiązania.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu realizacji działań marketingowych zarówno w kontekście realizacji samodzielnych projektów wewnętrznych jak i przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi np. z agencjami reklamy, czy agencjami badań rynku.

Program szkolenia:

Dzień I

Kwestionariusz ankiety; 21 praktycznych zasad budowy
1. Omówienie metod pozyskiwania informacji rynkowej
2. Charakterystyka badań ankietowych; cele, zalety, wady
3. Omówienie metodologii przygotowywania badania
4. Omówienie zasad budowy kwestionariusza
5. Przygotowanie przez uczestników własnych narzędzi badawczych

Mapy percepcji jako narzędzie zarządzania produktem
1. Informacja marketingowa; metody i techniki przekazu
2. Pozycjonowanie produktu
3. Mapa percepcji
4. Przykłady, case dla: usługa finansowa (linia kredytowa), aparat cyfrowy (lustrzanka cyfrowa)

Dzień II

Zasady tworzenia reklamy prasowej
1. Omówienie zadań reklamy w sektorze typu profit
2. Omówienie poszczególnych kanałów komunikacji reklamowej
3. Zasady tworzenia reklamy prasowej
4. Ćwiczenie praktyczne

Brief jako podstawowa forma komunikacji z Agencją Reklamową
1. Cele współpracy z Agencją Reklamową
2. Omówienie briefu reklamowego (model typowej matrycy)
3. Charakterystyka przykładowego rozwiązania

Formy i metody:
Wykład oraz część warsztatowa z ćwiczeniami indywidualnymi i praca w podzespołach

Materiały szkoleniowe:

Podręcznik szkoleniowy „Kwestionariusz ankiety; 21 praktycznych zasad budowy”
Podręcznik szkoleniowy: „Mapy percepcji jako narzędzie zarządzania produktem”
Podręcznik szkoleniowy: „Zasady tworzenia reklamy prasowej”
Podręcznik szkoleniowy: „Brief jako podstawowa forma komunikacji z Agencją Reklamową”

Czas trwania szkolenia:
Dwa dni szkoleniowe 2×8 godzin 9.00 – 17.00

Miejsce szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98

Koszt udziału: 990 PLN/osobę

Może ci się także spodobać…