Intensywny warsztat negocjacji

Intensywny warsztat negocjacji

„Walka Dawida z Goliatem – czy w negocjacjach ważniejsza jest postawa czy też umiejętność manipulacji i wpływu na człowieka poprzez stosowanie przemyślnych technik i metod?”

Mówiąc o negocjacjach mamy na myśli i te negocjacje przez duże „N” i negocjacje, „na co dzień” wcale nie mniej istotne i przynoszące często podobne efekty. Szukając odpowiedzi na pytanie o znaczenie postawy w stosunku do znajomości technik negocjacyjnych można od razu stwierdzić, że w skutecznych negocjacjach ważne jest wszystko!
Idealny obraz negocjatora to połączenie tych dwóch podstawowych elementów w całość.
W życiu jednak nie zawsze mamy możliwość spotykać się z podobnie idealnie działającymi negocjatorami. Dlatego nasz warsztat ma pomóc nie tylko w poznaniu i utrwalaniu pozytywnych postaw i metod negocjacji, ale da też narzędzia do obrony przed bezpardonową manipulacją i bezwzględnymi technikami presji i wpływu psychologicznego dla załatwienia wyłącznie własnych celów.

 

Warsztaty z negocjacji przygotowują do:

1. Negocjacji biznesowych w tzw. zespołach negocjacyjnych
2. Negocjacji wewnątrz firmy np: pomiędzy współpracownikami, pomiędzy podwładnymi i zwierzchnikami, pomiędzy przedstawicielami poszczególnych działów i zespołów itp..
3. Negocjacji zewnętrznych np.: z klientami, z petentami urzędów i organizacji, z dostawcami, z urzędnikami, z członkami organizacji publicznych i niepublicznych, z przedstawicielami związków zawodowych, itp..
4. Negocjacji w życiu prywatnym np. z rodziną, z sąsiadami, z przyjaciółmi, z urzędnikami, z akwizytorami i sprzedawcami, itp..

Działania po szkoleniu:

• Instrukcje dalszego postępowania dla przełożonych w stosunku do uczestników szkolenia celem ugruntowania pozytywnych zmian jako efekt szkolenia
• Bezpośredni kontakt mailowy trenera prowadzącego szkolenie z osobami z działu szkoleń i/lub z tzw. trenerem wewnętrznym w firmie
• Indywidualne konsultacje dla uczestników szkolenia – Określone dodatkową umową
• Coaching trenera w miejscu pracy uczestników szkolenia – Określone dodatkową umową

Czy chcesz z nami negocjować warunki warsztatów? – zapraszamy.
f44
Każde szkolenie poprzedzone jest wnikliwa analizą potrzeb na podstawie, której opracowywany jest indywidualny program szkoleniowy.

Przykładowy zakres tematyczny szkolenia:

Konflikt i negocjacje
– definicja konfliktu i sytuacji konfliktowej
– konflikt i jego geneza
– rodzaje konfliktów
– pozytywne i negatywne strony konfliktu
– metody rozwiązywania konfliktów

Komunikacja interpersonalna w negocjacjach
– proces komunikowania się
– zakłócenia w procesie komunikowania się
– treść (komunikat) przekazywany werbalnie
– ćwiczenia z komunikacji werbalnej
– Mowa ciała – komunikat niewerbalny
– jak czytać przekaz pozawerbalny
– podstawowe gesty i ich znaczenie
– sztuka słuchania
– sztuka zadawania pytań
– jak wykorzystać w negocjacjach komunikację pozawerbalną

Asertywność i empatia w negocjacjach
– Empatia definicja i zastosowanie
– Sztuka bycia asertywnym w negocjacjach – sztuka Aikido

Negocjacje
– definicja negocjacji
– przygotowanie się do negocjacji
– Batna – czyli najlepsze alternatywa wobec braku porozumienia
– interesy a stanowiska w negocjacjach
– styl miękki
– styl twardy (pozycyjny)
– styl rzeczowy (kooperacyjny)
– techniki negocjacyjne
– manipulacja w negocjacjach
– jak skutecznie i kiedy wykorzystać techniki negocjacyjne
– partnerzy negocjacji pozycyjnych
– interesy partnerów negocjacji pozycyjnych
– wady i zalety negocjacji pozycyjnych
– partnerzy negocjacji problemowych
– interesy partnerów negocjacji problemowych
– wady i zalety negocjacji problemowych
– sztuka kompromisu i konsensusu
– sztuka przekonywania
– sztuka bycia wiarygodnym
– sztuka negocjowania

Zespoły negocjacyjne
– portret idealnego negocjatora
– dobór zespołu negocjującego
– role w zespole negocjacyjnym
– postawy i techniki w zespole negocjacyjnym

Gry symulacyjne
– Negocjacje w pracy, w urzędzie, w domu..
– Negocjacje za stołem negocjacyjnym
– Negocjacje handlowe

 

Zapraszamy do lektury najciekawszych pozycji wydawniczych o tematyce negocjacji:

Przy współpracy z:
f245

„Sztuka wywierania wpływu na ludzi. Dwanaście uniwersalnych praw skutecznej perswazji”

Autor: Kurt W. Mortensen
f237
Więcej informacji o tej pozycji, Komentarz wydawcy:

„Kurt przedstawił najbardziej kompletne i wyczerpujące dotyczące przekonywania i wywierania wpływu opracowanie, jakie kiedykolwiek miałem okazję przeczytać. W żadnej innej pozycji literatury z zakresu przekonywania nie znalazłem tego tematu podzielonego na tak dokładnie i przystępnie przedstawione koncepcje obejmujące wszelkie aspekty perswazji.”

Fragment Słowa wstępnego autorstwa Roberta G. Allena, autora książek Creating Wealth i Multiple Streams, współautora książki Jednominutowy milioner

Czy zdajesz sobie sprawę z tego w jak dużym stopniu twój sukces zawodowy, relacje osobiste, zdolności przywódcze i dochody zależą od umiejętności perswazji, wywierania wpływu i motywowania innych ludzi? Cokolwiek jest twoim celem, Sztuka wywierania wpływu na ludzi pomoże ci w jego realizacji. Kurt Mortensen, ekspert w dziedzinie perswazji, dokonał syntezy przeprowadzonych przez wiele lat analiz naukowych oraz autentycznych badań technik wywierania wpływu. Te sprawdzone techniki sprawią, że:

* ludzie instynktownie będą ci ufać i obdarzać cię sympatią
* opanujesz techniki perswazji, o istnieniu których 99 procent ludzi w ogóle nie wie
* przekonasz dowolną osobę do niemal wszystkiego, wszędzie i zawsze!

Kurt W. Mortensen jest jednym z głównych autorytetów Ameryki w dziedzinie przekonywania, motywacji i wywierania wpływu. Oferuje na całym świecie swoje prelekcje, szkolenia i programy doradcze, pomagając tysiącom ludzi w osiągnięciu bezprecedensowych sukcesów zarówno w sferze biznesu, jak i w życiu osobistym.

ZOBACZ INNE

Może ci się także spodobać…