Instruktor TWI szkolenie

Instruktor  TWI –  nowa rola w zespole produkcyjnym

Dla kogo to szkolenie:

Warsztaty dedykujemy wszystkim obecnym a zwłaszcza nowym Instruktorom TWI w firmach, które kładą nacisk na harmonijny rozwój kadry, nie tylko w zakresie wiedzy i umiejętności merytorycznych ale również kompetencji interpersonalnych. TWI to przecież nie tylko Instruowanie czy Doskonalenie ale również budowanie relacji z pracownikami.

Cele warsztatów to:

 • Wzrost motywacji i zaangażowania nowych i obecnych Instruktorów TWI (ITWI)
 • Zwiększenie świadomości roli i wartości pracy Instruktorów TWI
 • Wzrost samodzielności i odpowiedzialności za pełnioną nową rolę w firmie
 • Wzmocnienie roli przywódczej i autorytetu ITWI – trening kompetencji interpersonalnych

 Jak budować relacje Instruktor TWI – Podwładny:)

Wprowadzenie:

Training Within Industry (z ang. szkolenia w przemyśle) jest metodą, która pomaga w szybkim wdrażaniu pracownika do nowej pracy. TWI zrodziło się w wyniku zapotrzebowania ludzi do pracy w amerykańskich fabrykach podczas II wojny światowej. Obecnie z powodzeniem jest wdrażane nie tylko w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale coraz częściej w usługowych, w administracji i handlu.

W czym tkwi sukces tej metody?

Cel TWI to: spowodować, by NOWY PRACOWNIK wykonał NOWĄ PRACĘ poprawnie, szybko, powtarzalnie, bezbłędnie (koszty, bezpieczeństwo, jakość) a proces nauki trwał tylko tyle ile to rzeczywiście niezbędne

Kim zatem jest instruktor TWI i co się wiąże z pełnieniem tej funkcji w programie TWI?

Wiedza i umiejętności, które musi nabyć nowa osoba – uczeń, podzielona jest na małe fragmenty łatwe do zapamiętania, przekazane w czytelny sposób a instruktorem jest najczęściej doświadczony pracownik, operator expert, team lider obszaru, brygadzista..

Kluczowe kompetencje instruktora TWI to:

 • Wiedza na temat wykonywanej pracy (produkt, usługa, materiał, procesy, wyposażenie…)
 • Wiedza o odpowiedzialności (struktura, zasady BHP, przepisy, harmonogramy…)
 • Umiejętności instruowania (sposoby i metody przekazywania wiedzy i umiejętności)
 • Umiejętności doskonalenia metod pracy (usprawnienia, innowacje, oszczędności…)
 • Umiejętności przywództwa – MOTYWACJI i KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

Przyszli o obecni instruktorzy TWI stają często przed dylematami:

 • Czy mi się opłaca brać na siebie odpowiedzialność i dodatkowe zadania? – Czy warto być instruktorem TWI?
 • Co będę z tego miał gdy zgodzę się przejść szkolenie na instruktora TWI?
 • Czy cenniejszy jest tzw „święty spokój” czy lepiej skorzystać z szansy na dalszy rozwój w roli instruktora TWI?
 • Czy będę miał czas realizować szkolenia stanowiskowe gdy firma wymaga ode mnie efektywności i realizacji norm na własnym stanowisku pracy?
 • Czy powinienem oczekiwać wzrostu wynagrodzenia za nowe kompetencje?
 • Czy dam sobie radę i co się stanie gdy okaże się że  nie mam wystarczających predyspozycji?
 • Czy na lokalnym rynku pracy moje kompetencje też będą przydatne?

Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe, w których wspólnie poszukamy odpowiedzi na te i inne pytania oraz w praktyczny sposób podniesiemy kompetencje przywódcze nowych instruktorów TWI w firmie.

Czas realizacji: Dwa dni, 8.00 – 16.00 z przerwami

Ilość uczestników: 12 osób

Program szkolenia

Dzień I 8.00 – 16.00

 1. Wstęp,
 • Poznajmy się w nietypowy sposób – czyli kreatywność Instruktora TWI (?)
 • Dlaczego tutaj jesteś? – motywacja wewnętrzna czy zewnętrzna instruktora TWI – jesteś Lwem czy Zebrą?
 • „Doświadczenie z długopisem” – czyli postawy pro i reaktywne a rola ITWI
 • Zasada 10%90 – jak być efektywnym instruktorem
 1. Zasady realizacji warsztatów a instruktarz TWI
 • „Test rewolwerowca” – efektywne kanały przekazywania wiedzy i umiejętności
 • „Wejdź ze mną na stół” – czyli zadaniem ucznia jest się starać a instruktora uczyć – doświadczenie na forum i wnioski do dalszej pracy
 1. TWI czyli? ..nasza definicja
 • Geneza TWI w pigułce
 • Główne cele i korzyści TWI dla firmy
 • Korzyści dla pracowników i kadry managerskiej
 1. Standardy TWI w firmie – czyli jak to dzisiaj wygląda? – analiza sytuacji
 • Prezentacja struktury organizacyjnej szkoleń w firmie
 • Strategia szkoleń w firmie i miejsce TWI w tej strategii
 • Miejsce Instruktorów TWI w hierarchii organizacyjnej (zależności pracownicy – instruktor – brygadzista – mistrz – kierownik..)
 • Narzędzia pracy ITWI
 • -APP (Arkusz Podziału Pracy)
 • -Arkusz oceny efektywności pracy ITWI
 • -Arkusz oceny efektywności instruktarzu (ocena ucznia)
 • -Matryce kompetencji
 • -Arkusz oceny ryzyka
 • -Zarządzanie wizualne – czyli praca ITWI przy tablicach w obszarach
 1. Rola i zadania Instruktora TWI oraz wymagane kompetencje
 • Zadanie symulacyjne – „Pędzące piłeczki” czyli na czym polega doskonalenie wg Kaizen
 • Zadania instruktora TWI w praktyce
 • Wymagana wiedza i umiejętności
 • Wartość kompetencji instruktora TWI na rynku pracy

Dzień II 8.00 – 16.00

 1. Motywacja do pracy w roli Instruktora TWI w firmie
 • Suma zysków i start – czyli jak to zważyć?
 • Co się może wydarzyć najgorszego – i co w związku z tym?
 • Wyższy poziom kompetencji Instruktora TWI w firmie i na rynku pracy – szansa czy zagrożenie?
 1. Instruktor TWI jako lider – przywódca
 • Czym jest przywództwo?
 • Źródła autorytetu Instruktora TWI
 • Inteligencja emocjonalna ITWI – test
 • Doświadczenie Milgrama czyli jak się komunikować niewerbalnie i wpływać na ucznia
 • Komunikacja werbalna – słowa mają znaczenie – „Parzydła i wabiki”
 1. Precyzja w komunikacji ITWI z uczniem
 • Sprawdźmy się w działaniu – „Kosmiczna konstrukcja”
 • Czym jest precyzja komunikacji?
 • Nasze wyobrażenia i faktyczne umiejętności
 1. Kompetencje komunikacyjne w praktyce TWI
 • Jak pytać o doświadczenia ucznia
 • Jak udzielać informacji zwrotnej (pozytywnej, negatywnej)
 • Jak zachęcać do zaangażowania
 • Asertywne i empatyczne techniki wpływu i perswazji – przykłady
 1. Standardy TWI w innych firmach – dobre praktyki – przykłady
 2. Podsumowanie i wnioski
 • Świadomość roli Instruktora TWI przed i po szkoleniu
 • Ankieta oceny i certyfikat uczestnictwa
 • Zadania po szkoleniu

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi z wykorzystaniem takich form jak:

 • Zasada 20% teoria 80% praktyka
 • Gry symulacyjne i fabularyzowane
 • Studium przypadku
 • Scenki sytuacyjne
 • Testy i ankiety psychologiczne
 • Prezentacja MM
 • Dyskusja moderowana i praca w podzespołach
 • Praca na materiale szkoleniowym
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów z codziennej pracy uczestników

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej MMM (maximum wiedzy, maximum umiejętności, maximum swobodnej wymiany doświadczeń i dobrych przykładów z rynku). Omawiane zagadnienia poparte są prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami doskonalącymi wybrane umiejętności.

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Trener, Konsultant, Coach wspierający procesy wdrażania koncepcji LEAN Manufacturing w firmach produkcyjnych, a także rozwoju kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla oraz umiejętności osobistych pracowników w środowisku LEAN. Posiada 17 letnie doświadczenie trenerskie, a od 10 lat jego aktywność koncentruje się na szkoleniach skierowanych do firm produkcyjnych. Jest audytorem w projektach rozwojowych na etapie wdrożeń kontroli i oceny.

Wypracował autorskie rozwiązania i opracował szkolenia mające na celu podniesienie standardów komunikacji w środowisku produkcyjnym, wzrost efektywności zarządzania zespołami dla kierowników, brygadzistów, liderów, mistrzów.

Prowadzi szkolenia wspierające wdrażanie idei LEAN:

 • Warsztaty liderskie dla mistrzów, brygadzistów liderów obszarów produkcyjnych.
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej w środowisku LEAN.
 • Zarządzanie zespołem produkcyjnym w środowisku LEAN – warsztaty kierownicze.
 • Motywacja do zmian w LEAN.
 • 5S Przygotowanie do wdrożenia.
 • Pracownicze Programy Pomysłów – jak angażować do innowacyjności?
 • Sztuka udzielania instruktarzu wg metodologii TWI.
 • Podstawowe narzędzia do rozwiazywania problemów wg LEAN.
 • Trening Trenera KAIZEN.

Przeszkolił liderów takich firm jak:

Enersys Sp. z o.o., CNH Holland Sp. z o.o., AMCOR Sp. z o.o., NESTLE Pacyfic SA, MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Cenos SA., Danfoss, Wilbo – Neptun SA., Młyny i Spichlerze Gdańskie Sp. z o.o., ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warkom Sp. z o.o., ENERGA Obsługa Klienta, Lotos Serwis Sp. z o.o., LOTOS Biuro Kontraktacji, Radmor SA., NordGlass, Philips Polska, „Herbapol – Lublin” S. A., Weyerhaeuser Poland Sp. z o.o., Jakob Hatteland Computer” Sp. z o.o., Visscher-Caravelle Poland Sp. z o.o., Frosta Sp. z o.o., SE Bordnetze Polska Sp. z o., AIC S.A. Produkcja wymienników ciepła, Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o., Ministerstwo Obrony Narodowej, PFRON o/Gdańsk, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim i in.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

04/10/2018

Może ci się także spodobać…