TWI Szkolenie nad morzem

Program Training Within Industry

Program TWI został opracowany w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej. Był on odpowiedzią Departamentu Obrony na zapotrzebowanie przemysłu zbrojeniowego na nowych pracowników. Kiedy w październiku 1941 roku Pan Sidney Hillman, Komisarz ds. Zatrudnienia w USA, przedstawiał program Training Within Industry powiedział: „Tak jak kochamy wolność, nie możemy dopuścić do upadku największej armii wolności. Musimy produkować dwa samoloty na każdy jeden Hitlera, dwa czołgi na jego jeden, dwa statki na jego jeden, dwie bronie na jego jedną”. Ta deklaracja jednoznacznie definiowała w jaki sposób USA będzie przygotowywać się do działań wojennych. Niestety większość doświadczonych pracowników została wcielona do armii, która musiała walczyć na dwóch frontach (w Europie i na Pacyfiku). Z drugiej strony powstało zwiększone zapotrzebowanie na wyposażenie i sprzęt potrzebny do walki. Przedsiębiorstwa były zmuszone do zatrudniania młodzieży oraz kobiet, które wcześniej nie pracowały w przemyśle. W USA podjęto wiele działań, między innymi dla kobiet, aby zachęcać je do pracy w przemyśle. Wysiłkiem czołowych amerykańskich menadżerów i naukowców opracowano program rozwoju brygadzistów i mistrzów, nazwany Training Within Industry TWI (Trening w Przemyśle). Celem programu TWI był szybki rozwój nowej, utalentowanej kadry produkcyjnej, aby w efekcie uzyskać wzrost produktywności i jakości. Wdrożenie programu TWI w przemyśle amerykańskim przyniosło olbrzymie korzyści oraz walnie przyczyniło się do zwycięstwa nad wojskami Hitlera.

LEAN

Z 600 firm produkcyjnych, które brały udział w programie TWI podczas II wojny światowej:

 • 100% uczestniczących firm skróciło czas szkolenia nowych pracowników o 25% lub więcej,
 • 86% firm zwiększyło wydajność o 25% lub więcej,
 • 88% firm zredukowało pracochłonność na produkt o 25% lub więcej,
 • 55% firm zredukowało braki o ponad 25%,
 • 100% firm zredukowało reklamacje o ponad 25%.

Training Within Industry (TWI) czyli Trening w Przemyśle  – warsztaty szkoleniowe – 2 dni

Grupa docelowa:

Liderzy grup produkcyjnych, Brygadziści, Mistrzowie, Kierownicy,

 

Wprowadzenie:

(Job Instruction) Instrukcja pracy, to warsztat, który uczy uczestników zorganizowanego sposobu prowadzenia instruktarzy: jak szybko i prawidłowo, bezpiecznie i sumiennie wykonać zadanie. Szkolenie w środowisku  zawodowym, zgodne ze sposobem według instrukcji Pracy (JI) pozwala na:

 • Zmniejszenie odpadów i braków (poprawa jakości)
 • Zmniejszenie uszkodzeń maszyn i narzędzi
 • Zmniejszenie liczby wypadków
 • Przyspieszenie włączenia nowych pracowników
 • Podejście pracowników do pracy w taki sam sposób – standaryzacja
 • Zwiększenie mobilności podwładnych w pracy (wszechstronność)
 • TWI jako metoda nauczania pomaga wyeliminować skutki złego szkolenia i częstych błędów w toku produkcji.

 Cele warsztatów

 • Celem TWI jest stworzenie efektywnego systemu szkoleń pracowników z tego, jak powinni pracować na własnych stanowiskach pracy. Dzięki TWI IP możliwe jest wprowadzenie pracy standaryzowanej. Każdy na danym stanowisku będzie pracował tak samo, według ustalonych standardów.
 • Celem warsztatów jest nauczenie się odpowiedniego przekazywania wiedzy i umiejętności niezbędnych na danym stanowisku pracy oraz ujednolicenie pracy a ostatecznie – zwiększenie efektywności pracy.
 • Celem warsztatów jest trening umiejętności interpersonalnych zwierzchnika – którym zgodnie z ideą TWI jest każdy, kto realizuje instruktaż w miejscu pracy (bez względu na formalnie zajmowane stanowisko – funkcję)

Korzyści dla uczestników:

W trakcie warsztatów uczestnicy: zdobędą podstawowe informacje na temat TWI, zdobędą wiedzę i umiejętności instruowania pracowników oraz budowy dobrych relacji w zespole, nauczą się sposobu przekazywania bezcennego doświadczenia i wypracowanych umiejętności

Program warsztatów

Dzień I 8.00 – 16.00 – Moduł A Job Instructions

Wstęp, poznajmy się – doprecyzowanie celów

 • Historia TWI w pigułce– geneza powstania – cofnijmy się do czasów II wojny światowej
 • Rola – instruktora TWI
 • Kluczowe kompetencje instruktora TWI
 • Główne etapy TWI

Instruowanie pracowników (Job Instructions).

 • Co to znaczy instruować?
 • „Standardowe metody instruowania” – czyli analiza obecnie stosowanych metod szkoleniowych na stanowisku pracy.
 • Błędy, które popełniamy w trakcie prowadzenia instruktażu – zadanie symulacyjne?
 • Jak i dlaczego warto eliminować błędy w instruktarzu

Metoda IP, cztery kroki przygotowania szkoleń przez zwierzchnika dla podwładnych

 • Arkusz Podziału Pracy – przygotowanie i możliwości wykorzystania – czyli jak tworzyć narzędzia pracy Instruktora
 • Odpowiednie przygotowanie instruktora i szkolonego pracownika.
 • Własnoręczne wykonanie pracy, którą podwładny będzie wykonywał – prezentacje prowadzone przez Instruktora.
 • Prezentacje realizowane przez ucznia (podwładnego) – rola instruktora
 • Obserwowanie podwładnego podczas wykonywania danej czynności.
 • Zwierzchnik monitoruje postępy pracy podwładnego – pozostaw ucznia i daj mu szansę rozwoju.

Warsztaty w miejscu pracy: przygotowanie pełnej prezentacji według poznanych zasad – praca w podzespołach – prezentacje na wybranych stanowiskach

Podsumowanie: O co warto zadbać, a czego unikać podczas prowadzenia instruktażu?

Dzięki tej metodzie bezpośredni zwierzchnicy uczą się, jak szybko i skutecznie szkolić swoich pracowników, aby ich praca prowadziła do wzrostu wydajności, eliminacji błędów i niepotrzebnego marnotrawstwa.

TWI IP wymaga również od zwierzchnika dobrego i przemyślanego przygotowania się do przeprowadzenia szkolenia. Aby szkolenie odniosło sukces zwierzchnik powinien określić ramy czasowe, podział pracy wg APP (Arkusz Podziału Pracy) oraz przygotować odpowiednie narzędzia i materiały. Zadaniem przełożonego jest również odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy.

Dzień II 8.00 – 16.00 Moduł B Job Relations

Mając świadomość ze wynagrodzenie w realiach polskich nie należy zazwyczaj do najwyższych bardzo istotne jest aby instruktor (lider, brygadzista, mistrz..) potrafił motywować podwładnego do stałego rozwoju.

Budowanie przyjaznej atmosfery jest kluczem do wysokiej efektywności pracy zespołu i indywidualnych pracowników.

Obniżona jakość czy terminowość rzutuje zazwyczaj na wysokość premii a jej brak z kolei obniża zadowolenie z pracy i bywa zarzewiem niepotrzebnych konfliktów.

 Budowanie relacji w zespole (Job Relations).

 • Jakie są typowe problemy w rozwijaniu pracowników i co jest ich źródłem?
 • Autorytet Instruktora TWI – czyli jak zadbać o to aby chcieli Cię słuchać
 • Zasada indywidualnego traktowania.
 • Dobre relacje z pracownikami: jak je budować i kształtować?
 • Metoda Czterech Kroków w rozwiązywaniu problemów interpersonalnych z pracownikami.
 • Metody zapobiegania problemom interpersonalnym w relacjach pracowniczych.
 • Zajęcia warsztatowe – studia przypadków.

Efektywna komunikacja interpersonalna z uczniem  w realiach TWI – kluczowe umiejętności instruktora

 • Pytania i aktywne słuchanie
 • Obawy pracowników – jak je łagodzić?
 • Jak zdobywać informacje o predyspozycjach ucznia do pracy?
 • Udzielanie informacji zwrotnej – pochwała i reprymenda
 • Komunikaty pozytywne i negatywne wobec ucznia
 • Analogie jako narzędzie pracy instruktora

Motywacja instruktora i ucznia

 • czy można motywować nie będą c samemu zmotywowanym?
 • co motywuje instruktora do nauczania?
 • co motywuje ucznia do uczenia się?
 • praktyczne metody i narzędzia motywacji – kompetencje instruktora

Sesja podsumowująca warsztaty

Celem tej sesji szkoleń TWI jest nauka efektywnego rozwiązywania problemów, jakie występują na linii zwierzchnik – podwładny. Dzięki tej metodzie zwierzchnicy uczą się również budowania satysfakcjonujących i partnerskich relacji z podwładnymi oraz bycia nie tylko zwierzchnikami ale również partnerami swoich podwładnych.

Metody:

Podczas warsztatów stosujemy  zasadę  30/70 czyli – 30% Teorii i 70% Praktyki.

Uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach i zadaniach opartych na przykładach z ich pracy.

Dzięki takiemu podejściu do tematyki  uczestnicy już podczas warsztatów mogą zapoznać się z zasadami funkcjonowania narzędzi i zobaczyć, jak ich funkcjonowanie może przełożyć się na realne usprawnienia w swojej firmie.

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Trener, Konsultant, Coach wspierający procesy wdrażania koncepcji LEAN Manufacturing w firmach produkcyjnych, a także rozwoju kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla oraz umiejętności osobistych pracowników w środowisku LEAN. Posiada 17 letnie doświadczenie trenerskie, a od 10 lat jego aktywność koncentruje się na szkoleniach skierowanych do firm produkcyjnych. Jest audytorem w projektach rozwojowych na etapie wdrożeń kontroli i oceny.

Wypracował autorskie rozwiązania i opracował szkolenia mające na celu podniesienie standardów komunikacji w środowisku produkcyjnym, wzrost efektywności zarządzania zespołami dla kierowników, brygadzistów, liderów, mistrzów.

Prowadzi szkolenia wspierające wdrażanie idei LEAN:

 • Warsztaty liderskie dla mistrzów, brygadzistów liderów obszarów produkcyjnych.
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej w środowisku LEAN.
 • Zarządzanie zespołem produkcyjnym w środowisku LEAN – warsztaty kierownicze.
 • Motywacja do zmian w LEAN.
 • 5S Przygotowanie do wdrożenia.
 • Pracownicze Programy Pomysłów – jak angażować do innowacyjności?
 • Sztuka udzielania instruktarzu wg metodologii TWI.
 • Podstawowe narzędzia do rozwiazywania problemów wg LEAN.
 • Trening Trenera KAIZEN.

Przeszkolił liderów takich firm jak:

Enersys Sp. z o.o., CNH Holland Sp. z o.o., AMCOR Sp. z o.o., NESTLE Pacyfic SA, MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Cenos SA., Danfoss, Wilbo – Neptun SA., Młyny i Spichlerze Gdańskie Sp. z o.o., ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warkom Sp. z o.o., ENERGA Obsługa Klienta, Lotos Serwis Sp. z o.o., LOTOS Biuro Kontraktacji, Radmor SA., NordGlass, Philips Polska, „Herbapol – Lublin” S. A., Weyerhaeuser Poland Sp. z o.o., Jakob Hatteland Computer” Sp. z o.o., Visscher-Caravelle Poland Sp. z o.o., Frosta Sp. z o.o., SE Bordnetze Polska Sp. z o., AIC S.A. Produkcja wymienników ciepła, Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o., Ministerstwo Obrony Narodowej, PFRON o/Gdańsk, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim i in.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

04/11/2018

Może ci się także spodobać…

Motywacja do pracy szkolenie

Motywacja do pracy w środowisku produkcyjnym Warsztaty szkoleniowe dla kadry managerskiej niższego i średniego...