Motywacja do pracy szkolenie

Motywacja do pracy w środowisku produkcyjnym Warsztaty szkoleniowe dla kadry managerskiej niższego i średniego szczebla w firmach produkcyjnych Motywacja – wstęp Wśród mechanizmów warunkujących efektywność w środowisku produkcyjnym coraz wyraźniej wyodrębnia się...

Autorytet mistrza brygadzisty produkcji szkolenie

„Jeśli Twoi ludzie przestali do Ciebie przychodzić, to jest źle. Bo albo się Ciebie boją, albo uważają, że to strata czasu.” Colin Powell Cele główne: Celem jest nauczenie uczestników przejmowania silnego i skutecznego wpływu nad podwładnymi i współpracownikami, w...

Instruktor TWI szkolenie

Rola lidera w programie TWI W programie TWI liderem nazywa się osobę, która formalnie zarządza grupą ludzi (kierownik, brygadzista, mistrz), ale również doświadczonych operatorów, którzy np. w momencie szkolenia biorą odpowiedzialność za uczonego pracownika. Liderzy...