Instruktor TWI szkolenie

Rola lidera w programie TWI

W programie TWI liderem nazywa się osobę, która formalnie zarządza grupą ludzi (kierownik, brygadzista, mistrz), ale również doświadczonych operatorów, którzy np. w momencie szkolenia biorą odpowiedzialność za uczonego pracownika. Liderzy zazwyczaj odpowiedzialni są za[5]:

 • Pracę zgodną z ustalonym standardem w czasie pracy na linii.
 • Zapewnienie operatorom warunków pozwalających na pracę zgodną ze standardem (odpowiednie narzędzia, reagowanie na problemy, itp.).
 • Szkolenie operatorów w wykonaniu pracy zgodnej ze standardem.
 • Audytowanie wykonania pracy zgodnie ze standardem.
 • Analizowanie usprawnień w metodzie wykonywania pracy zgłaszanych przez operatorów i zgłaszanie własnych.
 • Tworzenie dokumentacji pracy przy współpracy ze służbami wspierania produkcji.
 • Dbanie o aktualność dokumentacji na stanowisku.

Program TWI daje konkretne metody, aby wspierać liderów w ich codziennych obowiązkach zarządczych.

Szkolenie: Instruktor  TWI –  nowa rola w zespole produkcyjnym

Dla kogo to szkolenie:
Warsztaty dedykujemy wszystkim obecnym a zwłaszcza nowym Instruktorom TWI w firmach, które kładą nacisk na harmonijny rozwój kadry, nie tylko w zakresie wiedzy i umiejętności merytorycznych ale również kompetencji interpersonalnych. TWI to przecież nie tylko Instruowanie czy Doskonalenie ale również budowanie relacji z pracownikami.

Cele warsztatów to:
Wzrost motywacji i zaangażowania nowych i obecnych Instruktorów TWI (ITWI)
Zwiększenie świadomości roli i wartości pracy Instruktorów TWI
Wzrost samodzielności i odpowiedzialności za pełnioną nową rolę w firmie
Wzmocnienie roli przywódczej i autorytetu ITWI – trening kompetencji interpersonalnych

 Jak budować relacje Instruktor TWI – Podwładny:)

Wprowadzenie:
Training Within Industry (z ang. szkolenia w przemyśle) jest metodą, która pomaga w szybkim wdrażaniu pracownika do nowej pracy. TWI zrodziło się w wyniku zapotrzebowania ludzi do pracy w amerykańskich fabrykach podczas II wojny światowej. Obecnie z powodzeniem jest wdrażane nie tylko w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale coraz częściej w usługowych, w administracji i handlu.

W czym tkwi sukces tej metody?
Cel TWI to: spowodować, by NOWY PRACOWNIK wykonał NOWĄ PRACĘ poprawnie, szybko, powtarzalnie, bezbłędnie (koszty, bezpieczeństwo, jakość) a proces nauki trwał tylko tyle ile to rzeczywiście niezbędne

Kim zatem jest instruktor TWI i co się wiąże z pełnieniem tej funkcji w programie TWI?
Wiedza i umiejętności, które musi nabyć nowa osoba – uczeń, podzielona jest na małe fragmenty łatwe do zapamiętania, przekazane w czytelny sposób a instruktorem jest najczęściej doświadczony pracownik, operator expert, team lider obszaru, brygadzista..

 • Kluczowe kompetencje instruktora TWI to:
  Wiedza na temat wykonywanej pracy (produkt, usługa, materiał, procesy, wyposażenie…)
  Wiedza o odpowiedzialności (struktura, zasady BHP, przepisy, harmonogramy…)
  Umiejętności instruowania (sposoby i metody przekazywania wiedzy i umiejętności)
  Umiejętności doskonalenia metod pracy (usprawnienia, innowacje, oszczędności…)
  Umiejętności przywództwa – MOTYWACJI i KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

 • Przyszli o obecni instruktorzy TWI stają często przed dylematami:
  Czy mi się opłaca brać na siebie odpowiedzialność i dodatkowe zadania? – Czy warto być instruktorem TWI?
  Co będę z tego miał gdy zgodzę się przejść szkolenie na instruktora TWI?
  Czy cenniejszy jest tzw „święty spokój” czy lepiej skorzystać z szansy na dalszy rozwój w roli instruktora TWI?
  Czy będę miał czas realizować szkolenia stanowiskowe gdy firma wymaga ode mnie efektywności i realizacji norm na własnym stanowisku pracy?
  Czy powinienem oczekiwać wzrostu wynagrodzenia za nowe kompetencje?
  Czy dam sobie radę i co się stanie gdy okaże się że  nie mam wystarczających predyspozycji?
  Czy na lokalnym rynku pracy moje kompetencje też będą przydatne?

Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe, w których wspólnie poszukamy odpowiedzi na te i inne pytania oraz w praktyczny sposób podniesiemy kompetencje przywódcze nowych instruktorów TWI w firmie.

Czas realizacji: Dwa dni, 8.00 – 16.00 z przerwami
Ilość uczestników: 12 osób

Program szkolenia

Dzień I 8.00 – 16.00

 1. Wstęp,
 • Poznajmy się w nietypowy sposób – czyli kreatywność Instruktora TWI (?)
 • Dlaczego tutaj jesteś? – motywacja wewnętrzna czy zewnętrzna instruktora TWI – jesteś Lwem czy Zebrą?
 • „Doświadczenie z długopisem” – czyli postawy pro i reaktywne a rola TWI
 • Zasada 10%90 – jak być efektywnym instruktorem
 1. Zasady realizacji warsztatów a instruktarz TWI
 • „Test rewolwerowca” – efektywne kanały przekazywania wiedzy i umiejętności
 • „Wejdź ze mną na stół” – czyli zadaniem ucznia jest się starać a instruktora uczyć – doświadczenie na forum i wnioski do dalszej pracy
 1. TWI czyli? ..nasza definicja
 • Geneza TWI w pigułce
 • Główne cele i korzyści TWI dla firmy
 • Korzyści dla pracowników i kadry managerskiej
 1. Standardy TWI w firmie – czyli jak to dzisiaj wygląda? – analiza sytuacji
 • Prezentacja struktury organizacyjnej szkoleń w firmie
 • Strategia szkoleń w firmie i miejsce TWI w tej strategii
 • Miejsce Instruktorów TWI w hierarchii organizacyjnej (zależności pracownicy – instruktor – brygadzista – mistrz – kierownik..)
 • Narzędzia pracy ITWI
  -APP (Arkusz Podziału Pracy)
  -Arkusz oceny efektywności pracy ITWI
  -Arkusz oceny efektywności instruktarzu (ocena ucznia)
  -Matryce kompetencji
  -Arkusz oceny ryzyka
  -Zarządzanie wizualne – czyli praca ITWI przy tablicach w obszarach
 1. Rola i zadania Instruktora TWI oraz wymagane kompetencje
 • Zadanie symulacyjne – „Pędzące piłeczki” czyli na czym polega doskonalenie wg Kaizen
 • Zadania instruktora TWI w praktyce
 • Wymagana wiedza i umiejętności
 • Wartość kompetencji instruktora TWI na rynku pracy

Dzień II 8.00 – 16.00

 1. Motywacja do pracy w roli Instruktora TWI w firmie
 • Suma zysków i start – czyli jak to zważyć?
 • Co się może wydarzyć najgorszego – i co w związku z tym?
 • Wyższy poziom kompetencji Instruktora TWI w firmie i na rynku pracy – szansa czy zagrożenie?
 1. Instruktor TWI jako lider – przywódca
 • Czym jest przywództwo?
 • Źródła autorytetu Instruktora TWI
 • Inteligencja emocjonalna ITWI – test
 • Doświadczenie Milgrama czyli jak się komunikować niewerbalnie i wpływać na ucznia
 • Komunikacja werbalna – słowa mają znaczenie – „Parzydła i wabiki”
 1. Precyzja w komunikacji ITWI z uczniem
 • Sprawdźmy się w działaniu – „Kosmiczna konstrukcja”
 • Czym jest precyzja komunikacji?
 • Nasze wyobrażenia i faktyczne umiejętności
 1. Kompetencje komunikacyjne w praktyce TWI
 • Jak pytać o doświadczenia ucznia
 • Jak udzielać informacji zwrotnej (pozytywnej, negatywnej)
 • Jak zachęcać do zaangażowania
 • Asertywne i empatyczne techniki wpływu i perswazji – przykłady
 • Standardy TWI w innych firmach – dobre praktyki – przykłady
  Podsumowanie i wnioski
  Świadomość roli Instruktora TWI przed i po szkoleniu
  Ankieta oceny i certyfikat uczestnictwa
  Zadania po szkoleniuSzkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi z wykorzystaniem takich form jak:
 1. Zasada 20% teoria 80% praktyka
  Gry symulacyjne i fabularyzowane
  Studium przypadku
  Scenki sytuacyjne
  Testy i ankiety psychologiczne
  Prezentacja MM
  Dyskusja moderowana i praca w podzespołach
  Praca na materiale szkoleniowym
  Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów z codziennej pracy uczestników

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej MMM (maximum wiedzy, maximum umiejętności, maximum swobodnej wymiany doświadczeń i dobrych przykładów z rynku). Omawiane zagadnienia poparte są prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami doskonalącymi wybrane umiejętności.

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:
Trener, Konsultant, Coach wspierający procesy wdrażania koncepcji LEAN Manufacturing w firmach produkcyjnych, a także rozwoju kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla oraz umiejętności osobistych pracowników w środowisku LEAN. Posiada 17 letnie doświadczenie trenerskie, a od 10 lat jego aktywność koncentruje się na szkoleniach skierowanych do firm produkcyjnych. Jest audytorem w projektach rozwojowych na etapie wdrożeń kontroli i oceny.

Wypracował autorskie rozwiązania i opracował szkolenia mające na celu podniesienie standardów komunikacji w środowisku produkcyjnym, wzrost efektywności zarządzania zespołami dla kierowników, brygadzistów, liderów, mistrzów.

Prowadzi szkolenia wspierające wdrażanie idei LEAN:
Warsztaty liderskie dla mistrzów, brygadzistów liderów obszarów produkcyjnych.
Podstawy komunikacji interpersonalnej w środowisku LEAN.
Zarządzanie zespołem produkcyjnym w środowisku LEAN – warsztaty kierownicze.
Motywacja do zmian w LEAN.
5S Przygotowanie do wdrożenia.
Pracownicze Programy Pomysłów – jak angażować do innowacyjności?
Sztuka udzielania instruktarzu wg metodologii TWI.
Podstawowe narzędzia do rozwiazywania problemów wg LEAN.
Trening Trenera KAIZEN.

Przeszkolił liderów takich firm jak:

Enersys Sp. z o.o., CNH Holland Sp. z o.o., AMCOR Sp. z o.o., NESTLE Pacyfic SA, MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Cenos SA., Danfoss, Wilbo – Neptun SA., Młyny i Spichlerze Gdańskie Sp. z o.o., ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warkom Sp. z o.o., ENERGA Obsługa Klienta, Lotos Serwis Sp. z o.o., LOTOS Biuro Kontraktacji, Radmor SA., NordGlass, Philips Polska, „Herbapol – Lublin” S. A., Weyerhaeuser Poland Sp. z o.o., Jakob Hatteland Computer” Sp. z o.o., Visscher-Caravelle Poland Sp. z o.o., Frosta Sp. z o.o., SE Bordnetze Polska Sp. z o., AIC S.A. Produkcja wymienników ciepła, Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o., Ministerstwo Obrony Narodowej, PFRON o/Gdańsk, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim i in.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

04/11/2018

Może ci się także spodobać…

Motywacja do pracy szkolenie

Motywacja do pracy w środowisku produkcyjnym Warsztaty szkoleniowe dla kadry managerskiej niższego i średniego...

TWI Szkolenie nad morzem

Program Training Within Industry Program TWI został opracowany w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej....