Zarządzanie zmianą w LEAN

„Zarządzanie zmianą w organizacji LEAN”

Warsztaty dla liderów, brygadzistów, mistrzów i kierowników produkcji

f366
Wdrożenie idei szczupłego zarządzania oraz zasad i narzędzi Lean jest związane z zarządzaniem zmianą w organizacji. Zanim zatem zdecydujemy się na realizację projektów LEAN warto mieć świadomość że jest to nie tylko zmiana na poziomie procesu ale również na poziomie zachowań i na poziomie kulturowym. Lean opiera się przede wszystkim na zachowaniach osób biorących udział w procesie zmian – na tzw Agentach LEAN. Bez ich zaangażowania i uczestnictwa, bez zmiany mentalności uczestników procesu, każda zmiana w długim okresie czasu będzie skazana na niepowodzenie. Szefowie wielu firm i instytucji zastanawiają sie dlaczego mimo stworzenia odpowiednich warunków do zmian (według ich mniemania) przebieg tych zmian realizuje się zbyt wolno lub jest wręcz blokowany przez pracowników niższego i średniego szczebla?
Warsztat ma dać odpowiedz na te i inne pytania a przede wszystkim jest praktycznym treningiem umiejętności zarządzania pracownikami

Cele warsztatów

Analiza krytycznych elementów w zarządzaniu zmianą:

• umiejętności zarządzania personelem poprzez stałe doskonalenie (Kaizen),
• umiejętność stosowania sytuacyjnego i transformacyjnego stylu zarządzania,
• prawidłowa komunikacja zmian w realiach Lean,
• jednolite pozytywne nastawienie do zmian wśród pracowników.
• Promocja zmian na wszystkich poziomach struktury org LEAN

Korzyści dla firmy:

• Skuteczne wdrażanie idei i narzędzi LEAN w firmie przez kadrę średniego i niższego szczebla zarządzania
• Sprawne przejście do stanu akceptacji idei KAIZEN
• Skuteczna komunikacja w trakcie wdrażania narzędzi LEAN
• Atmosfera współpracy i zaufania wśród pracowników produkcyjnych i kadry liderów, brygadzistów, mistrzów i kierowników obszarów i działów firmy

Korzyści dla uczestnika:

Liderzy LEAN po zakończonym szkoleniu będą w stanie:

• zaplanować i przeprowadzić spotkania z pracownikami, podczas których zostaną zakomunikowane cele i potrzeby zmian w organizacji pracy wg koncepcji LEAN
• Zbudować atmosferę współpracy i zaufania w zespołach produkcyjnych
• Zdiagnozować potrzeby informacyjne i nastawienia pracowników w różnych etapach wdrożeń narzędzi LEAN
• Efektywnie komunikować się z podwładnymi i przełożonymi, wykorzystując konkretne techniki perswazji, udzielania informacji zwrotnej itd
• Umiejętnie przekazywać mało popularne informacje – dodatkowy czas pracy, zmiany standardów pracy, przestrzeganie nowych reguł itp..
• Skutecznie przełamywać opór pracowników wobec wprowadzanych zmian w organizacji LEAN
• Prawidłowo reagować w trudnych, konfliktowych sytuacjach
• Skutecznie radzić sobie z naturalnymi emocjami i stresem własnym i podległych pracowników – trening inteligencji emocjonalnej

Program szkolenia ( 2 dni szkoleniowe, 2 x 8 godzin)

1. Wstęp
• Przedstawienie trenera i uczestników
• Zadanie Integracyjne – „Jak zbić szybę?”
• Prezentacja programu i celów szkolenia
• Zasady współpracy

2. Wprowadzenie do zarządzania zmianą w organizacji LEAN
• Idea LEAN i Kaizen czyli kultura ciągłego doskonalenia i zmian
• Czym jest zmiana w koncepcji Kaizen? – cele i istota zmian
• Zmiana organizacji pracy wg LEAN- szansa czy konieczność?
• Korzyści dla klientów, dla firmy, dla menedżerów i dla pracowników w organizacji LEAN?
• Test indywidualnego stylu podejścia do zmian – autodiagnoza moja gotowości do zmiany
• Agenci zmian w organizacji LEAN – rola i zadania

3. Zarządzanie procesem zmian w organizacji LEAN
• Kluczowe czynniki sukcesu wpływające na powodzenie wdrożeń idei i narzędzi LEAN
• Gotowość do zmian na wszystkich poziomach organizacji firmy – czyli nie tylko produkcja!!
• Na jakim etapie wdrożenia Lean jest menedżer i jego zespół?
• Analiza potencjalnych źródeł ryzyka i zagrożeń dla realizacji procesu wdrożeń narzędzi Lean

4. Agenci zmian w organizacji LEAN
• Lider Lean jako promotor zmian – określenie roli i zadań Lidera, Brygadzisty, Mistrza i Kierownika produkcji w środowisku Lean
• Kompetencje szczególnie potrzebne podczas wdrażania zmian w organizacji Lean

5. Psychologiczne i emocjonalne aspekty zmian przy wdrożeniach Lean – reakcje pracowników na zmiany
• Przyczyny obaw i oporu wobec realizacji zasad Lean
• Postawy Liderów Lean wobec zmian – nie przekonasz jeżeli sam nie jesteś przekonany
• Rozpoznawanie symptomów oporu wobec zmian i metody ich przełamywania

6. Komunikowanie zmian w organizacji Lean
• Znaczenie efektywnej komunikacji w procesie zmian
• Prowadzenie spotkań w czasach zmiany – czyli jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić spotkanie

7. Metody skutecznej komunikacji Liderów Lean – czyli o sztuce argumentowania i perswazji w organizacji Lean – studia przypadków i scenki sytuacyjne
• Lean jako system ciągłego rozwoju i doskonalenia – korzyści dla firmy i dla pracowników
• Co to jest MUDA i dlaczego konkurencja może z nami wygrać?
• Dlaczego powinniśmy realizować zasady Kaizen?
• Po co nam system pomysłów pracowniczych?
• Po co nam 5S?
• System Kanban jako podstawa systemu wizualnego zarządzania
• O co chodzi przy zmianie systemu Push na system Pull?
• SMED – jak możemy wygrać z konkurencją?
• Narzędzia diagnozy i rozwiązywania problemów – dlaczego musimy się ich nauczyć?
• …..?

8. Sytuacje konfliktowe w organizacji LEAN i rola lidera
• Geneza konfliktów w okresie ciągłych zmian i doskonalenia
• Rodzaje konfliktów
• Sposoby ich rozwiązywania
• Jak zapobiegać konfliktom?

9. Skuteczne techniki komunikacyjne w zarządzaniu zespołami w organizacji Lean
• Zasady komunikatów Ja i TY
• FUKO
• Kanapka Krytyki
• Stawianie granic
• Prawidłowe zwroty i wyrażenia (parzydła i wabiki)
• Techniki niewerbalne

10. Typowe trudne sytuacje w procesie wdrażania zmian Lean – ćwiczenia
• Zbyt mało zarabiam abym się starał cokolwiek zmieniać?(za ile?!)
• Było dobrze to po co cokolwiek zmieniać?
• Tu chodzi wyłącznie o statystyki i ładnie wyglądające słupki!
• Ten system (standard) jest bez sensu!
• Dlaczego Ja? (daj to komuś innemu)
• To nie moja (nasza) wina!
• Tego się nie da zmienić (wdrożyć..)
• Nie mam zamiaru nikogo uczyć (doskonalić)
• To wszystko juz było i nic się nie udało utrzymać?
• Kierownicy wymyślają bzdury a my musimy to potem robić!
• Im chodzi wyłącznie o zysk naszym kosztem!!
• ….?
11. Podsumowanie

• Podsumowanie kluczowych treści szkolenia
• Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności w praktyce
• Zadania poszkoleniowe

Zapytania ofertowe

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/15/2017

Może ci się także spodobać…

Instruktor TWI szkolenie

Instruktor  TWI –  nowa rola w zespole produkcyjnym Dla kogo to szkolenie: Warsztaty dedykujemy wszystkim obecnym a...