Prezentacja problemów i ich rozwiązań szkolenie dla kierowników

„Prezentacja problemów i ich rozwiązań – sztuka efektywnej komunikacji z przedstawicielami zarządu”

Grupa docelowa:

kadra średniego szczebla zarządzania – kierownicy liniowi działów i wydziałów produkcyjnych. W ramach wykonywanych zadań i obowiązków kierownicy realizują krótkie spotkania z członkami zarządu w obszarach produkcyjnych

Główne cele:

 • Szkolenie ma pomóc w pokonywaniu oporów w kontaktach z kadrą wyższego szczebla, w panowaniu nad emocjami i zarządzaniu stresem oraz budowaniu wizerunku profesjonalnego kierownika.
 • Główne oczekiwania zlecających to nauka przekazywania informacji (analiza problemów, doskonalenie, wnioski na przyszłość itd..)w sposób konkretny, krótki i precyzyjny.

Główne obszary szkolenia:

 • Umiejętność skutecznego prezentowania zagadnień w obszarach produkcyjnych dla przedstawicieli dyrekcji i zarządu.
 • Autoprezentacja i budowanie relacji w komunikacji z kadrą wyższego szczebla zarządzania
 • Zarządzanie stresem i obniżenie wewnętrznego oporu przed kontaktami z przedstawicielami zarządu.
 • Pewność siebie i odwaga w kontaktach z przełożonymi – kluczowe kompetencje kierownika jako lidera, przedstawiciela działu.
 • Sztuka precyzji w komunikacji – krótkie, skuteczne prezentacje na hali produkcyjnej

Uczestnicy szkolenia rozwiną kompetencje:

 • poznają najważniejsze metody wywierania wpływu i budowania relacji z przedstawicielami zarządu przydatne w prowadzeniu przekonujących prezentacji w obszarach produkcyjnych,
 • będą potrafili jasno i zrozumiale formułować myśli, budować własny wizerunek zgodny z zaplanowanymi celami oraz lepiej dobierać i prezentować argumenty,
 • zwiększą swój wizerunek i profesjonalizm zawodowy w kontakcie z wyższą kadrą kierowniczą,
 • będą potrafili dopasować własny wizerunek do różnych sytuacji  w trakcie spotkań z członkami zarządu i dyrekcji
 • zwiększą umiejętności radzenia sobie ze stresem i kontrolowania emocji w trakcie prezentacji

Działania przed szkoleniem:

 • Wywiady telefoniczne trenera z przełożonymi uczestników
 • Opracowanie i przesłanie do uczestników krótkiej ankiety w zakresie potrzeb i oczekiwań od szkolenia
 • Wywiady telefoniczne z wybranymi uczestnikami
 • Doprecyzowanie zakresu i form szkolenia
 • Opracowania materiałów ( w tym studium przypadku)
 • Opracowanie i przesłanie zadania przed szkoleniowego
 • Opracowanie i zaproponowanie zadań po szkoleniu

Czas trwania 2 dni szkoleniowe ( 2 x 8 godzin przerwami)

Dzień I  8.00 – 16.00

 1. „Poznajmy się” czyli pierwsze próby i trening autoprezentacji
 • „Test rewolwerowca” – czyli zasady realizacji efektywnego szkolenia – zadanie symulacyjne
 • Każdy z uczestników przygotowuje krótką max 2 minutową prezentację swojej osoby pod hasłem: „Dlaczego jestem odpowiednim człowiekiem na stanowisku kierowniczym?” (Czego oczekuję od szkolenia? Co do niego wniosę?…)
 • Prezentacja z wykorzystaniem środków wizualnych ( kartka A3 i flamastry)
 • Podsumowanie prezentacji – dlaczego właśnie te a nie inne prezentacje uzyskały najlepsze oceny od uczestników? – wnioski na forum (wizualizacja na kartach FCH)
 1. Rola i zadania kierownika działu
 • Rola i zadani kierownika działu – praca  na FCH w podgrupach
 • Spotkania z przedstawicielami zarządu i dyrekcji – najtrudniejsze sytuacje czyli czego powinniśmy się uczyć – doprecyzowanie oczekiwań i potrzeb – praca na FCH
 1. Autoprezentacja czyli sztuka budowania relacji
 • Czym jest efektywna autoprezentacja – nasza definicja
 • Dlaczego warto zadbać o swój wizerunek
 • Poczucie wartości i świadomość wpływu na rzeczywistość – współczynnik efektywności prezentacji – auto test.
 1. Zarządzanie stresem
 • Czym jest stres?
 • Objawy, przyczyny i źródła stresu – Test psychologiczny
 • Inteligencja emocjonalna – kluczowe kompetencje kierownika – zadanie symulacyjne
 • Test inteligencji emocjonalnej – praca pod presją czasu i oceny
 • Wybrane techniki panowania nad emocjami – ćwiczenia
 1. Podstawy efektywnej komunikacji
 • Postawa i nastawienie – filary efektywnej komunikacji w biznesie
 • Najważniejsze kompetencje komunikacyjne – Test JOHARY
 • Jak słuchać aby usłyszeć? Jak pytać aby zrozumieć?
 • Wizualizacja – podstawa komunikacji LEAN
 • Typowe narzędzia wizualizacji – Ishikawa, Drzewo przyczynowo skutkowe z elementami 5xDlaczego?, 5W1H, Tabela 9…

Dzień II

 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna czyli..?
 • Komunikacja niewerbalna czyli… Uwaga na to JAK mówisz a nie tylko na CO mówisz!
 • „Mowa ciała – przeżyjmy to razem” – sesje nagrań na kamerę – informacje zwrotne.
 • Precyzja komunikatu – „Skomplikowana konstrukcja” – zadanie symulacyjne w podzespołach
 • 7 pytań Cycero – jak być pewnym pełnego przekazu – narzędzia Lean typu 5W1H
 • Zakazane słowa i wyrażenia –  czego nie mówić aby nie obniżać własnego autorytetu
 • Prezentacja z użyciem środków wizualizacji – praca przy tablicach w obszarach produkcyjnych
 1. Wybrane techniki wpływu i perswazji
 • „Historia pewnego zwierzaka” – zadanie symulacyjne – wnioski na forum
 • Techniki przyjmowania obiekcji i zastrzeżeń
 • Techniki hipotezy
 • Częściowa zgoda i zamglenie
 • Zamiana oceny na opinię itp..
 • Fakty i interpretacje – jak nie wpadać w pułapki „opowiadania” zamiast precyzyjnej analizy
 • Siła argumentów rzeczowych – przygotuj argumentację na bazie faktów
 • Ćwiczenia na forum
 1. Zapowiedziana prezentacja – jak się przygotować
 • 6 kroków w przygotowaniu prezentacji w obszarze produkcyjnym – nasz standard prezentacji w obszarze (Visual) – praca zespołowa
 • Zasada 3 x P (Powiedz o czym powiesz, Powiedz to, Podsumuj co powiedziałeś)
 • Przygotowanie prezentacji dla członka zarządu – studium przypadku
 • Prezentacja na forum – scenki sytuacyjne z użyciem kamery – info zwrotne
 1. Podsumowanie, wnioski na przyszłość, zadania po szkoleniu.
 • Po szkoleniu powinniśmy mieć wypracowany wspólny standard realizacji spotkań w obszarach z kadrą kierowniczą wyższego szczebla – manual, fiszka do użytku wewnętrznego.

Metody szkoleniowe

 • 70% warsztaty 30% teoria
 • Gry i zadania symulacyjne i fabularyzowane
 • Ćwiczenia w podzespołach
 • Testy i zadania,
 • Praca na materiale szkoleniowym
 • Scenki sytuacyjne
 • Studium przypadku
 • Manuale – proste fiszki, tzw niezbędniki w pracy Kierownika

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

10/30/2017

Może ci się także spodobać…