7 Nawyków skutecznego działania szkolenie

W nawiązaniu do książki: „7 Nawyków skutecznego działania”

„Bez pracy i największy talent nie da ci kolacji”

(przysłowie koreańskie)

Dr Stephen R. Covey – badacz, pisarz i przywódca – został uznany przez magazyn Time za jednego z 25 najbardziej wpływowych Amerykanów. Jego najważniejszym celem był rozwój człowieka, rodziny i organizacji. Przede wszystkim znany jako autor „7 Nawyków skutecznego działania” – bestsellera, który trafił do około 20 milionów czytelników. Covey uważał, że trwały sukces musi mieć korzenie

w cechach charakteru i być oparty o życie zgodne z zasadami. Jego „7 nawyków skutecznego działania” nazywana jest biblią współczesnego człowieka. Covey wskazuje, że wypracowanie tych siedmiu nawyków prowadzi do twórczych zmian wewnętrznych, kształtowania trwałych relacji z innymi, inspirującego przywództwa m.in. na poziomie osobistym, interpersonalnym.

Na bazie tego bestsellera przygotowaliśmy dla Państwa warsztaty szkoleniowe, na których w praktyczny sposób przekażemy wam jak korzystać z wiedzy i doświadczeń autora.

Cele szkolenia

Warsztaty są oparte na „7 nawykach skutecznego działania”, praktyczny warsztat kompetencji w obszarach

 • ustalania priorytetów,
 • motywowania podwładnych do realizacji kluczowych celów firmy,
 • brania odpowiedzialności,
 • pogłębiania zaufania,
 • realizacji celów,
 • podnoszenia jakości współpracy,
 • rozwijania pracowników i zespołów,
 • budowania własnego autorytetu nieformalnego

Podejście prezentowane w 7 nawykach skutecznego działania oparte jest na praktycznych ćwiczeniach i dyskusji, wzbogaconej praktycznymi przykładami z życia masnagerów. Uczestnicy nie tylko poszerzają swoją wiedzę i rozwijają nowe umiejętności, ale także wypracowują dla siebie zupełnie nowe rozwiązania – adekwatne do aktualnej sytuacji, w jakiej są lub znajduje się ich firma.

Nawyk 1: Bądź proaktywny

Czy masz poczucie wpływu na swoje życie?

Jak często Twoi pracownicy biorą odpowiedzialność za swoją pracę oraz rezultaty, jakie ona przynosi?

Nawyk 2: Zaczynaj z wizją końca

Czy wiesz, co jest dla Ciebie ważne, jakie są Twoje kluczowe role w życiu?

Jak wielu pracowników w Twojej organizacji uświadamia sobie, jakie cele chcą osiągnąć dla siebie i dla organizacji? Jak często osiągają zaplanowane rezultaty?

Nawyk 3: Rób najpierw to, co najważniejsze

Czy masz poczucie, że realizujesz wszystkie ważne dla Ciebie sprawy?

W jakim stopniu pracownicy poświęcają czas na działania, które przekładają się na realizację ich celów? Jak często tłumaczą się „bieżącymi zadaniami”?

Nawyk 4: Myśl w kategoriach wygrana-wygrana

Jak oceniasz relacje z osobami z Twojego otoczenia? Masz dla nich czas, wiesz, co jest dla nich ważne?

Czy w Twojej firmie wszyscy poszukują się wzajemnych korzyści i budują relacje oparte na zaufaniu? Jakie efekty można by osiągnąć, gdyby wszyscy tak działali?

Nawyk 5: Najpierw staraj się zrozumieć, potem być zrozumianym

Jak często słuchasz osób z Twojego otoczenia, aby wiedzieć, co dla nich ważne?

Czy zdarza się, że wolisz opowiadać o sobie?

Czy w Twojej organizacji można otwarcie rozmawiać o trudnych tematach?

Nawyk 6: Twórz synergię

W jaki sposób znajdujesz najlepsze rozwiązania w swoim życiu? Czy dzielisz się doświadczeniami, opiniami z innymi i korzystasz z ich pomysłów?

W jaki sposób można wykorzystać różnice w doświadczeniu, wiedzy, opiniach pomiędzy pracownikami? Czy częściej prowadzą do problemów czy inspirują do kreatywnych rozwiązań?

Nawyk 7: Ostrz piłę

Jak dużo czasu poświęcasz na swój rozwój w różnych wymiarach? Uczysz się? Dbasz o zdrowie?

Czy pracownicy Twojej firmy zachowują równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym? Jak organizacja ich w tym wspiera?

Program szkolenia

 1. WSTĘP
 • Skuteczność a efektywność
 • Motywacja do zmian
 • Filozofia ludzi inteligentnych
 • Rola wartości w naszej pracy
 • Jak powstają nasze nawyki i jak kształtują nasze zachowanie.
 1. JAK ZMIENIĆ NIEWŁAŚCIWE NAWYKI MYŚLENIA I DZIAŁANIA:
 • afirmacje
 • siła wizualizacji twórczych
 • kształtowanie motywacji do zmian
 • jak wykorzystać cały potencjał mózgu
 1. W POSZUKIWANIU PRYWATNEGO ZWYCIĘSTWA:
 • kształtowanie postawy proaktywnej
 • poszerzanie pola wpływy, czyli jak przejmować inicjatywę
 • proaktywne struktury językowe
 • kreowanie własnej wizji
 1. SZTUKA ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE:
 • osobowość typu A
 • 60/40
 • czwarta generacja zarządzania czasem – system wartości
 • jak poprawnie formułować cele
 • planowanie działań; narzędzia planowania
 • zostań coachem
 1. WIZJA KOŃCA
 • jak stosować te zasadę w działaniach zawodowych
 • strategia  K.Vonneguta
 • teoria zmiany K.Levina
 1. KOMUNIKACJA SYNERGICZNA. BUDOWANIE RELACJI INTERPERSONALNYCH NA ZASADZIE „WYGRANA – WYGRANA”:
 • pięć wymiarów postawy „wygrana – wygrana”
 • zasady komunikacji empatycznej
 • sztuka aktywnego słuchania

o   parafraza

o   precyzowanie

 • zasady twórczej współpracy

  zasady pracy grupowej

 • poziomy komunikacji oparte na zaufaniu i współpracy
 1. ODNOWA CZYLI NAWYK „OSTRZENIA PIŁY”
 • wymiar fizyczny
 • wymiar umysłowy
 • wymiar społeczno-emocjonalny
 • wymiar duchowy
 1. PLAN PRACY WŁASNEJ 3/6/12 MIESIĘCY
 • prawo pierwszych 24 godzin
 • podsumowanie

Metody szkolenia

Praktyczne warsztaty na bazie doświadczeń zarówno początkujących jak i doświadczonych szefów zespołów.

Proponowane zajęcia odbywają się w postaci intensywnych warsztatów z wykorzystaniem zarówno formy zabawowej jak i typowej pracy opartej na analizie i syntezie sytuacji zawodowych kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla. Uczestnicy zajęć  na  warsztatach otwartych od samego początku stanowią jedną grupę połączoną wspólnymi celami. Przez cały czas pracują w jednym lub kilku zespołach realizując zlecone przez prowadzących zadania. Każdy element ćwiczeń lub zabaw pokazuje w praktyczny sposób wyższość rozwiązań pracy zespołowej nad pracą grupy indywidualistów. Praktyczne doświadczenia wskazują na decydujące znaczenie tzw. liderów naturalnych w zespołach i roli zarządzania sytuacyjnego. To, co w życiu codziennym stanowiło dla wielu uczestników problem nie do rozwiązania staje się na zajęciach osiągalne, mierzalne i możliwe do realizacji bez negatywnych emocji i stresów. Zajęcia są prowadzone w taki sposób aby maksymalnie reagować na bieżące potrzeby uczestników. Realizujemy cele a nie programy czyli poprzez włączenie w aktywne działanie uzyskujemy nie tylko efekt zmiany postaw i zachowań ale poprzez trening utrwalamy również konkretne umiejętności.

 • 70% warsztat / 30% wykład + prezentacja,
 • dyskusja moderowana i burza mózgów,
 • testy i ankiety psychologiczne z omówieniem wniosków dla poszczególnych uczestników!!!
 • scenki rodzajowe – jak to jest w życiu zawodowym?
 • studium przypadku – z instytucji zaczerpnięte,
 • gry symulacyjne i fabularyzowane – czyli uczymy się poprzez zabawę i praktyczne działanie,
 • praca w zespole i indywidualna na materiale szkoleniowym,
 • praca z kamerą czyli obiektywna informacja zwrotna.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

10/30/2017

Może ci się także spodobać…