Autoprezentacja PR szkolenie Gdańsk

Indywidualny PR

Sztuka prezentacji i autoprezentacji – budowanie wizerunku na potrzeby prezentacji handlowych i wystąpień publicznych

Opis szkolenia, dla kogo?
Osoby, które na potrzeby firmowe, lub własne muszą dokonywać publicznych prezentacji – handlowych, ofertowych, integrująco-motywujących, a także ci, którzy z racji wykonywanej pracy powinni łatwo nawiązywać kontakty z audytorium, przemawiać, prowadzić spotkania.

Cele szkolenia
Rozwinięcie i wzmocnienie predyspozycji do występowania publicznego, przekazywania wiadomości, integrowania i motywowania za pośrednictwem prezentacji. Zrozumienie zasad mowy ciała, nabycie umiejętności panowania nad tremą. Wyrobienie nawyku swobodnego prezentowania i występowania przed dowolnym audytorium. Opanowanie zasad tworzenia łatwej w odbiorze prezentacji i atrakcyjnej autoprezentacji. Poznanie zasad panowania nad salą i interakcji z audytorium.

W dzisiejszym świecie umiejętność skutecznej prezentacji jest niezbędna w różnorodnych sferach życia zawodowego. Bez względu na to, czy pracujesz w korporacji, prowadzisz własną firmę czy też reprezentujesz organizację pozarządową, prawdopodobieństwo konieczności publicznego wystąpienia jest wysokie. Od prezentacji handlowych i ofertowych, przez wystąpienia motywujące i integracyjne, aż po spotkania biznesowe czy konferencje – umiejętność przemawiania publicznie stanowi kluczowy element sukcesu.
Witaj na szkoleniu poświęconym sztuce prezentacji i autoprezentacji! Niezależnie od tego, czy czujesz się pewnie na scenie czy też drżysz z niepewności przed publicznością, to szkolenie zapewni Ci solidne fundamenty i techniki, które pozwolą Ci rozwinąć umiejętności wystąpień publicznych.
Dzięki naszemu szkoleniu opanujesz nie tylko sztukę wygłaszania przemówień, ale także nabędziesz umiejętności integrowania i motywowania swoich słuchaczy. Zrozumiesz, jak ważną rolę odgrywa mowa ciała w procesie przekazywania informacji oraz jak skutecznie panować nad tremą, która często towarzyszy wystąpieniom publicznym.
Nieustannie rozwijając umiejętności prezentacyjne, zbudujesz wizerunek profesjonalisty, który inspiruje zaufanie i przyciąga uwagę swoich słuchaczy. Nasze szkolenie pomoże Ci wypracować nawyk swobodnego występowania przed dowolnym audytorium oraz opanować zasady tworzenia klarownych, przystępnych prezentacji.u
Nie zwlekaj dłużej! Dołącz do nas, aby rozwinąć swoje umiejętności prezentacyjne i zyskać pewność siebie niezbędną do skutecznego komunikowania się z innymi oraz osiągnięcia sukcesu w sferze zawodowej.

Dzień 1:

 1. Język prezentacji i wystąpień publicznych
  • Zasady jasnego i skutecznego przekazywania informacji.
  • Wybór odpowiednich słów i fraz dla różnych grup odbiorców.
  • Techniki poprawy dykcji i intonacji.
 2. Efekty „pierwszeństwa” i „świeżości” w budowaniu relacji z salą i skutecznym przekazywaniu informacji
  • Wprowadzenie do znaczenia pierwszych chwil prezentacji.
  • Sposoby zachowania zainteresowania publiczności przez cały czas wystąpienia.
  • Strategie otwierania prezentacji, aby przyciągnąć uwagę słuchaczy.
 3. Konstruowanie prezentacji – diagnozowanie możliwości i oczekiwań
  • Analiza potrzeb i oczekiwań odbiorców.
  • Budowanie klarownych celów prezentacji.
  • Techniki dostosowywania treści prezentacji do specyfiki audytorium.
 4. „Twarde” i „miękkie” prezentacje
  • Różnice między prezentacjami opartymi na faktach a prezentacjami motywacyjnymi.
  • Budowanie równowagi między emocjami a logicznymi argumentami w prezentacji.
  • Techniki wykorzystywania storytellingu w prezentacjach.

 Dzień 2:

 1. Mowa ciała jako wsparcie osób występujących publicznie
  • Znaczenie gestów, mimiki i postawy ciała w komunikacji werbalnej.
  • Ćwiczenia poprawiające świadomość własnej mowy ciała.
  • Wykorzystanie mowy ciała do podkreślania treści i budowania zaangażowania publiczności.
 2. Podstawy poprawnej autoprezentacji – model strategii autoprezentacyjnych
  • Budowanie spójnego wizerunku osobistego podczas wystąpień publicznych.
  • Techniki budowania zaufania i wiarygodności podczas prezentacji.
  • Zasady efektywnej autoprezentacji w różnych kontekstach.
 3. Dialog, dyskusja, interakcja ze słuchaczami
  • Budowanie interakcji z publicznością.
  • Sposoby zachęcania do zadawania pytań i wyrażania opinii.
  • Techniki utrzymywania aktywnego uczestnictwa słuchaczy przez całą prezentację.
 4. Sposoby opanowywania stresu wystąpień publicznych
  • Strategie radzenia sobie ze stresem przed wystąpieniem.
  • Ćwiczenia relaksacyjne i techniki oddychania.
  • Praktyczne metody zarządzania stresem w trakcie prezentacji.
 5. Materiały i rekwizyty wspomagające prezentację
  • Wybór odpowiednich narzędzi i rekwizytów w zależności od celu prezentacji.
  • Techniki efektywnego wykorzystywania prezentacji multimedialnych.
  • Kreowanie wizualnie atrakcyjnych materiałów pomocniczych.

 

Formy i metody
Szkolenie będzie prowadzone w interaktywny sposób, wykorzystując różnorodne techniki edukacyjne, które angażują uczestników w proces uczenia się. Główne formy i metody obejmują:

 1. Wykład interaktywny: Prezentacje będą prowadzone w sposób dynamiczny, zachęcając uczestników do aktywnego udziału poprzez zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi oraz dyskusje na temat omawianych zagadnień.
 2. Warsztat wsparty prezentacjami audiowizualnymi: Uczestnicy będą uczestniczyć w praktycznych warsztatach, gdzie wykorzystywane będą prezentacje audiowizualne do ilustrowania kluczowych koncepcji i przykładów. To pozwoli na lepsze zrozumienie oraz lepsze utrwalenie omawianego materiału.
 3. Ćwiczenia indywidualne i grupowe: Szkolenie będzie zawierać różnorodne ćwiczenia, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Ćwiczenia indywidualne pozwolą uczestnikom na refleksję nad własnymi umiejętnościami oraz eksperymentowanie z nowymi technikami. Ćwiczenia grupowe umożliwią interakcję i wymianę doświadczeń między uczestnikami, co sprzyja zrozumieniu różnorodnych perspektyw i podejść.

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy otrzymają następujące materiały szkoleniowe:

 1. Krótki podręcznik (handout): Ten kompaktowy podręcznik zawierać będzie podstawowe informacje dotyczące omawianych zagadnień oraz kluczowe punkty, które uczestnicy będą mogli wykorzystać jako punkt odniesienia podczas szkolenia i późniejszej praktyki.
 2. Materiały i scenariusze ćwiczeń: Opracowane scenariusze ćwiczeń umożliwią uczestnikom praktyczne zastosowanie omawianych technik i strategii. Dodatkowe materiały wspierające ćwiczenia będą dostarczone w celu ułatwienia zrozumienia i realizacji zadań.
 3. Pełna informacja zwrotna na temat własnych mocnych stron w formie raportu po szkoleniu: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają indywidualny raport, który zawierać będzie ocenę ich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju na podstawie aktywności podczas szkolenia. To pozwoli uczestnikom na dalsze doskonalenie swoich umiejętności w zakresie prezentacji i autoprezentacji.

Czas trwania szkolenia:
II Dni szkoleniowe 2x 8 godzin 9.00 – 16.00

Miejsce szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/14/2017

Może ci się także spodobać…