Jak zatrzymać najlepszych pracowników w firmie? szkolenie.

Szkolenie dla kadry managerskiej w obszarach produkcyjnych … i nie tylko.

System i narzędzia, środowisko pracy, park maszyn i urządzeń a nawet prawidłowo ułożone procesy to nie wszystko! LEAN Manufacturing, Six Sigma oraz wszelkie inne sprawdzone idee zarządzania produkcji opierają się na podstawowej zasadzie: na zaangażowania i utrzymaniu w firmie najlepszych pracowników. Aby zrealizować te cele kluczową postacią staje się kierownik, mistrz, brygadzista czyli kadra  średniego i niższego szczebla zarządzania, którzy w bezpośredni sposób wpływają na poziom fluktuacji pracowników w zespole. Prawidłowa praca z pracownikami produkcyjnymi, ich motywacja i satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy a ostatecznie lojalność wobec pracodawcy stają się najlepszą nagrodą za poniesiony trud w rozwoju managera.

Szkolenie ukazuje min. w jaki sposób delegować zadania, udzielać Feedback oraz egzekwować efektywność wobec pracowników tak, aby nie tylko zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać, ale również z zaangażowaniem podchodzili do ich realizacji oraz poprzez dobre relacje budowali zwarte i lojalne zespoły. Podczas szkolenia omówione zostaną style kierowania zespołem produkcyjnym,  metody skutecznej motywacji podwładnych oraz zadania kierownika, mistrza czy brygadzisty w roli lidera – przywódcy. Co więcej zaprezentowane zostaną również typowe trudne sytuacje w kierowaniu zespołem produkcyjnym oraz sposoby dawania sobie rady z najtrudniejszymi zachowaniami podwładnych tak, aby w sposób nieinwazyjny egzekwować efektywność jednocześnie utrzymując najlepszych pracowników w firmie.

Nie chodzi o to, aby zatrzymać pracownika w firmie na siłę… tylko o to, aby stworzyć mu warunki do uczciwej współpracy i lojalności zawodowej!

– Jak zarządzać na tzw. „Rynku pracownika” aby uzyskać lojalność i zaangażowanie?

– Co zrobić by pracownicy mnie szanowali i akceptowali oraz byli odpowiedzialni i samodzielni?
– Jak motywować delegując zadania i uprawnienia oraz udzielając prawidłowej informacji zwrotnej?

– Jak dawać sobie radę z doświadczonymi pracownikami, którzy znają się na wszystkim najlepiej?

– Jak zarządzać podwładnymi 20+ którzy podjęli swoją pierwszą pracę i już stawiają roszczenia?
– Jak postępować wobec kolegów, którzy przyjmują postawy lekceważące wobec pracy i innych ludzi?
– Jak pracować pod presją ze strony przełożonych nie niszcząc jednocześnie relacji z podwładnymi?
– Co zrobić by stać się liderem zespołu i utrzymać wysoką lojalność podwładnych?
– Jak kontrolować i monitorować pracę aby motywować zamiast demotywować podwładnych?
– Jak nagradzać i wyciągać konsekwencje nie poddając się szantażowi ze strony podwładnych?

Na te i wiele innych pytań znajdziemy wspólnie odpowiedzi w intensywnym warsztacie odwołując się do praktycznych działań i zachowań w pracy zespołu produkcyjnego.
Zakres programowy szkolenia (2 dni, 2 x 8h z przerwami)

Dzień I 8.00 – 16.00

 • Powitanie, przedstawienie uczestników, zasady i cele szkolenia, oczekiwania.
 • Test poziomu percepcji – ćwiczenie na dobry początek😊
 • Pre test wiedzy
 • Wprowadzenie do tematu – umowa jako podstawowe narzędzie pracy przełożonego.
 • Kierowanie zespołem produkcyjnym specyfika pracy szefa produkcji…
 • Jak zarządzanie ludźmi wpływa na poziom fluktuacji w firmie? – Statystyka nie kłamie!
 • Style zarządzania w obszarze produkcji – dlaczego jedni szefowie przyciągają a inni odpychają swoich podwładnych od siebie i od firmy.
 • „Budujemy mosty” – zadanie symulacyjne – wnioski do dalszej pracy
 • Indywidualne style zarządzania teoria
 • Mój styl zarządzania – Test psychologiczny i ocena innych
 • Jaki styl zarządzania przyjmować aby utrzymać wysoką lojalność podwładnych – ćwiczenia
 • Rola lidera – kierownika, mistrza, brygadzisty zespołu produkcyjnego – jako gwaranta utrzymania dobrych ludzi w firmie.
 • „Najwyższa konstrukcja” – zadanie symulacyjne – jak zmieniać własną mentalność i postawy zespołu
 • Kim jest kierownik, brygadzista i mistrz jako lider zespołu?
 • Role kierownicze – od ustalania celów do kontroli i oceny wykonania zadań
 • Motywowanie czyli najtrudniejsza rola szefa zespołu produkcyjnego
 • Co może kierownik? Co może mistrz i brygadzista?
 • Inteligencja emocjonalna w pracy kierownika, mistrza, brygadzisty – jak nie straszyć podwładnych.
 • Czym jest Inteligencja Emocjonalna – nasza definicja
 • Jak niski poziom inteligencji emocjonalnej wpływa na rotację podwładnych w zespole
 • Test IE – Test Mc Wothwortha – wnioski na forum
 • Praca pod presja czasu i oceny – jak dawać sobie radę w codzienności zawodowej
 • Typowe zachowania, które niszczą lub budują relacje z szefem zespołu – ćwiczenia na przykładach
 • Autorytet kierownika, brygadzisty i mistrza, czyli jak zarządzać z wykorzystaniem charyzmy i osobowości aby utrzymać najlepszych ludzi w zespole.
 • Trzy źródła siły autorytetu szefa zespołu produkcyjnego
 • Charyzma kierownika/mistrza/brygadzisty – Doświadczenie Milgrama –  wnioski do  dalszej pracy
 • Jak kierownik, brygadzista i mistrz buduje lub niszczy swój autorytet w pracy
 • „Wczoraj kolega dzisiaj szef” – jak zarządzać nie niszcząc relacji – przykłady z Waszych obszarów
 • Jeśli jesteś moim kolegą to tym bardziej mogę na tobie polegać?
 • Miękkie serce czy twardy tyłek? – Asertywność czy empatia w pracy? – praca z manualami
 • Sztuka efektywnej komunikacji i jej wpływ na poziom fluktuacji w zespole
 • Filary komunikatywnego kierownika, brygadzisty i mistrza
 • Wspólnota celów firmy, kadry kierowniczej i pracowników – fikcja czy realia?
 • „Czerwone czy zielone?” – zespołowe zadanie symulacyjne
 • Okna JOHARI – autodiagnoza, dlaczego pracownicy zostaną ze swoim szefem lub przed nim uciekną?
 • Najważniejsze umiejętności interpersonalne kierownika, brygadzisty, mistrza.
 • Zarzadzanie wizualne jako podstawa zarządzania w organizacji produkcji
 • „Kopia i oryginał” – zadanie symulacyjne – wnioski na forum
 • Wybrane socjotechniki i metody wpływu w pracy z pracownikami produkcyjnymi
 • Przykłady z życia wzięte – praca na materiale szkoleniowym (manuale)

Dzień II 8.00 – 16.00

 • Delegowanie zadań jako narzędzie przyciągania lub odpychania od pracy w firmie.
 • Delegować, czyli…? Nasza definicja
 • Pięć obszarów delegowania – praca na materiale szkoleniowych
 • Krótkie polecenie czy dłuższa rozmowa? – zasady jednominutowego managera w praktyce
 • Delegowanie wg. ośmiu kroków a historia Cycerona i jego sześciu pytań
 • Ćwiczenia na Waszych przykładach – z zastosowaniem manuali
 • Feedback jako narzędzie rozwoju i motywacji (lub demotywacji) do pracy w firmie
 • Czym jest i w jakim celu udzielamy informacji zwrotnej podwładnym?
 • Podstawowe zasady Feedback – praca na materiale (manuale)
 • Konstruktywna kanapka krytyki
 • Komunikat FUKO
 • Ćwiczenia na Waszych przykładach – z zastosowaniem manuali
 • Kontrola pracy, czyli ufaj i kontroluj? – jak monitorować pracę nie niszcząc relacji
 • Rola kontroli w kierowaniu zespołem a jej wpływ na utrzymanie najlepszych ludzi w zespole
 • Jak i kiedy kontrolować a kiedy monitorować? – to nie jest to samo!!!?
 • Sposoby bezinwazyjnej kontroli i monitoringu pracy podwładnych – przykłady
 • Studium przypadku z firmy – praca na materiale szkoleniowym (manuale)
 • Zarządzanie w konflikcie – czy musimy za wszelką cenę utrzymać pracowników w firmie?
 • Czym jest konflikt? – pozytywy i negatywy
 • Powody trudnych zachowań pracowników – praca na Waszych przykładach
 • Spirala konfliktu – emocje jako źródło porzucenia pracy
 • Jak analizować sytuacje konfliktowe aby zatrzymać najlepszych ludzi w obszarach?
 • Jak rozwiązywać konflikty – podstawowe zasady i narzędzia
 • 6 kroków wg Gordona i 5 etapów wg TGWI – jak zapobiegać odejściu z pracy dobrych pracowników
 • Trudny pracownik? czy może…. Zbyt uległy kierownik, brygadzista  i mistrz?
 • Asertywność i empatia w pracy szefa zespołu produkcyjnego… raz jeszcze
 • Techniki obrony przed manipulację, czyli jak się zachować pod presją ze strony podwładnych
 • Z życia zespołów produkcyjnych, przeżyjmy to razem – scenki sytuacyjne i praca na manualach
  • Postawy roszczeniowe – kiedy podwyżka?, za to mi nie płacą, itp..
  • A co mi zrobisz? – pójdę na L4, zwolnię się, mam lepszą ofertę w konkurencji!
  • Wszyscy dookoła mają podwyżki, tylko My nie!!
  • Inni się już zwolnili i mają lepiej, podwyżka albo odejdę!
  • Niech sobie zatrudnią Ukraińców, dlaczego Oni mają lepiej?
  • Nieprzestrzeganie zasad BHP i przepisów oraz regulaminów
  • Dlaczego Ja? Niech tam ktoś inny idzie!
  • To nie moja wina! To wina firmy, maszyny, kierownika lub tamtej zmiany!
  • Nie miałem czasu – mieliśmy za dużo roboty!!!
  • Łamanie dyscypliny: przedłużanie przerw, wychodzenie na papierosa, telefony i spóźnienia itp..
  • Podważanie autorytetu brygadzisty, mistrza lub kierownika w obecności innych podwładnych
  • Praca poza standardem, sam wiem lepiej! Po co to zmieniać?
  • Praca nieterminowa, świadome obniżanie tempa pracy, robota nie zając – nie ucieknie!
  • Błędy i braki – obniżona jakość pracy, a kogo to obchodzi, przecież Ja swoje zrobiłem?
  • Itd., itp…
 • Podsumowanie szkolenia i… co dalej?
 • Analiza SWOT
 • Pos test wiedzy
 • Indywidualny Plan Rozwoju – co każdy z nas może zrobić aby utrzymać najlepszych ludzi w pracy?
 • Zadania po szkoleniu
 • Certyfikaty uczestnictwa

Metody:

Podczas warsztatów stosujemy  zasadę  30/70 czyli – 30% Teorii i 70% Praktyki.

Uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach i zadaniach opartych na przykładach z ich pracy.

Praktyczność i interaktywność naszych szkoleń znajdują odzwierciedlenie w metodach pracy, jakie proponujemy Uczestnikom, a są to:

 • Dyskusje moderowane
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia w grupach – 2/3 osobowych + informacja zwrotna
 • Scenki rodzajowe
 • Analizy nagrań wideo
 • Zadania problemowe
 • Case study
 • Kwestionariusze
 • Gry symulacyjne
 • Gry biznesowe
 • Wiele innych, różnorodnych ćwiczeń

Całość przyjętych działań i forma prowadzenia zajęć ma dać Uczestnikom praktyczne umiejętności zachowań w sytuacjach, z którymi spotykają się w swej pracy zawodowej. Będziemy uczyli i ćwiczyli z Uczestnikami szkolenia te zachowania i pokażemy, gdzie występują błędy w Ich podejściu do omawianych zagadnień i co należy poprawić, aby doskonalić swoje umiejętności. Częstym i bardzo efektywnym zajęciem jest ćwiczenie przed kamerą. Mogą to być nagrania indywidualne lub odgrywane scenki w parach. Taki materiał jest później analizowany i wyciągane są wnioski, mające dać Uczestnikom konkretne odpowiedzi na postawione pytania problemowe.

Istnieje wiele różnorodnych ćwiczeń – zarówno indywidualnych, jak i zespołowych, które mają na celu pokazać szereg mechanizmów, zachowań lub reakcji. W zależności od potrzeb i wymagań, wykorzystujemy te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy.

Może ci się także spodobać…