Zarządzanie i kierowanie zespołem szkolenie dla nowych kierowników

Kierowanie zespołem szkolenie, Szkolenie dla nowych kierowników

Kierowanie zespołem okazuje się jednym z największych wyzwań dla nowoczesnych menagerów XXI wieku. Zwłaszcza, jeżeli stają przed faktem mianowania ich na to stanowisko i zmiany roli z członka zespołu na jego lidera. Czy uda się być liderem nie tylko mianowanym, ale naturalnym? To pytanie zadają sobie nie tylko sami kierownicy, ale również ich dotychczasowi współpracownicy czy też bezpośredni przełożeni. Szkolenie dedykujemy zwłaszcza tym kierownikom, którzy swoją funkcję pełnią nie długo oraz sami pragną poszukiwać najlepszych metod i sposobów postępowania w zarządzaniu zespołem swoich ludzi.
 • Co zrobić by mnie zaakceptowali? Jak dać sobie radę z doświadczonymi pracownikami zwłaszcza starszymi wiekiem?
 • Jak postępować wobec dotychczasowych kolegów z pracy?
 • Jak spełnić oczekiwania przełożonych nie niszcząc wzajemnych relacji z pracownikami?
 • Co zrobić by chcieli mnie słuchać?
 • Jak nagradzać i karać? Na te i wiele innych pytań znajdziemy wspólnie odpowiedzi w intensywnym warsztacie odwołując się do praktycznych działań i zachowań w pracy.
Zarządzanie

Korzyści dla uczestników

 • Rozwój umiejętności kierowniczych: Awans na stanowisko szefa oznacza konieczność rozwinięcia umiejętności kierowniczych. Uczestnicy szkolenia będą mieli szansę zdobyć nowe umiejętności, takie jak zarządzanie zespołem, delegowanie zadań, motywowanie pracowników i podejmowanie strategicznych decyzji.
 • Wzrost samopoczucia i pewności siebie: Szkolenie kierowane do nowych szefów może pomóc w budowaniu pewności siebie i poczucia własnej wartości. Zdobycie umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołem przekłada się na pewność w podejmowaniu decyzji i skuteczną komunikację z pracownikami.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych: Kierowanie zespołem wymaga skutecznej komunikacji. Szkolenie może skupić się na doskonaleniu umiejętności werbalnej i niewerbalnej komunikacji, co przekłada się na efektywne przekazywanie informacji, budowanie relacji w zespole i radzenie sobie z ewentualnymi konfliktami.
 • Zrozumienie aspektów motywacyjnych: Skuteczny lider musi być w stanie zmotywować swój zespół do osiągania celów organizacyjnych. Szkolenie może obejmować zagadnienia związane z psychologią motywacji, identyfikacją potrzeb pracowników oraz sposobami budowania zaangażowania i lojalności wśród zespołu.
 • Zarządzanie stresem i presją: Kierownictwo często wiąże się z wysokim poziomem stresu i presji. Szkolenie może pomóc uczestnikom w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z stresem, zarządzania czasem i utrzymaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Korzyści dla firmy

 • Efektywne zarządzanie zespołem: Szkolenie przyczyni się do stworzenia zespołu, który działa efektywnie i sprawnie. Liderzy będą bardziej świadomi swojej roli, umiejętności zarządzania zespołem oraz skutecznych strategii organizacyjnych.
 • Zwiększenie motywacji i produktywności: Doskonalenie umiejętności motywacyjnych liderów przekłada się na zmotywowanych pracowników. Motywowani pracownicy są bardziej skłonni angażować się w pracę, co z kolei prowadzi do zwiększenia produktywności firmy.
 • Redukcja konfliktów i poprawa relacji: Liderzy, którzy są dobrze przeszkoleni w obszarze komunikacji interpersonalnej, są bardziej skłonni do rozwiązania konfliktów i budowania pozytywnych relacji w zespole. To przekłada się na harmonijne środowisko pracy.
 • Podnoszenie jakości decyzji strategicznych: Szkolenie kierowane do liderów może obejmować aspekty związane z analizą sytuacji, podejmowaniem decyzji strategicznych i planowaniem działań. W rezultacie firma może oczekiwać lepszych i bardziej przemyślanych decyzji.
 • Rozwój kadry kierowniczej na „Dłuższą metę”: Szkolenie stanowi inwestycję w rozwój kadry kierowniczej na dłuższą metę. Przeszkolony lider staje się aktywnym kapitałem intelektualnym firmy, co przyczynia się do długotrwałego sukcesu organizacji.

Program szkolenia

Dzień I 10.00 – 17.00

Powitanie, przedstawienie uczestników, zasady i cele szkolenia, oczekiwania – umowa jako podstawa skutecznego zarządzania zespołem.

Wprowadzenie do tematu

 • „Pojedynek na snieżki” – zadanie symulacyjne na dobry początek
 • Kierowanie zespołem – nasza definicje
 • Zarządzać czy przewodzić – a jaka to różnica?
 • Dlaczego warto efektywnie przewodzić ludziom?
 • Teorie zarządzania w praktyce – wstępna analiza stylów

Style zarządzania

 • Style zarządzania teoria
 • Mój potencjalny styl zarządzania – autodiagnoza i prezentacja wnioskówm na FCH
 • Styl zarządzania a poziom rozwoju (dojrzałości) zespołu
 • Teoria i praktyka zarządzania sytuacyjnego – studia przypadków

Rola lidera – menagera zespołu

 • Kim jest lider – jak z kolegi stać się szefem?
 • Pięć głównych ról managerskich
 • Zadania lidera, managera – indywidualna analiza
 • Motywowanie do działania – najwieksze wyzwanie na drodze nowego kierownika
 • Co może lider?

Autorytet nowego szefa

 • Co to znaczy miec autorytet w zespole?
 • Żródła siły autorytetu
 • Doswiadczenie Milgrama – jak wpływać ale nie manipulować podwładnymi
 • Komunikacja werbalna i pozawerbalna – przykłady z Waszych obszarów
 • Ćwiczenia z zastosowaniem manuali

Wyzwania w pracy nowego szefa

 • Prowokacje i pretensjonalne postawy i zachowania podwładnych
 • „Expose szefa” – jak sie przygotowac do przejecia roli nowego lidera
 • Wyznaczanie celów – od SMART po KPI
 • Przykłady z Waszych obszarów

Dzień II 9.00 – 16.00

Delegowanie zadań

 • Co to jest delegowanie zadań?
 • Pięć stref delegowania zadań
 • Osiem kroków w delegowaniu zadań i kompetencji
 • Osiem błędów w delegowaniu zadań
 • „Trudne zachowania” podwładnych – A co mi zrobisz? Dlaczego Ja? Zrobię to po swojemu! To jest bez sensu, A za ile? Nie mam tego w zakresie obowiązków! Znowu coś zmieniają! Mam to (Ciebie!) gdzieś!….

Monitoring, kontrola i Ocena pracy – Feedback

 • Monitoring czy kontrola pracy? – to zasadnicza róznica!
 • Udzielanie informacji zwrotnej – pozytywnej i negatywnej
 • Narzędzia Feedback – FUKO, GOLD,…
 • Rozmowa oceniająca jako element kierowania zespołem – model motywacyjny i dyscyplinujacy
 • Monitoring działań – kiedy przejść na kontrolę?
 • Skuteczne metody rozmowy ko0ntrolnewj – cwiczenia z wykorzystaniem manuali

Motywacja, czyli…?

 • Nasza definicja… Motywacja, Motywowanie, Motywatory..?
 • Jak motywować? – zacznij od siebie!
 • Podstawowe teorie a praktyka motywowania podwładnych
 • Teoria Maslowa i Herzberga
 • Prawo Yerkesa-Dodsona
 • Trzy rodzaje potrzeb według McClellanda

Motywacja – co może lider?

 • Teoria i praktyka oczekiwań
 • Czy tylko kasa? motywacja finansowa główne założenia
 • Ankieta 25 czynnikow motywacji pozafinansowej
 • Polska Mapa Motywacji – co musisz wiedziec o swoim zespole
 • Na skróty się nie da! – motywacja indywidulana dostosowana do potrzeb, oczekiwań, zaawansowania, stopnia trudnosci zadań, sytuacji mikro i makro regionu, osobistej systuacji podwładnego itd, itp..
 • Czy to da się ogarnąć?
 • Praktyczna lista „Kar i nagród” – praca na przykładach z Waszych obszarów pracy

Podsumowanie i wnioski

 • Nad czym muszę pracowac jako nowy manager – analiza SWOT
 • Ocena szkolenia i Certyfikaty uczestnictwa

Trener prowadzący warsztaty:
W trakcie szkolenia towarzyszyć będzie Wam doświadczony trener o imponującym, ponad 20-letnim stażu w dziedzinie zarządzania i rozwoju zespołów, którego pasją jest przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności, kluczowych dla skutecznego funkcjonowania w roli menadżera.
Trener w swoich szkoleniach wyróżnia się nie tylko bogatą wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim praktycznym podejściem do tematów. Posługując się rzeczywistymi przypadkami z życia uczestników oraz innych kadr managerskich, trener umożliwia przeniesienie teorii na grunt codziennych wyzwań biznesowych.
Dzięki swojej ogromnej wiedzy z zakresu psychologii organizacyjnej oraz unikalnej umiejętności dostosowywania się do różnorodności grup,  potrafi stworzyć inspirującą i przyjazną atmosferę podczas szkolenia. Jego dynamiczne podejście skupia się na praktycznych aspektach zarządzania, co pozwala uczestnikom odnaleźć konkretne rozwiązania dla codziennych problemów w miejscu pracy.
Trener ten nie tylko dzieli się własnym doświadczeniem, ale również skutecznie zachęca uczestników do aktywnego udziału w dyskusjach i warsztatach. Jego celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale także rozbudzenie myślenia strategicznego i kreatywnego podejścia do zarządzania.

Metody szkoleniowe
Nasze metody szkoleniowe oparte są na założeniu, że aktywne doświadczenia uczestników prowadzą do trwałego przyswajania umiejętności. Dlatego stawiamy na praktyczne aspekty szkolenia, zachęcając do interakcji, refleksji i efektywnego przekazywania wiedzy w dynamiczny sposób.
Bądźcie gotowi na intensywną, interaktywną podróż po świecie budowy silnych zespołów, gdzie każdy uczestnik stanie się aktywnym uczestnikiem własnego rozwoju zawodowego.

 • Symulacje biznesowe: Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w symulacjach realistycznych sytuacji biznesowych, co pozwoli im w praktyce stosować zdobyte umiejętności w kontrolowanych warunkach.
 • Studia przypadków: Analiza konkretnych przypadków z życia przedsiębiorstw umożliwi uczestnikom zrozumienie różnorodnych sytuacji, z jakimi mogą się spotkać w pracy, a także skonfrontowanie swoich pomysłów z rzeczywistymi wyzwaniami.
 • Warsztaty interaktywne: Przy użyciu różnorodnych narzędzi i technik, uczestnicy będą aktywnie uczestniczyć w warsztatach, rozwijając umiejętności interpersonalne i zdolności rozwiązywania problemów.
 • Brainstorming w grupie: Wspólne generowanie pomysłów, wymiana doświadczeń i twórcza dyskusja to kluczowe elementy szkolenia. Dzięki nim uczestnicy odkryją różnorodne perspektywy i sposoby rozwiązania problemów.

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe (2×8 godz.) 9.00 – 17.00

Miejsce szkolenia:
Hotel MERCURE Gdynia, lub…
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/14/2017

Może ci się także spodobać…