Konwencja CMR i Prawo przewozowe szkolenie

Konwencja CMR i Prawo przewozowe. Umowa spedycji i umowa drogowego przewozu towarów – prawa i obowiązki stron, reklamacje.

Opis Szkolenia:

Celem tego szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników w dziedzinie prawa przewozowego i umów spedycji, z naciskiem na praktyczne aspekty zawierania umów, przygotowywania przewozu oraz rozpatrywania reklamacji. Szkolenie pomaga zminimalizować ryzyko błędów i zapewnia kompleksowe zrozumienie zagadnień prawnych związanych z transportem i spedycją.

Korzyści dla Uczestników:

 • Rozróżnianie umowy spedycji od umowy przewozu oraz zrozumienie praw i obowiązków wynikających z tych umów.
 • Umiejętność prawidłowego sporządzania umów przewozu i spedycji, dostosowanych do konkretnej sytuacji.
 • Znajomość praktycznych aspektów związanych z reklamacjami, w tym jak skutecznie zgłaszać ubytki, uszkodzenia, utratę towaru oraz opóźnienia w dostawie.
 • Znajomość procedur zaradczych w przypadku fałszywych przewoźników i podwykonawców.

Program 1 dzień (9.00 – 16.00)

1.Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora: Umowa spedycji jest jednym z kluczowych elementów w transporcie towarów. Spedytor, czyli profesjonalny pośrednik w transporcie, pełni istotną rolę, organizując i koordynując przewóz towarów na rzecz swoich klientów. Umowa spedycji reguluje relacje pomiędzy spedytorem a przewoźnikiem oraz określa ich odpowiedzialność za prawidłowy przewóz towarów od miejsca początkowego do miejsca przeznaczenia. W trakcie tego modułu szkolenia będziemy zgłębiać różne aspekty umowy spedycji, w tym prawa i obowiązki spedytora oraz przewoźnika. Skupimy się również na kluczowych kwestiach związanych z odpowiedzialnością spedytora, zarówno w przypadku prawidłowego wykonania umowy, jak i sytuacji awaryjnych czy przypadków uszkodzeń towarów:

 • czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu
 • zakres odpowiedzialności spedytora
 • najczęściej popełniane błędy w umowach spedycji,
 • skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem
 • czego klient ma prawo wymagać od spedytora a czego raczej nie
 • czy zleceniodawca spedytora może domagać się dowodu, że spedytor zapłacił
 • przewoźnikowi?
 • instrukcja wysyłkowa, ważne narzędzie pracy spedytora
 • reklamacje z tytułu umowy spedycji, kiedy spedytor odpowiada jak przewoźnik
 • problem fałszywych przewoźników i podwykonawców – procedury zaradcze

2. Ubezpieczenia – co trzeba wiedzieć: W tym module naszego szkolenia skupimy się na kluczowych zagadnieniach związanych z ubezpieczeniami w kontekście spedycji. Będziemy badać różne rodzaje polis ubezpieczeniowych dostępnych dla spedytorów, omawiając ich zakres, warunki i ograniczenia. Poznamy także najważniejsze klauzule, którymi powinna być objęta umowa ubezpieczenia w przypadku przewozu towarów drogą lądową, morską, kolejową czy lotniczą. Rozważymy również praktyczne przypadki i scenariusze, które pomogą nam zrozumieć, jakie ryzyka są ubezpieczane, jakie dokumenty są niezbędne do zgłoszenia roszczeń oraz jakie procedury trzeba przestrzegać w przypadku wystąpienia szkody. Zdobycie tej wiedzy pozwoli nam nie tylko zminimalizować ryzyko finansowe, ale także zapewnić profesjonalną i odpowiedzialną obsługę naszych klientów, co stanowi fundament solidnych relacji biznesowych w branży spedycji:

 • ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika co do wysokości odszkodowania w przewozach międzynarodowych
 • OC Przewoźnika ubezpiecza przewoźnika a nie ładunek
 • można mieć rację ale nie mieć pieniędzy tzw. „ciche klauzule”
 • zakres ubezpieczenia CARGO
 • czy CARGO zapłaci gdy przewoźnik odpowiada za szkodę?
 • co spedytor obowiązkowo musi sprawdzić w ubezpieczeniu przewoźnika (a z reguły tego nie robi)?
 • najczęstsze powody odmowy wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej

3. Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – krajowe i międzynarodowe (Prawo przewozowe, Konwencja CMR): W tej części szkolenia skoncentrujemy się na analizie odpowiedzialności przewoźników w kontekście umów przewozu towarów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa przewozowego oraz Konwencji CMR (Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route). Będziemy badać kluczowe zapisy tych dokumentów, które określają zakres odpowiedzialności przewoźników w przypadku zagubienia, uszkodzenia czy opóźnienia dostawy towarów. Ponadto, omówimy procedury i wymogi dotyczące dochodzenia roszczeń zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, zapoznając się z praktycznymi przypadkami i przykładami. Zdobycie tej wiedzy pomoże nam lepiej zrozumieć nasze prawa i obowiązki w przypadku sytuacji awaryjnych oraz umożliwi skuteczne dochodzenie roszczeń w interesie naszych klientów. Przejdźmy więc razem przez te kwestie, aby uzyskać pełne zrozumienie odpowiedzialności przewoźników i procesów związanych z dochodzeniem roszczeń w umowach przewozu towarów:

 • podstawy prawne,
 • zakres odpowiedzialności przewoźnika,
 • niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron np. w Konwencji CMR kary umowne za opóźnienie w dostawie są niedopuszczalne),
 • kto ma obowiązek załadować, rozładować towar, kto ma mocować towar na pojeździe, podstawy prawne, wysokie kary dla nadawców i załadowców
 • umowa to podstawa a list przewozowy jest dowodem tej umowy,
 • najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych,
 • zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych – ważne!
 • najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych,
 • przewoźnik nie odpowiada za wszystkie szkody powstałe w transporcie – przesłanki zwalniające (szczegółowe omówienie)
 • postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor),
 • najczęstsze błędy proceduralne w dochodzeniu roszczeń, które skutkują utratą odszkodowania
 • przykłady praktyczne,
 • jak powinna wyglądać poprawnie złożona reklamacja,
 • jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź przewoźnika.

4. Pytania, dyskusja

Wykładowca: Zawodowy trener i ekspert w dziedzinie spedycji i transportu międzynarodowego. Ponad 30 lat doświadczenia zawodowego w branży. Autor książki „Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym.”

Przygotuj się na praktyczne podejście do zagadnień prawnych związanych z transportem i spedycją. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą pewni wiedzy dotyczącej umów przewozu, spedycji oraz postępowania w przypadku reklamacji, co przyczyni się do zwiększenia efektywności i zaufania w ich zawodowej praktyce.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

10/25/2023

Może ci się także spodobać…