„Warunki Handlowe Incoterms 2020 oraz przewozy morskie i drogowe – odpowiedzialność, prawa i obowiązki stron” szkolenie

Wstęp:

Współczesny świat biznesu charakteryzuje się coraz większą globalizacją, co wiąże się z intensywnym handlem międzynarodowym. W związku z tym, zrozumienie i skuteczne stosowanie standardów dotyczących warunków handlowych i przewozów jest kluczowe dla firm działających na rynkach międzynarodowych. Jednym z najważniejszych narzędzi w tym obszarze są Incoterms 2020, czyli międzynarodowe zasady interpretacji handlowych, które określają prawa i obowiązki stron w trakcie dostawy towarów. Jednocześnie, przewozy morskie i drogowe stanowią kluczowy element łańcucha dostaw, a ich prawidłowa organizacja wpływa bezpośrednio na efektywność i koszty przedsiębiorstw.

Szkolenie pt. „Warunki Handlowe Incoterms 2020 oraz przewozy morskie i drogowe – odpowiedzialność, prawa i obowiązki stron” jest dedykowane profesjonalistom z obszaru handlu międzynarodowego, logistyki oraz wszystkim, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zasad stosowania Incoterms 2020 i zarządzania przewozami morskimi i drogowymi.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 1. Zrozumienie Incoterms 2020: Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat najnowszych zasad Incoterms 2020, co pozwoli im skutecznie negocjować warunki handlowe i unikać potencjalnych konfliktów. Poznanie kluczowych terminów i interpretacji ułatwi stosowanie tych standardów w praktyce biznesowej.
 2. Efektywne zarządzanie ryzykiem: Szkolenie pomoże uczestnikom zidentyfikować i zminimalizować ryzyka związane z przewozami morskimi i drogowymi, a także odpowiednio przewidzieć potencjalne trudności. Poznanie kluczowych aspektów związanych z odpowiedzialnością i ubezpieczeniem umożliwi skuteczne zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych.
 3. Optymalizacja kosztów transportu: Poprzez zdobycie wiedzy na temat praktyk i strategii związanych z przewozami morskimi i drogowymi, uczestnicy szkolenia będą w stanie zoptymalizować koszty logistyczne i dostosować strategię transportową do specyfiki swojego biznesu.
 4. Podniesienie kompetencji zawodowych: Szkolenie dostarczy uczestnikom praktycznych umiejętności i narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania procesami handlowymi i logistycznymi. Podniesienie kompetencji w zakresie Incoterms 2020 i przewozów międzynarodowych przyczyni się do profesjonalnego rozwoju uczestników.
 5. Zwiększenie konkurencyjności na rynku: Posiadanie specjalistycznej wiedzy na temat warunków handlowych i przewozów morskich i drogowych umożliwi uczestnikom szkolenia lepsze dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych oraz zwiększenie konkurencyjności swoich firm na globalnym rynku.

Szkolenie stanowi doskonałą okazję do doskonalenia umiejętności w obszarze międzynarodowego handlu i logistyki, co może przyczynić się do osiągnięcia sukcesów biznesowych w skali globalnej.

Program ( 2 dni) 9.00 – 16.00:

Moduł I „Warunki Handlowe Incoterms 2020

 1. Warunki dostaw INCOTERMS®2020 – pojęcia podstawowe:
  – czy jest obowiązek stosowania Warunków Handlowych INCOTERMS® ?
  – co regulują a czego nie regulują INCOTERMS®2020
  – co to jest „ryzyko” w dostawie
  – co oznacza „termin dostawy”
  – płatności w handlu zagranicznym (kilka słów o akredytywie i dokumentach)
  – obowiązek dokonania odprawy celnej eksportowej/importowej
  – możliwe modyfikacje formuł INCOTREMS®
  czy można  używać poprzednich wersji INCOTERMS® (np. INCOTERMS®2010 albo starszych) a jak z już zawartymi umowami?
 2. Omówienie poszczególnych formuł – jak je stosować prawidłowo: zalecenia i przeciwskazania

Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu
EXW
EX Works (… named place)

 • FCA Free Carrier (… named place)
 • CPT Carriage PaidTo (… named place of destination)
 • CIP Carriage Insurance Paid To (… named place of destination)
 • DAP Delivered At Place (… named place of destination)
 • DPU Delivery at Place Unloaded (… named place of destination)
 • DDP Delivered Duty Paid (… named place of destination)

  Ubezpieczenia CARGO w CIF i CIP – w pozostałych formułach „ubezpiecza ten co ma w tym interes” – co o ubezpieczeniu należy wiedzieć

Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego

FAS Free Alonside Ship (…named port ofshipment)

 • FOB Free On Board (… named port of shipment)
 • CFR Cost and Freight (… named port of destination)
 • CIF Cost Insurance Freight (…named port of destination)
 • TOP10 czyli najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Warunków Handlowych INCOTERMS®
  – np. czemu zasadniczo nie zaleca się stosowania FAS, FOB, CFR i CIF – do sytuacji gdy przewóz towaru następuje w kontenerze, chociaż te formuły dotyczą transportu morskiego… a jeżeli nie te formuły to jakie?
  – uzgodnienie warunków handlowych ale bez podania wersji INCOTERMS® a potem dopisywanie ich na dokumentach handlowych i transportowych
  – dlaczego EXW należy stosować wyjątkowo rzadko,
  – nadużywanie DDP
  – powszechnie błędne interpretowanie terminu dostawy przy warunkach z grupy „C”
  – inne, możliwe błędy przy stosowaniu aktualnej wersji INCOTERMS®2020

Moduł II Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

1.   Podstawowe pojęcia w transporcie morskim
Jakie przepisy regulują przewóz ładunku drogą morską
(Kodeks morski, Hague-Visby Rules a Konwencja Brukselska, Reguły Hamburskie, Reguły Roterdamskie, Cogsa …) 

 • przewoźnik morski (armator), przewóz ładunku, statek morski,
 • wyjaśnienie pojęć takich jak: armator, przewoźnik, NVOCC, frachtujący,
 • shipper, cut off, clousing time, agent, makler, FCL/LCL i wiele innych
 • żegluga liniowa – umowa bukingowa, linie żeglugowe.
 • przewozy kontenerowe „drzwi-drzwi” (przewozy drobnicowe – LCL),
 • sprzęt kontenerowy, ocena techniczna kontenera
 • problem „rolowania” kontenerów.

2.   Koszty transportu morskiego:
koszty transportu w żegludze liniowej,

 • stawka frachtowa: LILO, LIFO, FILO, FIFO, dodatki frachtowe: BAF, CAF, congestion, inne
 • koszty portowe i koszty przewozów lądowych: THC, demurrage, detention, storage, inne

4.   Konosament i inne dokumenty:
wystawianie konosamentu i jak czytać konosament (omówimy poszczególne rubryki)

 • rodzaje konosamentu: załadowania i przyjęcia do załadowania (shipped, on board), (received for shipment), konosament multimodalny
 • Express bill, Sea waybill – czy zastępuje konosament?
 • rola konosamentu w umowie handlowej (akredytywa, inkaso dokumentowe),
 • prezentacja konosamentu – zwalnianie ładunku w porcie przeznaczenia, telex release, czy rzeczywiście do zwolnienia ładunku w porcie potrzeba wszystkich oryginałów?

5.   Szkody w transporcie morskim i ubezpieczenia morskie:
przesłanki zwalniające przewoźnika od konieczności wypłaty odszkodowania

 • ograniczenia co do wysokości odszkodowania za ładunek w transporcie morskim
 • awaria wspólna (general average) i szczególna (partucular average),
 • reklamacje do przewoźnika morskiego: forma, terminy, osoba uprawniona
 • Bardzo istotna rola ubezpieczenia CARGO

Moduł III Przewozy drogowe Konwencja CMR i Prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje
 

 1. Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora
  – czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu
  – zakres odpowiedzialności spedytora
  – skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem
  – czego klient ma prawo wymagać od spedytora a czego raczej nie
  – czy zleceniodawca spedytora może domagać się dowodu, że spedytor zapłacił przewoźnikowi?
  – instrukcja wysyłkowa, ważne narzędzie pracy spedytora
  – reklamacje z tytułu umowy spedycji, kiedy spedytor odpowiada jak przewoźnik
 2. Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – krajowe i międzynarodowe (Prawo przewozowe, Konwencja CMR).

– podstawy prawne,
– zakres odpowiedzialności przewoźnika,
– niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron) np. w Konwencji CMR kary umowne za opóźnienie w dostawie nie maja mocy prawnej,

– kto ma obowiązek załadować, rozładować towar, kto ma mocować towar na pojeździe, podstawy prawne, wysokie kary dla nadawców i załadowców
– umowa to podstawa a list przewozowy jest dowodem tej umowy,
– najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych,

– zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych,
– najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych,
– postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor),

– przykłady praktyczne,
– jak powinna wyglądać poprawnie złożona reklamacja,
– jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź przewoźnika.

Pytania, dyskusja

Wykładowca:

Zawodowy Trener i Ekspert ds. Transportu Międzynarodowego, Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży spedycji i transporcie międzynarodowym. Autor książki „Transport i Spedycja Międzynarodowa w Handlu Zagranicznym.”

Dołącz do naszego szkolenia, aby w pełni zrozumieć kluczowe aspekty przewozów morskich, konosamentu, kontenerów oraz zagadnień prawnych związanych z umowami spedycji i przewozu. Zdobądź niezbędną wiedzę, która pozwoli Ci prowadzić swoją firmę transportową lub spedycyjną z sukcesem i pewnością siebie.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

12/20/2023

Może ci się także spodobać…