Przewozy morskie, konosament, kontenery szkolenie

Konwencja CMR i Prawo przewozowe. Umowa spedycji i umowa drogowego przewozu towarów – prawa i obowiązki stron, reklamacje.

Wprowadzenie

Niniejsze szkolenie zostało stworzone specjalnie dla profesjonalistów branży transportowej, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat przewozów morskich, konosamentu i kontenerów. Nasz ekspert, zaprezentuje kompleksowy przegląd prawny dotyczący umów spedycji i przewozu, Konwencji CMR oraz prawa przewozowego. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają kluczowe narzędzia do minimalizacji ryzyka błędów podczas zawierania umów, organizacji przewozów oraz składania reklamacji.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.

Korzyści dla Uczestników:

 • Poznanie różnic: Uczestnicy nauczą się odróżniać umowę spedycji od umowy przewozu oraz będą wiedzieli, czego mogą oczekiwać od spedytora i przewoźnika.
 • Umiejętność zawierania umów: Uczestnicy zdobędą umiejętność prawidłowego zawierania umów przewozu i spedycji, dostosowanych do ich potrzeb.
 • Znajomość prawa: Uczestnicy będą zaznajomieni z prawami i obowiązkami wynikającymi z umów transportowych, co pozwoli im na profesjonalne podejście do kwestii prawnych.
 • Skuteczne reklamacje: Uczestnicy nauczą się prawidłowo składać reklamacje z tytułu ubytku, uszkodzenia, utraty towaru oraz opóźnienia w dostawie, zapewniając sobie skuteczne dochodzenie roszczeń.
 • Rzetelność w działaniu: Spedytorzy i przewoźnicy poznają techniki postępowania w przypadku nieuzasadnionych reklamacji, zapewniając sobie rzetelność w biznesowych działaniach.

Program (7h) 9.00 – 16.00

 1. Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora

Różnice między umową spedycji a umową przewozu. Zakres odpowiedzialności spedytora: unikanie często popełnianych błędów, Instrukcja wysyłkowa jako kluczowe narzędzie pracy spedytora, Reklamacje z tytułu umowy spedycji: skuteczne strategie i zaradcze procedury

 • czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu
 • zakres odpowiedzialności spedytora
 • najczęściej popełniane błędy w umowach spedycji,
 • skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem
 • czego klient ma prawo wymagać od spedytora a czego raczej nie
 • czy zleceniodawca spedytora może domagać się dowodu, że spedytor zapłacił
 • przewoźnikowi?
 • instrukcja wysyłkowa, ważne narzędzie pracy spedytora
 • reklamacje z tytułu umowy spedycji, kiedy spedytor odpowiada jak przewoźnik
 • problem fałszywych przewoźników i podwykonawców – procedury zaradcze

2. Ubezpieczenia – co trzeba wiedzieć

Ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika w przewozach międzynarodowych, Zakres ubezpieczenia CARGO: kluczowe informacje dla spedytorów, Najczęstsze przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej

 • ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika co do wysokości odszkodowania w przewozach międzynarodowych
 • OC Przewoźnika ubezpiecza przewoźnika a nie ładunek
 • można mieć rację ale nie mieć pieniędzy tzw. „ciche klauzule”
 • zakres ubezpieczenia CARGO
 • czy CARGO zapłaci gdy przewoźnik odpowiada za szkodę?
 • co spedytor obowiązkowo musi sprawdzić w ubezpieczeniu przewoźnika (a z reguły tego nie robi)?
 • najczęstsze powody odmowy wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej

3. Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – krajowe i międzynarodowe (Prawo przewozowe, Konwencja CMR).

Kluczowe zasady prawne: Konwencja CMR i Prawo Przewozowe, Umowa jako podstawa: list przewozowy jako dowód tej umowy, Postępowanie w przypadku szkód: skuteczne kroki dla przewoźników, odbiorców i spedytorów, Błędy proceduralne w dochodzeniu roszczeń: unikaj utraty odszkodowania

 • podstawy prawne,
 • zakres odpowiedzialności przewoźnika,
 • niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron np. w Konwencji CMR kary umowne za opóźnienie w dostawie są niedopuszczalne),
 • kto ma obowiązek załadować, rozładować towar, kto ma mocować towar na pojeździe, podstawy prawne, wysokie kary dla nadawców i załadowców
 • umowa to podstawa a list przewozowy jest dowodem tej umowy,
 • najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych,
 • zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych – ważne!
 • najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych,
 • przewoźnik nie odpowiada za wszystkie szkody powstałe w transporcie – przesłanki zwalniające (szczegółowe omówienie)
 • postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor),
 • najczęstsze błędy proceduralne w dochodzeniu roszczeń, które skutkują utratą odszkodowania
 • przykłady praktyczne,
 • jak powinna wyglądać poprawnie złożona reklamacja,
 • jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź przewoźnika.

4. Pytania, dyskusja

Sesja otwarta na pytania uczestników oraz aktywną dyskusję na temat praktycznych scenariuszy i wyzwań w branży transportowej.

Wykładowca:

Zawodowy Trener i Ekspert ds. Transportu Międzynarodowego, Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży spedycji i transporcie międzynarodowym. Autor książki „Transport i Spedycja Międzynarodowa w Handlu Zagranicznym.”

Dołącz do naszego szkolenia, aby w pełni zrozumieć kluczowe aspekty przewozów morskich, konosamentu, kontenerów oraz zagadnień prawnych związanych z umowami spedycji i przewozu. Zdobądź niezbędną wiedzę, która pozwoli Ci prowadzić swoją firmę transportową lub spedycyjną z sukcesem i pewnością siebie.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

10/25/2023

Może ci się także spodobać…