Przygotowanie do nowej roli managera zespołu spedytorów

Przejście z roli pracownika do roli managera stanowi wyjątkowe wyzwanie, zwłaszcza w obszarze zarządzania zespołem spedytorów. Nowy szef musi skonfrontować się nie tylko z nowymi obowiązkami, ale także z koniecznością skutecznego kierowania wcześniej równorzędnymi kolegami. Przygotowanie do tej roli wymaga nie tylko zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu logistyki i transportu, ale także rozwinięcia umiejętności menedżerskich i budowania efektywnych relacji z zespołem. Niniejsze szkolenie „Przygotowanie do nowej roli managera zespołu spedytorów” zostało stworzone z myślą o profesjonalistach, którzy pragną skutecznie przekroczyć ten etap kariery.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
1. Awans spośród dotychczasowych kolegów:
Szkolenie oferuje uczestnikom możliwość świadomego przygotowania się do nowej roli, zwłaszcza gdy awans z dotychczasowej grupy współpracowników jest wyzwaniem. Dzięki temu procesowi uczestnicy zyskają narzędzia niezbędne do skutecznego zarządzania relacjami z byłymi rówieśnikami, minimalizując potencjalne konflikty i budując autorytet jako lider.
2. Kluczowe kompetencje niezbędne do efektywności w zarządzaniu zespołem spedytorów: Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę dotyczącą kluczowych kompetencji menedżerskich, takich jak planowanie, delegowanie, motywowanie czy skuteczna komunikacja. Szkolenie skupi się także na specyficznych umiejętnościach związanych z branżą spedycyjną, takich jak optymalizacja trasy, zarządzanie czasem czy rozwiązywanie problemów logistycznych.
3. Najtrudniejsze sytuacje, postawy i zachowania podwładnych spedytorów:
W trakcie szkolenia omówione zostaną rzeczywiste sytuacje i wyzwania, z jakimi może się spotkać nowy szef zespołu spedytorów. Uczestnicy będą przygotowani do radzenia sobie z różnymi postawami i zachowaniami pracowników, a także do skutecznego zarządzania w trudnych sytuacjach, takich jak konflikty czy presja czasu.
4. Radzenie sobie z nową rolą:
Szkolenie dostarczy praktycznych wskazówek dotyczących adaptacji do roli menedżera, w tym efektywnego planowania czasu, budowania zaufania w zespole oraz utrzymania równowagi między obowiązkami operacyjnymi a obowiązkami zarządczymi. Uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie przekształcić swoje doświadczenie zawodowe w skuteczną strategię zarządzania.
W rezultacie uczestnicy szkolenia zyskają nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego pełnienia roli menedżera zespołu spedytorów.

Program szkolenia

Dzień 1 8.00 – 16.00

 1. Wprowadzenie – pierwsze kroki menadżera zespołu logistycznego:
 • powitanie, przedstawienie uczestników, „Czy my się znamy?” – zadanie symulacyjne na dobry początek.
 • zasady i cele szkolenia – umowa/kontrakt jako podstawa efektywnego zarządzania
 • największe obawy i wyzwania na nowej drodze managerskiej – oczekiwania uczestników
 • „Pojedynek na śnieżki” – motywacja do działania, najtrudniejsza rola szefa, wnioski do dalszej pracy
 1. Awans i co dalej – co warto wiedzieć na początek pracy szefa spedytorów
 • rola i zadania lidera zespołu spedytorów
 • zarządzać czy przewodzić? – w czym tkwi różnica?, przykłady z życia managerów
 • nastawienie na cel czy na ludzi? – prosta ankieta, kluczowe wnioski do dalszej pracy
 • wartości firmy logistycznej jako busola dla nowego menadżera i jego podwładnych.
 • „Expose szefa”, jak się przygotować do oficjalnego przejęcia funkcji szefa zespołu – ćwiczenia z materiałem szkoleniowym
 1. Budowanie autorytetu – menadżer jako wzór do naśladowania:
 • „Wczoraj kolega dziś przełożony” – jak rozmawiać z podwładnymi, którzy próbują nas lekceważyć
 • doświadczenie Milgrama – krótki film edukacyjny – wnioski na całe życie zawodowe
 • inteligencja społeczna, czyli… zdolność komunikacji i wpływania na podwładnych,
 • jak lider buduje lub niszczy swój autorytet w zespole
 • znaczenie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej – konkretne menu: jak perswadować?

4.Motywowanie pozafinansowe początkującego menadżera

 • co zrobić, by nie demotywować pracowników – wszystko o czym zapominają nawet doświadczeni menadżerowie
 • co wzbudza zaangażowanie pracowników oraz typowe dysfunkcje pracy zespołowej wg. Lencioniego
 • cele firmy spedycyjnej, a cele poszczególnych pracowników – wartości jako cele działań motywacyjnych – zadanie symulacyjne: „Firma czerwona czy zielona?”
 • „Polska Mapa Motywacji” –praca na materiale szkoleniowym
 • motywacja wewnętrzna czy zewnętrzna, samoanaliza – test psychologiczny
 • „Kij i marchewka” – kiedy i gdzie sprawdza się kara i nagroda – zasady nagradzania i karania w postaci praktycznej listy,

Dzień 2 8.00 – 16.00

 1. Styl zarządzania menadżera – czego należy uczyć się od początku kariery menadżera spedycji
 • styl zarządzania dostosowany do dojrzałości zawodowej spedytorów
 • styl zarządzania a poziom rozwoju (dojrzałości) zespołu,
 • autoanaliza stylu zarządzania, „Siatka stylów zarządzania” – wnioski do dalszej pracy
 • praca na realnych sytuacjach z zespołów spedycyjnych – ćwiczenia z wykorzystaniem manuali.
 1. Delegowanie zadań i kontrola ich wykonania jako klucze efektywności pracy spedytorów:
 • co to jest delegowanie zadań?
 • sześć poziomów delegowania (+2) kiedy, komu i jak delegować zadania
 • „Stawianie granic” technika wdrażania konsekwencji – jak się umawiać na zadania a potem je egzekwować?
 • krótkie polecenie czy dłuższa rozmowa? – zasady jednominutowego managera
 • typowe błędy w delegowaniu zadań – jak ich unikać?
 1. Komunikacja zwrotna menadżera – szkoła Feedback
 • jak przekazywać konstruktywną i korygującą informację zwrotną
 • modele i zasady w przekazywaniu informacji zwrotnej w formie rozmowy dyscyplinującej (model motywacyjny i model prawny) ćwiczenia na manualach,
 • kiedy kontrola a kiedy monitoring pracy spedytorów – w czym tkwi różnica
 • ocena pracy czy ocena spedytora?
 1. Najtrudniejsze postawy i zachowania podwładnych – „Trudny spedytor, czy słaby szef?”
 • Jak przekazywać mało popularne decyzje, polecenia itd.. – „Asertywna droga szefa” – ćwiczenia na forum
 • Dlaczego ja? Daj to zadanie komuś innemu? Nie mam tego w zakresie obowiązków! Po co to zmieniać – zawsze było ok. a teraz się czepiasz!… itp.
 • Nie wyrabiam się bo mam za dużo zadań! (Mam za dużo klientów do obrobienia..) To nie moja wina…! Nic na to nie poradzę, że klient jest taki… System działa za wolno,… itp.
 • Konkurencja ma lepsze warunki, jesteśmy za drodzy, klienci zawsze kupują tańsze usługi…
 • „Nie pamięta wół jak cielęciem był – odbija Ci palma!” Od kiedy jesteś taki/taka wymagający/a? A niby sam co wcześniej robiłeś/aś?
 • Tego się nie da się zrobić, to są nierealne plany, niby jak mam to wyrobić? Itp..
 • Przykłady z Waszych obszarów – ćwiczenia z wykorzystaniem manuali
 1. Podsumowanie i wnioski:
 • Indywidualne Plan Działania – jak wdrożyć przekazana wiedzę i umiejętności
 • Zakończenie szkolenia.
Metody i formy szkoleniowe z naciskiem na aktywizację i praktykę:
1. Studia przypadków: Uczestnicy będą mieli okazję analizować rzeczywiste przypadki związane z zarządzaniem zespołem spedytorów. Poprzez dyskusję i grupowe rozwiązywanie problemów, będą mogli w praktyce zastosować zdobytą wiedzę, rozwijając umiejętność analizy sytuacji i podejmowania decyzji.
2. Symulacje i gry biznesowe: Szkolenie będzie zawierać symulacje sytuacji występujących w codziennym zarządzaniu zespołem spedytorów. Uczestnicy będą mogli wcielić się w role różnych członków zespołu, co umożliwi im zrozumienie różnych perspektyw i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
3. Warsztaty praktyczne: Praktyczne warsztaty skoncentrują się na rozwijaniu konkretnych umiejętności, takich jak skuteczna komunikacja, delegowanie zadań, rozwiązywanie konfliktów czy efektywne planowanie działań operacyjnych. Uczestnicy będą mieli szansę natychmiastowego stosowania nowo zdobytej wiedzy.
4. Treningi interaktywne: Interaktywne sesje treningowe, które obejmą tematy związane z komunikacją interpersonalną, przywództwem i motywacją, pozwolą uczestnikom doskonalić praktyczne umiejętności niezbędne w roli menedżera zespołu spedytorów.
5. Role-playing: Wykorzystanie scenek z życia zawodowego pozwoli uczestnikom na wcielenie się w różne role, od pracowników po szefa zespołu. To doskonałe narzędzie do eksplorowania różnych scenariuszy i doskonalenia umiejętności interpersonalnych.
6. Ćwiczenia praktyczne z analizą sytuacji biznesowych: Uczestnicy będą angażowani w praktyczne ćwiczenia związane z analizą rzeczywistych sytuacji biznesowych, dzięki czemu zdobędą umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe i operacyjne.
Poprzez zróżnicowane i aktywizujące metody szkoleniowe, uczestnicy będą mieli okazję nie tylko zdobyć wiedzę teoretyczną, ale także wdrożyć ją w praktyce, co przyczyni się do skutecznego przyswajania umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołem spedytorów.
CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

01/10/2024

Może ci się także spodobać…