LIDER – czyli jak kierować i zarządzać zespołem

Lider - Jak kierować i zarządzać zespołem

Wstęp:
Szkolenie przeznaczone jest dla średniego i wyższego szczebla zarządzania firm, szczególnie sektora MŚP. Stanowi ono element wprowadzający do pracy nad kształtowaniem cech osobowości przywódczych, tak w grupach doświadczonych zarządzających, jak i nowo mianowanych menedżerach,

Szkolenie wpływa na kształtowanie i uwalnianie we współpracownikach ich najlepszych i najpełniejszych potencjałów. Ma to, w efekcie, przekładać się na osiąganie przez firmę maksymalnej efektywności pracy oraz wysokiego poziomu automotywacji wśród wszystkich jej pracowników. 

Lider

Cele szkolenia:
Celem proponowanego szkolenia jest wprowadzenie uczestników w tematykę kierowania zespołami pracowniczymi. Szczególnie chodzi o ukształtowanie takich postaw, cech osobowości oraz umiejętności interpersonalnych, które będą miały bezpośredni i zdecydowany wpływ na właściwe kierowanie zespołem. Chodzi także o to, aby uczestnicy nabyli umiejętności budowania roli szefa jako lidera, przywódcy zespołu pracowniczego. Aby, w drodze ćwiczeń grupowych, indywidualnych testów, nabytej wiedzy i wzajemnej wymiany doświadczeń uzyskali impuls do pracy nad sobą i kształtowania w sobie postaw sprzyjających kierowaniu zespołem pracowniczym. Ważnym aspektem zajęć jest także uwypuklenie roli i znaczenia mistrza oraz kierowanego przez niego zespołu w kreowaniu wizerunku firmy, w trakcie bezpośrednich kontaktów z klientem.

Formy i metody:
Praca odbywa się metodami aktywnego przekazu wiedzy; uczestnicy pracują indywidualnie (testy samooceny, ankiety), w małych grupach (praca nad zagadnieniami praktycznymi oraz nad case study), a także biorą udział w dyskusjach panelowych na forum całej grupy. Używane są takie metody jak: praca z manualami, scenki sytuacyjne, studium przypadku, praca w podgrupach zadaniowych, gry i zabawy edukacyjne..

Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, testy i ankiety do wypełnienia, oraz sesje foto i materiały do pobrania na www także w formie elektronicznej.

Program szkolenia:

Dzień I 10.00 – 17.00

I Poznajmy się i ustalmy nasze indywidualne cele szkolenia

 • Powitanie i przedstawienie się uczestników
 • „Jestem lwem lub zebrą” – ćwiczenie indywidualne na forum
 • Warunki realizacji warsztatów – nasza umowa jako podstawa efektywności zarządzania
 • „Doświadczenie rewolwerowca” – wprowadzenie do zasad zarządzania
 • Najtrudniejsze sytuacje z życia managera – doświadczonego i nowo mianowanego – wymiana doświadczeń na sali – czyli, nad czym powinniśmy dalej pracować?

II Osobowość szefa/lidera – jak z pośród kolegów i koleżanek stawać się Liderem?

 • „Krzywa umiejętności kierowniczych” 4+1 stany kompetencji – omówienie i wnioski do dalszego rozwoju
 • Pozytywna i negatywna sylwetka Szefa – „Doświadczenie z lewitującym długopisem” – prezentacja i omówienie wyników;
 • Pożądane cechy osobowość Szefa/Lidera – „Gracz czy ofiara?”

– omówienie zespołu cech na forum całej grupy

– opracowanie sylwetki „Super szefa” w trzech obszarach kompetencyjnych

– indywidualne testy samooceny dotyczące wybranych cech osobowości

 • Zadanie symulacyjne: :”Historia kryminalna” – sprawdźmy się w działaniu
 • Wnioski na FCH do dalszego rozwoju

 III. Rola Inteligencji Emocjonalnej (E.I.) oraz Inteligencji Społecznej  w kierowaniu ludźmi

 • Nasza definicja Inteligencji Emocjonalnej vs Inteligencja społeczna
 • Test IE – szybka samoocena i wnioski do dalszej pracy
 • „Balon czy Bambuko?” – zespołowe zadanie symulacyjne, nasza inteligencja społeczna w obliczu potencjalnych konfliktów – wnioski na FCH
 • Naturalne przywództwo i wybrane aspekty z zakresu Inteligencji Emocjonalnej – praca w małych grupach na przykładach z życia zawodowego uczestników
 • Teoria Samorozwoju Richarda Boyatzis’a, czyli jak kształtować pożądaną sylwetkę Lidera zespołu – mini wykład – praca indywidualna nad wybraną ścieżką samorozwoju.

IV Autorytet lidera – jak dać sobie radę gdy np. dopiero awansowałem na szefa?

 • Twój życiowy autorytet – dyskusja panelowa
 • Trzy źródła siły autorytetu lidera
 • Doświadczenie Milgrama – krótki film edukacyjny
 • Komunikacja werbalna vs komunikacja niewerbalna w budowaniu autorytetu lidera zespołu – ćwiczenia z wykorzystaniem manuali

 

 

 

Dzień II 9.00 – 16.00

 1. Relacje Lider a zespół pracowniczy – rola szefa
 • Określenie potrzeb w dziedzinie utrzymania zespołu vs grupy i potrzeb indywidualnych – dyskusja panelowa
 • „Budujemy mosty dla pana starosty” – zadanie symulacyjne, praca w zespołach – co definiuje zespól vs grupę – praca na FCH
 • Funkcje przywódcze i ich znaczenie dla tworzenia obszaru wspólnego – praca w małych grupach – prezentacja prac oraz ich omówienie na forum całej grupy
 • Czy pracujemy w prawdziwym zespole – ankieta diagnostyczna – wnioski na forum

VI Style kierowania – od autokratycznego do demokratycznego

 • „Najwyższa konstrukcja” – zadanie symulacyjne, praca w podzespołach – wnioski na FCH
 • Rozpoznawanie własnego stylu kierowania – praca indywidualna, ankieta autodiagnozy
 • Omówienie wyników testu; odpowiedzi na pytania uczestników
 • Teoria X,Y i Z – wstęp do teorii motywacji – test Douglas’a McGregora i nasze wnioski do pracy na przyszłość

VII. Relacja Lider a zespół pracowniczy – narzędzia i metody pracy zespołowej

 1. Metody współpracy z zespołem pracowniczym:
 • „Burza mózgów” – metoda „635”
 • Metoda „Krąg Jakościowy” tzw. Meta plan
 • Metoda 5W1H oraz 5 x Dlaczego?
 • Ishikawa czyli Rybia ość?
 • ZPPP (Zakładowy Program Pomysłów Pracowniczych)
 • Narada Pracownicza – zasady prowadzenie spotkań
 1. Zastosowanie wybranych metod współpracy w konkretnych sytuacjach z życia zawodowego uczestników – praca w małych grupach – prezentacja i omówienie prac

VIII Motywacja zespołu pracowniczego

 • „Pojedynek na śnieżki” – zespołowe zadanie symulacyjne – wnioski co nas motywują a co demotywuje na FCH
 • Nasza definicja motywacji
 • Piramida potrzeb wg. Maslowa w naszej firmie – czy to jest ciągle aktualne?
 • Dwuczynnikowa teoria F. Herzberga – jak ją zaimplementować do własnych zespołów
 • Zależność pomiędzy płacą, wydajnością a motywacją

Case study – czyli „Przypadek rzeczywisty” z zakresu motywacji – praca w małych grupach – prezentacja i omówienie prac

IX Lider w sytuacjach konfliktowych

 • Teoria i praktyka konfliktu w zespole
 • Typowe źródła konfliktów
 • Negatywne postawy i zachowania naszych podwładnych – ćwiczenia z wykorzystaniem manuali
 • Przeżyjmy to razem! – Scenki sytuacyjne typu: A dlaczego ja mam to robić? To nie moja wina! To nie jest w moim zakresie obowiązków! Po co to znowu zmieniać? Nie mam czasu, mam za dużo zadań, nie wyrabiam się! Zwolnione tempo pracy, częste przerwy, brak dyscypliny, braki i błędy jakościowe .

X Zakończenie zajęć

 • Mini analiza SWOT
 • Nad czym warto pracować – indywidualny plan rozwoju”
 • Certyfikaty uczestnictwa

ener:
Odkryj świat efektywnego rozwoju z doświadczonym trenerem, który przekracza granice tradycyjnych szkoleń! Z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej z dorosłymi i imponującym bagażem akademickim, jestem Twoim przewodnikiem w podróży ku doskonałości.

Moje osiągnięcia szkoleniowe obejmują udział w programach LEAN Manufacturing jako trener i konsultant, a także pełnienie roli asesora w programach rekrutacyjnych, audytora i coacha. Posiadam wyższe wykształcenie pedagogiczne zdobyte na uczelniach, takich jak Uniwersytet Gdański i Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu i Gdańsku. To moja pasja do motywacji w organizacjach sprawia, że moje szkolenia są nie tylko edukacyjne, ale także inspirujące i przynoszące realne rezultaty.

Moja specjalność to prowadzenie szkoleń i warsztatów rozwojowych dla kadry i pracowników firm i instytucji z różnych branż i specjalizacji. Od administracji po firmy produkcyjne i handlowo-usługowe – moje szkolenia są dostosowane do różnorodnych potrzeb biznesowych.

Jako trener i konsultant wspieram procesy wdrożeniowe zgodne z koncepcją LEAN Manufacturing w firmach produkcyjnych i usługowych. Moje projekty szkoleń dla liderów obszarów, brygadzistów, mistrzów i kierowników obejmują rozwijanie kompetencji przywódczych, budowanie efektywnych zespołów, wspieranie systemów Pracowniczych Programów Pomysłów Kaizen, prowadzenie instruktarzy wg metodologii TWI, treningi dla trenerów Kaizen oraz pomoc przy wdrożeniach zasad 5S i wiele więcej.

Ale nie słuchaj tylko mnie – posłuchaj tych, którzy doświadczyli moich szkoleń na własnej skórze:

„Nigdy nie myślałem, że szkolenie może być tak inspirujące i jednocześnie praktyczne. Dzięki trenerowi, nauczyłem się nie tylko teorii, ale także umiejętności praktycznych, które mogę zastosować w codziennej pracy.” – Kamil, uczestnik szkolenia.

„Trener jest prawdziwym ekspertem w swojej dziedzinie. Jego pasja do LEAN Manufacturing sprawia, że każda prezentacja staje się fascynująca. Bardzo polecam każdemu, kto chce podnieść jakość swojej pracy i efektywność zespołu.” – Marta, menedżerka firmy produkcyjnej.

Dołącz do grona zadowolonych uczestników i odkryj potencjał swojego zespołu dzięki moim innowacyjnym i inspirującym szkoleniom. Skontaktuj się z nami już dziś, a razem stworzymy drogę do sukcesu dla Ciebie i Twojego zespołu!

Czas trwania szkolenia:
Dwa dni szkoleniowe 2×8 godzin 9.00 – 17.00

Miejsce szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny 81-451 Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98
Koszt udziału: 1300 PLN/osobę

 

Edytuj

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia

CENA ZAWIERA:
Prowadzenie szkolenia
Sala szkoleniowa
Materiały szkoleniowe
Catering (lunch i przerwy kawowe)
Certyfikat uczestnictwa

 

Polecamy lekturę:

Przywództwo wyższego stopnia

30 lat przełomowych wiadomości dotyczących przywództwa w jednej wyjątkowej książce!

Opanuj przywództwo wyższego stopnia. Poprowadź swoich ludzi do wielkości, budując efektywne organizacje zmieniające życie wszystkich ludzi na lepsze. Ta książka cię poprowadzi, zainspiruje, skłoni do myślenia i będzie dla ciebie punktem odniesienia.

Ken Blanchard (współautor „Jednominutowego Menedżera”) i jego współpracownicy od 30 lat pomagają dobrym liderom i organizacjom wejść na poziom wielkich… i na tym poziomie pozostać. W niniejszym wydaniu znalazły się świeżutkie porady dotyczące wzmacniania wyników indywidualnych i wyników całej organizacji z wykorzystaniem coachingu, a także cały nowy rozdział poświęcony budowaniu takiej kultury organizacji, która sprzyja wydobywaniu z ludzi tego, co w nich najlepsze. Dowiedz się, jak:

 • przestać myśleć krótkoterminowo i skupić się na właściwych celach i wizji,
 • zapewniać klientom doskonałą obsługę i zdobyć wiernych fanów,
 • skutecznie upełnomocniać własnych ludzi i wydobywać ich niewiarygodny potencjał, oprzeć swoje przywództwo na pokorze i skoncentrować się na wyższym dobru.

„Niniejsza książka nie pozostawia wątpliwości, że szacunek i uczciwość nie są tylko przyjemnymi dla ucha opcjami, ale czynnikami niezbędnymi dla przetrwania organizacji. To inspirująca i pouczająca lektura obowiązkowa dla każdego menedżera”.

Warren Bennis, autor bestsellerów „Leaders” oraz „Droga lidera. Klasyczna nauka przywództwa” 

„Chcesz, by twoja organizacja była wielka? Nie masz innego wyboru, musisz przewodzić na wysokim poziomie. W ten sposób inspirujesz swoich ludzi, aby zatroszczyli się o klientów, dzięki czemu firmowa kasa zacznie się zapełniać”.

Horst Schulze, wiceprezes i dyrektor generalny, The West Paces Hotel Group, LLC, były prezes i założyciel, a także dyrektor ds. operacyjnych, The Ritz Carlton Hotel Company, LLC

Może ci się także spodobać…