LIDER – czyli jak kierować i zarządzać zespołem

LIDER – czyli jak kierować i zarządzać zespołem.

f290

Wstęp:
Szkolenie przeznaczone jest dla średniego i wyższego szczebla zarządzania firm, szczególnie sektora MŚP. Stanowi ono element wprowadzający do pracy nad kształtowaniem, tak w grupach zarządzających, jak i w poszczególnych menedżerach, cech osobowości przywódczych, pozwalających na kształtowanie i uwalnianie we współpracownikach ich najlepszych i najpełniejszych potencjałów. Ma to, w efekcie, przekładać się na osiąganie przez firmę maksymalnej efektywności pracy oraz wysokiego poziomu automotywacji wśród wszystkich jej pracowników.
Cele szkolenia:
Celem proponowanego szkolenia jest wprowadzenie uczestników w tematykę kierowania zespołami pracowniczymi. Szczególnie chodzi o ukształtowanie takich postaw, cech osobowości oraz umiejętności interpersonalnych, które będą miały bezpośredni i zdecydowany wpływ na właściwe kierowanie zespołem. Chodzi także o to, aby uczestnicy nabyli umiejętności budowania roli mistrza jako lidera, przywódcy zespołu pracowniczego. Aby, w drodze ćwiczeń grupowych, indywidualnych testów, nabytej wiedzy i wzajemnej wymiany doświadczeń uzyskali impuls do pracy nad sobą i kształtowania w sobie postaw sprzyjających kierowaniu zespołem pracowniczym. Ważnym aspektem zajęć jest także uwypuklenie roli i znaczenia mistrza oraz kierowanego przez niego zespołu w kreowaniu wizerunku firmy, w trakcie bezpośrednich kontaktów z klientem.
Formy i metody:
Praca odbywa się metodami aktywnego przekazu wiedzy; uczestnicy pracują indywidualnie (testy samooceny, ankiety), w małych grupach (praca nad zagadnieniami praktycznymi oraz nad case study), a także biorą udział w dyskusjach panelowych na forum całej grupy. Używane są takie materiały jak: flipchart, mazaki i inne materiały biurowe. Prezentacja materiałów: laptop i rzutnik multimedialny (lub folie i rzutnik do tego przystosowany)
Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, testy i ankiety do wypełnienia, także w formie papierowej. Istnieje możliwość udostępnienia materiałów w formie elektronicznej.
Program szkolenia:

 

Dzień I 9.00 – 17.00

I. Osobowość Szefa/Lidera
1. Pozytywna i negatywna sylwetka Szefa – praca w małych grupach
– prezentacja i omówienie prac;
2. Pożądane cechy osobowość Szefa/Lidera
– omówienie zespołu cech na forum całej grupy
– dyskusja panelowa
– indywidualne testy samooceny dotyczące wybranych cech osobowości
3. IPPR czyli Indywidualny Program Permanentnego Rozwoju
– przedstawienie oraz dyskusja panelowa
4. „Krzywa umiejętności kierowniczych” – praca indywidualna
– omówienie wyników oraz odpowiedzi na pytania uczestników

II. Rola Inteligencji emocjonalnej (E.I.) w kierowaniu ludźmi
1. Zasady postępowania skutecznego Szefa/Lidera – omówienie i dyskusja panelowa
2. Zachowania skutecznego Szefa/Lidera – omówienie i dyskusja panelowa
3. Naturalne Przywództwo i wybrane aspekty z zakresu Inteligencji Emocjonalnej
– praca w małych grupach na przykładach z życia zawodowego uczestników
4. Teoria Samorozwoju Richarda Boyatzis’a, czyli jak kształtować pożądaną sylwetkę Mistrza – mini wykład
– praca indywidualna nad wybraną ścieżką samorozwoju.

Dzień II 9.00 – 17.00

III. Relacje Szef a zespół pracowniczy – cz. I
1. Określenie potrzeb w dziedzinie zadań, utrzymania grupy i potrzeb indywidualnych – dyskusja panelowa
2. Funkcje przywódcze i ich znaczenie dla tworzenia obszaru wspólnego
– praca w małych grupach
– prezentacja prac oraz ich omówienie na forum całej grupy
3. Style kierowania – od autoratywnego do demokratycznego – mini wykład
4. Rozpoznawanie własnego stylu kierowania
– praca indywidualna – test Douglas’a McGregora
– omówienie wyników testu; odpowiedzi na pytania uczestników
5. Teoria X,Y i Z – wstęp do teorii motywacji 
IV. Relacja Szef a zespół pracowniczy – cz. II
1. Metody współpracy z zespołem pracowniczym:
– „Burza mózgów”
– metoda „635”
– metoda „Krąg Jakościowy”
– ZP (Zakładowe Pomysłodastwo)
– Narada Pracownicza
2. Zastosowanie wybranych metod współpracy w konkretnych sytuacjach z życia zawodowego uczestników
– praca w małych grupach
– prezentacja i omówienie prac
3. Motywacja zespołu pracowniczego
– schemat motywacji
– dwuczynnikowa teoria F.Hertzberga
– zależność pomiędzy płacą, wydajnością a motywacją
– mini wykład oraz dyskusja panelowa nad w/w zagadnieniami
4. Case study – czyli „przypadek rzeczywisty” z zakresu motywacji
– praca w małych grupach
– prezentacja i omówienie prac

Czas trwania szkolenia:
Dwa dni szkoleniowe 2×8 godzin 9.00 – 17.00

Miejsce szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1300,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:

* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa


Polecamy lekturę:

Przywództwo wyższego stopnia

30 lat przełomowych wiadomości dotyczących przywództwa w jednej wyjątkowej książce
Opanuj przywództwo wyższego stopnia. Poprowadź swoich ludzi do wielkości, budując efektywne organizacje zmieniające życie wszystkich ludzi na lepsze. Ta książka cię poprowadzi, zainspiruje, skłoni do myślenia i będzie dla ciebie punktem odniesienia.
Ken Blanchard (współautor „Jednominutowego Menedżera”) i jego współpracownicy od 30 lat pomagają dobrym liderom i organizacjom wejść na poziom wielkich… i na tym poziomie pozostać. W niniejszym wydaniu znalazły się świeżutkie porady dotyczące wzmacniania wyników indywidualnych i wyników całej organizacji z wykorzystaniem coachingu, a także cały nowy rozdział poświęcony budowaniu takiej kultury organizacji, która sprzyja wydobywaniu z ludzi tego, co w nich najlepsze. Dowiedz się, jak:
-przestać myśleć krótkoterminowo i skupić się na właściwych celach i wizji,
-zapewniać klientom doskonałą obsługę i zdobyć wiernych fanów
-skutecznie upełnomocniać własnych ludzi i wydobywać ich niewiarygodny potencjał, oprzeć swoje przywództwo na pokorze i skoncentrować się na wyższym dobru.
„Niniejsza książka nie pozostawia wątpliwości, że szacunek i uczciwość nie są tylko przyjemnymi dla ucha opcjami, ale czynnikami niezbędnymi dla przetrwania organizacji. To inspirująca i pouczająca lektura obowiązkowa dla każdego menedżera”.
Warren Bennis, autor bestsellerów „Leaders” oraz „Droga lidera. Klasyczna nauka przywództwa”
„Chcesz, by twoja organizacja była wielka? Nie masz innego wyboru, musisz przewodzić na wysokim poziomie. W ten sposób inspirujesz swoich ludzi, aby zatroszczyli się o klientów, dzięki czemu firmowa kasa zacznie się zapełniać”.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/14/2017

Może ci się spodobać…

Szkolenie 5S

Czas trwania: 1 dzień – 1x 8h z przerwami Pięć kroków 5S stosowane od kilkudziesięciu lat w Japonii, przeniosło się do...