Mistrz wystąpień – szkolenie dla trenerów wewnętrznych

Mistrz wystąpień – zaawansowane techniki dla trenerów wewnętrznych

Szkolenia, a szczególnie dla trenerów to wielka odpowiedzialność. Tu działa się na żywym człowieku, mając wpływ na jego przyszłość, jak również często na przyszłość całej organizacji. Tu liczy się wszystko, m.in. wiedza, własny stan emocjonalny, przekonania i wartości, oddziaływanie niewerbalne, poczucie własnej wartości, ton głosu, intonacja, zasób słownictwa i doświadczeń, umiejętność pracy z ograniczającymi przekonaniami, budowanie poczucia wartości u innych, to tylko te najważniejsze. Tutaj wszystkie „drobiazgi” stanowią o końcowym efekcie.

Dlatego opracowaliśmy autorski warsztat, skierowany do osób które zajmują się szkoleniami czy występowaniem przed grupą. Wiele tematów jest znanych nielicznym i nigdzie nie publikowanych.

Po 21 latach prowadzenia szkoleń i ponad 25 000 godz. wiem że nie ma „trudnych” uczestników, są tylko osoby które nie mają odpowiednich narzędzi i umiejętności zaskarbienia sobie każdego.

Szkolenie oparte jest zarówno na doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń, odkrycia NLP, najnowszą wiedzę z psychologii społecznej i doświadczenia uczestników. Metody prezentowane na warsztacie mogłem sprawdzić nie tylko na 35 000 osób które szkoliłem ale też na podobnej liczbie osób u prezenterów handlowych (ok 150) i trenerów których przeszkoliłem i później coachowałem na prezentacjach czy szkoleniach.

Przykładowy program

 1. Poznanie, jak działają niektóre słowa na umysł słuchaczy. Kiedy pomimo dobrych intencji, osiąga się zupełnie inny rezultat. Umiejętność świadomego wykorzystywania tych słów tak, aby działały na naszą korzyść.
 1. Zwiększenie skuteczności w porozumiewaniu się przez poznanie „języka perswazji”. Rozszerzenie możliwości wyborów dzięki poznaniu nowych narzędzi pozwoli być osobą bardziej przekonywującą i lepiej odbieraną w kontaktach z innymi.
 • Przekazywanie informacji w taki sposób, aby była ona prawidłowo odebrana.
 • Świadome używanie słów w celu uzyskania odpowiedniego rezultatu.
 • Implikacje jako skuteczne lingwistyczne narzędzie do osiągania zamierzonych efektów, pozwalające nadawać sens zdaniom nie związanym ze sobą.
 • Stosowanie podtekstów w zdaniach.
 • Umiejętność stosowania sugestii w rozmowie.
 • Poznanie i umiejętność wykorzystania automatyzmów w działaniu umysłu.
 • Wykorzystywanie zastrzeżeń rozmówcy tak, aby pracowały zarówno na jego jak i naszą korzyść, czyli aby osiągać cele bez walki, zjednując sobie każdego uczestnika.
 • Uniwersalne techniki odpowiedzi na każdą obiekcje czy zastrzeżenie na kilkanaście różnych sposobów (autorska metoda).
 • Metafora ( w praktyce oprócz metafor: cytaty, przysłowia, parabole, bajki, powiedzenia, dowcipy i wszystko co niesie morał ) – budowanie i praktyczne zastosowanie m.in. do zmiany niekorzystnych przekonań u uczestnika czy całej grupy. Praktyczna umiejętność wykorzystania metafory w wystąpieniach.
 • Sztuka zadawania pytań w celu uzyskania pozytywnej lub przydatnej odpowiedzi.
 • Prawa perswazji i ich praktyczne zastosowanie.
 1. W jaki sposób ludzie posługują się różnymi strategiami przy podejmowaniu decyzji. Omówienie metaprogramów zachowań ludzkich. Zrozumienie stylu myślenia i działania u innych pozwala dotrzeć do każdego w sposób zrozumiały i skuteczny.
 • Strategie podejmowania decyzji
 • Umiejętność rozpoznawania
 • Wykorzystanie metaprogramów w rozmowie
 • Jak mówić uniwersalnym językiem do dużej grupy słuchaczy i prezentować własne racje tak, aby skupić uwagę każdego i być prawidłowo odbieranym.
 1. Świadome oddziaływanie na odpowiednie półkule mózgu u odbiorcy w zależności od celu przekazu.
 1. Odczytywanie prawdziwych komunikatów, czyli co ludzie mówią, a co tak naprawdę myślą.
 1. Jakimi zachowaniami, w większości nieświadomymi, zrażamy innych do siebie, z czego większość nie zdaje sobie sprawy.
 1. Prawa budowania autorytetu podczas szkolenia/wystąpienia.
 1. Różne sposoby radzenia sobie ze zdenerwowanym rozmówcą tak, aby uszanować zdanie drugiej strony i jednocześnie osiągnąć zamierzony efekt, autorska metoda.
 1. Wystąpienia publiczne przed grupą/ szkolenie i przed kamerą.
 • Strategie najskuteczniejszych adwokatów, kaznodziei, polityków i reklam
 • Kotwiczenie uczestników i grupy w przestrzeni, w gestach, dźwiękach, słowach, emocjach
 • Praca z kamerą
 • Przełamywanie własnych ograniczeń, które przeszkadzają nam w skutecznym zachowywaniu się.
 • Umiejętność stosowania ekspresji wypowiedzi, pozwalające wzbudzać stan zainteresowania u słuchaczy
 • Praca z głosem, umiejętność modulacji głosu i akcentowania poszczególnych wyrazów
 • Wywoływania odpowiednich stanów u słuchaczy
 • Oddziaływanie niewerbalne podczas przemówień zarówno na grupę jak i na indywidualnego rozmówcę
 • Ćwiczenie refleksu w szybkim formułowaniu myśli i zmian tematów i co zrobić aby nigdy się nie „zaciąć”
 • Hipnoza bez hipnozy – czyli jak zachwycić i zafascynować uczestników swoim wystąpieniem
 • Wykreowanie i rozwijanie własnego stylu
 1. Stan wewnętrzny
 • Kierowanie własnymi emocjami tak, aby nasz stan wewnętrzny był zawsze odpowiedni
 • Umiejętność budowania pozytywnych stanów emocjonalnych
 • Uruchomienie własnego wewnętrznego potencjału tak, aby w pełni umieć wykorzystywać własne możliwości
 • Poszerzenie własnych możliwości i kreatywność
 1. Używanie poznanych nowych technik lingwistycznych do pisania przemówień/prezentacji aby były skuteczniejsze w przekazie i w uniwersalny sposób podobały się wszystkim.
 1. Układ Sali – dobór układu w zależności od celu spotkania/szkolenia (aż 90% trenerów, dobiera błędny układ)
 1. Rozpoczęcie, zakończenie i przerwy, bardzo ważny a mało znany merytorycznie temat.
 1. Wykorzystywanie narzędzi pomocowych (flipchart, rzutnik, kamera itp.)
 1. Przygotowanie do szkolenia.
 1. Informacja zwrotna po szkoleniu, sposoby zbierania i praktycznego wykorzystania

Do powyższych tematów dojdą jeszcze te, które wypłyną w trakcie szkolenia w zależności od potrzeb uczestników.

Metody

Zajęcia prowadzone są w systemie warsztatowym – wykład omawiający podstawy teoretyczne przeplatany jest pracą indywidualną i w podgrupach. Stosujemy nowe odkrycia skutecznego dotarcia do uczestników. Urozmaicona forma prowadzenia zajęć pozwala brać zawsze wszystkim aktywny udział w szkoleniu. Podczas szkolenia nie tylko przekazujemy wiele praktycznych wskazówek merytorycznych, lecz również zajmujemy się przekonaniami i postawami uczestników, dzięki czemu mogą oni od razu wykorzystywać nowe umiejętności w praktyce.

Podstawową wartością dla nas jest zawsze etyczne podejście do każdego tematu z poszanowaniem innych i ich zdania, nawet przy socjotechnikach czy „Języku Perswazji” , techniki te, maja wspierać i ułatwiać porozumienie, a nie zastępować tzw. „bycia człowiekiem” i budowania pozytywnych relacji z innymi.

Podstawowym naszym założeniem jest dostarczenie uczestnikom szkolenia jak największej ilości narzędzi i metod, które pozwolą im mieć większe możliwości wyboru zachowań w różnych sytuacjach. Metody te eliminują również wiele błędów, które osłabiają nasze komunikaty lub działają przeciwko nam, a z których często nie zdajemy sobie świadomie sprawy.

Dodatkową korzyścią jest to że wiele tematów przydatna jest także w życiu osobistym i zawodowym w kontaktach ze współpracownikami.

Czas trwania szkolenia i późniejszy coaching

3 – 4 moduły dwudniowe po 16 godzin każdy.

Oczywiście zawsze istnieje możliwość wydłużenia czy skrócenia szkolenia np. od 3 dni do 15

Oczywiście dobrze byłoby aby można z uczestnikami później prowadzić indywidualny coaching, uczestnicząc w ich szkoleniach i poprawiając wspólnie ważne zachowania. Późniejsza praca indywidualna z uczestnikami na innych specjalnych i bardzo dogodnych zasadach.

Trener

Piotr

Wcześniej przez 18-lat zdobywał doświadczenie w biznesie, pracując w wielu branżach, na różnych stanowiskach m.in.: kierownik grup sprzedażowych, właściciel sklepów i hurtowni, kierownik w Makro i w sieci Mokpol, makler. Przez te lata (1982-1999) miał sukcesy i potknięcia które dały dużo doświadczenia nie tylko zawodowego jak również radzenia sobie i podnoszenia   się   z   trudnych   sytuacji. Dzięki   tym doświadczeniom potrafi wykorzystać nową wiedzę i przełożyć ją na praktyczne  zastosowanie  w  naszych  współczesnych  polskich  realiach.  Stworzył  wiele autorskich i niepowtarzalnych programów opierając je zarówno o wiedzę neurolingwistycznego programowania, psychologie, liczne szkolenia w których uczestniczył, wcześniejsze kilkunastoletnie doświadczenia zawodowe i doświadczenia 35 000 uczestników szkoleń. Napisał wiele artykułów, występował na wielu konferencjach.

Kształcił się u wielu wykładowców. Korzysta ze szkoleń Kevina Hogana, Roberta Cialdiniego i Richarda Bandlera. Posiada certyfikaty: Practitioner, Master i Trener NLP.

Na sali i coachingach spędził ponad 25 000 godzin. Szkolił praktycznie wszystkie grupy zawodowe i na wszystkich szczeblach, od pracowników obsługi i call center, poprzez handlowców, kierowników i dyrektorów sprzedaży, trenerów, rzeczników prasowych po prezesów największych polskich holdingów. To z czego jest dumny, to to, że przez 20 lat nigdy nie zdarzył się niezadowolony uczestnik

Szkolenia są zawsze pełne energii, humoru i pasji w prezentowaniu przytaczanych przykładów i ćwiczonych tematów.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

01/03/2020

Może ci się także spodobać…