Motywacja i zaangażowanie szkolenie nad morzem

Motywowanie ludzi do pracy

Jak zbudować nasz zespołowy mini system motywacji?

Ludzie chcą być zauważeni.
Pragną uznania swych osobistych osiągnięć i wkładu w osiągnięcia zbiorowe.
Często uznanie jest formą podziękowania.
Osobiste osiągnięcie jako takie jest motywujące,
motywacja ta zwiększa się jednak bardzo,
gdy ktoś je zauważa i docenia jego wartość.
Uznanie jest jednym ze sposobów nadania znaczenia
indywidualnej ludzkiej egzystencji

O motywacji napisano już tomy książek i stworzono wiele opracowań naukowych. Istnieje, zatem wiele teorii dotyczących metod i sposobów motywowania ludzi do pracy.
Umiejętność motywowania jest podstawową cechą efektywnych menedżerów i liderów zespołów. Pozostaje ciągle jednym z najtrudniejszych zadań, wymagających łączenia praktycznych doświadczeń z teorią psychologii człowieka. Żaden system motywacyjny nie wyręczy jednak menedżerów w ich indywidualnej pracy z podwładnymi, gdyż nie uwzględnia różnic w potrzebach i poziomie motywacji poszczególnych pracowników oraz nie jest w stanie odpowiednio elastycznie reagować.
Podstawowe obszary motywacji, w jakich menager może odnieść największe sukcesy to wzajemna komunikacja oparta na szacunku i docenieniu drugiego człowieka.

• Jak stworzyć swój własny mini system motywacji w zespole?
• Jak wzajemna lojalność pracowników i menagera wpływa na motywację w zespole?
• Co zrobić, kiedy system wynagrodzeń i premii w firmie nie odpowiada na podstawowe potrzeby pracownika?
• Jakie znaczenie dla motywacji w zespole ma prawidłowa współpraca kadry managerskiej na wszystkich poziomach zarządzania w firmie?
• Jak w najprostszy sposób motywować skutecznie pracowników?

Na tych warsztatach zapoznasz się nie tylko z podstawowymi teoriami motywowania ludzi do pracy.
Ich głównym celem, bowiem będzie opracowanie indywidualnych planów motywacyjnych dla Ciebie, dla Twoich podwładnych oraz dla Twoich zwierzchników.
Tylko poprzez zintegrowane działania na wszystkich poziomach zarządzania można osiągnąć największe efekty w motywacji.

Czy Ci się to uda zależy jednak w największym stopniu od Ciebie samego? W trakcie zajęć będziesz miała szansę wypróbowania swoich umiejętności w formie ćwiczeń, studium przypadków, scenek z życia menagera itd…

Nie pozostaniesz sam ze swoimi problemami. Damy Ci nie tylko wiedzę i umiejętności, ale też konkretne narzędzia pomocne w skutecznym motywowaniu pracowników.

Każde szkolenie poprzedzone jest wnikliwą analizą potrzeb na podstawie, której opracowywany jest indywidualny program szkoleniowy.

Przykładowy obszar tematyczny szkolenia

• Motywacja – definicje i oczekiwania
• Podstawowe teorie potrzeb i oczekiwań człowieka
• Pięć teorii motywowania w praktyce
• Komunikacja interpersonalna w służbie motywacji
• Mapa motywacji w Polskich przedsiębiorstwach i firmach
• System wynagrodzeń jako czynnik motywacji
• Pozafinansowe systemy motywacji – nasz mini system motywacji?
• Rola lidera w motywacji ludzi do pracy
• Współpraca kadry zarządzającej w skutecznym motywowaniu wewnątrz firmy
• Motywacja a systemy lojalnościowe
• Układy zbiorowe a efektywność systemów motywacji w praktyce – jak sobie radzić?

Program

1.WPROWADZENIE

 • Poznajmy się
 • Oczekiwania uczestników.
 • Program i cele szkolenia.
 • Zadanie symulacyjne – co nas motywuje?
 • Motywacja, motywator i motywowanie… czyli o co chodzi
 • Fakty i Mity motywacji.
 1. AUTOMOTYWACJA przełożonego – czy można motywować nie będąc samemu zmotywowanym?
 • Wpływ własnej automotywacji na pracowników
 • Budowanie automotywacji oraz motywacji u innych,
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna menagera
 • Sukces i porażka jako siła napędowa motywacji?
 • Sposoby wpływania na wzrost zaangażowania, samodzielności i odpowiedzialności pracownika
 1. Teoria i praktyka motywacji w środowisku zawodowym
 • Różne podejścia do motywacji. Maslow, Mc Gregor, Herzberg, McClleland.
 •  Praktyczna lista motywatorów (czynniki motywujące i higieniczne). Co jest motywatorem, a co nie?
 • Motywacja pozytywna i negatywna –  czyli teoria i praktyka kija i marchewki
 • Co motywuje pracowników?
 • Czynniki motywujące i higieniczne – potrzeby zaspokajane przez firmę.
 • Utożsamienie pracowników z firmą.
 • Możliwości zaspakajania potrzeb motywujących przez przełożonego
 • Motywacja finansowa i poza finansowa – czy można zastąpić jedną drugą?
 • Docenienie i uznanie zaangażowania i postępów – Polska Mapa Motywacji
 1. Teoria oczekiwań czyli SKUTECZNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
 • Jak rozpoznawać motywację i demotywację pracowników?
 • Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników – czy to już efekt wypalenia zawodowego?
 • Różne środki motywowania pracowników.
 1. BRAK MOTYWACJI czynniki wewnętrzne i zewnętrzne
 • Przyczyny po stronie firmy
 • Przyczyny po stronie szefa
 • Przyczyny po stronie pracownika
 1. KOMUNIKACJA – czyli jak budować lub niszczyć motywację w załodze
 • Podstawowe płaszczyzny komunikacji
 • Komunikaty werbalne czy niewerbalne – co bardziej działa?
 • Wybrane techniki wpływu i perswazji – ćwiczenia
 1. Rozmowy motywacyjne
 • Czym jest rozmowa motywacyjne?
 • Rodzaje rozmów motywacyjnych
 • Przykładowe scenariusze – ćwiczenia
 1. ZAKOŃCZENIE i podsumowanie

Działania po szkoleniu:

• Instrukcje dalszego postępowania dla przełożonych w stosunku do uczestników szkolenia celem ugruntowania pozytywnych zmian jako efekt szkolenia
• Bezpośredni kontakt mailowy trenera prowadzącego szkolenie z osobami z działu szkoleń i/lub z tzw. trenerem wewnętrznym w firmie
• Indywidualne konsultacje dla uczestników szkolenia – Określone dodatkową umową
• Coaching trenera w miejscu pracy uczestników szkolenia – Określone dodatkową umową

Zapraszamy

Może ci się także spodobać…