Negocjacje szkolenie otwarte Gdynia

„Walka Dawida z Goliatem – czy w negocjacjach ważniejsza jest postawa czy też umiejętność manipulacji i wpływu na człowieka poprzez stosowanie przemyślnych technik i metod?”

wiąc o negocjacjach mamy na myśli i te negocjacje przez duże „N” i negocjacje, „na co dzień” wcale nie mniej istotne i przynoszące często podobne efekty. Szukając odpowiedzi na pytanie o znaczenie postawy w stosunku do znajomości technik negocjacyjnych można od razu stwierdzić, że w skutecznych negocjacjach ważne jest wszystko!
Idealny obraz negocjatora to połączenie tych dwóch podstawowych elementów w całość. W życiu jednak nie zawsze mamy możliwość spotykać się z podobnie idealnie działającymi negocjatorami. Dlatego nasz warsztat ma pomóc nie tylko w poznaniu i utrwalaniu pozytywnych postaw i metod negocjacji, ale da też narzędzia do obrony przed bezpardonową manipulacją i bezwzględnymi technikami presji i wpływu psychologicznego dla załatwienia wyłącznie własnych celów.

Korzyści dla uczestników
– Zrozumienie głównych technik negocjacyjnych: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych technik negocjacyjnych, co pozwoli im lepiej przygotować się do negocjacji oraz skuteczniej osiągać swoje cele.
– Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych: Poprzez analizę komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz praktyczne ćwiczenia, uczestnicy będą mogli doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne, co przełoży się na bardziej efektywne negocjacje.
– Zwiększenie pewności siebie: Przećwiczenie technik asertywności oraz sztuki aikido w negocjacjach pozwoli uczestnikom na rozwinięcie pewności siebie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych.
– Poznanie różnych stylów negocjacji: Uczestnicy będą mogli zrozumieć różnice między stylami negocjacyjnymi, co umożliwi im lepsze dopasowanie strategii do konkretnych sytuacji.
– Praktyczne umiejętności negocjacyjne: Poprzez trening negocjacji w różnych scenariuszach, uczestnicy będą mieli okazję ćwiczyć swoje umiejętności w realistycznych sytuacjach, co pozwoli im lepiej radzić sobie w przyszłych negocjacjach.

Korzyści dla firmy
– Zwiększenie efektywności negocjacji: Dzięki szkoleniu, pracownicy nabędą umiejętności niezbędne do skutecznego przeprowadzania negocjacji, co może przyczynić się do lepszych wyników biznesowych.
– Poprawa relacji z partnerami biznesowymi: Lepsze umiejętności komunikacyjne oraz zdolność do skutecznego negocjowania mogą pomóc w budowaniu pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi.
– Zwiększenie zaufania i wiarygodności: Pracownicy wyposażeni w umiejętności asertywności oraz sztuki negocjacji mogą reprezentować firmę w sposób bardziej wiarygodny i przekonujący.
– Redukcja ryzyka: Pracownicy będą lepiej przygotowani do negocjacji, co może pomóc w unikaniu niekorzystnych umów i minimalizacji ryzyka dla firmy.
– Rozwój zespołu: Szkolenie negocjacyjne może również przyczynić się do rozwoju zespołu poprzez zwiększenie współpracy i umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Metody szkoleniowe:

  • Wykłady i prezentacje: Przekazanie teoretycznej wiedzy na temat negocjacji, stylów negocjacji oraz strategii negocjacyjnych.
  • Ćwiczenia praktyczne: Symulacje negocjacji, gry i scenariusze, które pozwalają uczestnikom praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę.
  • Analiza przypadków: Przykłady rzeczywistych negocjacji oraz ich analiza, pozwalająca uczestnikom lepiej zrozumieć zastosowanie różnych technik i strategii.
  • Dyskusje grupowe: Uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami, co sprzyja wymianie wiedzy i wzajemnemu uczeniu się.

Dzień I

Negocjacje postawa czy technika?
– definicja negocjacji
– postawa w negocjacjach
– techniki wpływu

Komunikacja w negocjacjach
– komunikacja werbalna
– komunikacja pozawerbalna
– asertywność i sztuka aikido w negocjacjach

Negocjacje
– przygotowanie się do negocjacji
– Batna – czyli najlepsze alternatywa wobec braku porozumienia
– interesy a stanowiska w negocjacjach

Styl negocjacji
– styl miękki
– styl twardy (pozycyjny)
– styl rzeczowy (kooperacyjny)

Strategia negocjacji
– pozycyjnych
– dopasowania się
– unikania
– kompromisu
– problemowych

Dzień II

Partnerzy w negocjacjach
– partnerzy negocjacji pozycyjnych
– interesy partnerów negocjacji pozycyjnych
– wady i zalety negocjacji pozycyjnych
– partnerzy negocjacji problemowych
– interesy partnerów negocjacji problemowych
– wady i zalety negocjacji problemowych
– partnerzy negocjacji dążących do kompromisu i konsensusu
– interesy partnerów w kompromisie
– wady i zalety kompromisu

Techniki negocjacyjne
– manipulacja w negocjacjach
– jak skutecznie i kiedy wykorzystać techniki wpływu
– sztuka przekonywania
– sztuka bycia wiarygodnym
– sztuka negocjowania

Trening negocjacji
– negocjacje cenowe
– negocjacje warunków płatności
– negocjacje warunków specyficznych w danej branży…
– gry symulacyjne

Program, który tak pilnie studiujesz jest tylko hasłem.
Prawdziwy zakres warsztatów ustalasz Ty sam na zajeciach, gdyż szkolenie jest dla Ciebie a nie Ty dla szkolenia.
Aby w pełni uczestniczyć na zjęciach pamietaj aby zabrać ze sobą…. odwagę, otwartą głowę i entuzjazm. Będą potrzebne Ci w poszukiwaniu wiedzy i umiejetności, które tkwią ukrytę w Twojej głowie. Nie zapomnij więc jej zabrać:)
To szkolenie to nie tylko nauka, to przede wszystkim przygoda!

Podsumowanie:
Szkolenie negocjacyjne zapewnia uczestnikom niezbędną wiedzę i umiejętności do skutecznego prowadzenia negocjacji. Poprzez zrozumienie różnych technik, stylów i strategii negocjacyjnych, uczestnicy są przygotowani do radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach negocjacyjnych. Korzyści dla uczestników obejmują rozwój umiejętności komunikacyjnych, zwiększenie pewności siebie oraz praktyczne doświadczenie w negocjacjach. Dla firm zaś szkolenie przynosi korzyści w postaci zwiększenia efektywności negocjacji, poprawy relacji z partnerami biznesowymi oraz redukcji ryzyka. Metody szkoleniowe, takie jak wykłady, ćwiczenia praktyczne i dyskusje grupowe, zapewniają kompleksowe i interaktywne doświadczenie, które umożliwia uczestnikom skuteczne opanowanie materiału

Uczestnictwo na naszych warsztatch potwierdzone jest certyfikatem odbycia szkolenia.

Miejsce szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe (2×8 godz.) 9.00 – 17.00

Zapraszamy

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/14/2017

Może ci się także spodobać…