„Obrona przed manipulacją ze strony podwładnych”

Warsztaty dla managerów, kierowników, liderów... wszystkich branż i organizacji.

Na pytanie:  Dlaczego pracownicy manipulują przełożonymi? są dwie bardzo proste odpowiedzi: po pierwsze – ponieważ im się na to pozwala; a po drugie – bo chcą. Manipulacja jest formą wywierania wpływu na pojedynczego szefa lub na całą kadrę w taki sposób, by działał on w niezgodzie z własnym interesem, interesem firmy, natomiast dla korzyści pracownika, który dokonuje manipulacji.

Jest to negatywne wywieranie wpływu, które prowadzi do niekorzystnych konsekwencji dla managerów, którzy są poddawani manipulacji. Jest to jednocześnie forma wywierania wpływu, która jest najczęściej zaplanowana, świadoma oraz zawoalowana. By z niej korzystać niezbędny jest spryt oraz dobra znajomość osoby manipulowanej – tzw. jej słabe punkty. To wszystko stawia na przegranej pozycji managera, który jest manipulacji poddawany, a z kolei w uprzywilejowanej roli – pracownika korzystającego z manipulacji. Dlatego ci pracownicy, którzy mogą, z manipulacji korzystają – trudno ją zauważyć, trudno jej się przeciwstawić – przynosi ona korzyści i spełnia cele pracownika małym nakładem jego sił.

Opis szkolenia i cel

 • Celem szkolenia jest wsparcie kierowników, mistrzów, brygadzistów itd. w ich codziennej komunikacji z coraz bardziej roszczeniowymi i zdemotywowanymi pracownikami.
 • Warsztaty dedykowanie są wszystkim tym managerom średniego i niższego szczebla, którzy na co dzień podlegają coraz większej presji i manipulacji ze strony podwładnych.
 • Tzw. „Rynek pracownika” charakteryzuje się coraz większą mobilnością i zarazem obniżoną lojalnością podwładnych wobec pracodawcy a co za tym idzie również wobec swoich bezpośrednich przełożonych.

Korzyści dla uczestników

 • Warsztaty mają za zadanie zaopatrzyć kadrę kierowniczą w praktyczne narzędzia komunikacji antyinwazyjnej – wsparte wewnętrznymi systemami motywacji finansowej i pozafinansowej
 • Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili radzić sobie min. w takich sytuacjach jak:

– Atak personalny na przełożonego – podważanie jego autorytetu – Odmowa wykonania zadania – Dlaczego Ja?, „Stawka mnie blokuje”, a za ile?… – Szantaż emocjonalny – I co mi zrobisz? Nie masz prawa mnie zmuszać, odejdę do konkurencji!.. – Podważanie sensu zmiany standardu pracy – Po co to znowu zmieniać? – Brak akceptacji potrzeby rozwoju – Zawsze było dobrze, po co znowu mam się uczyć na nowym stanowisku?.. – Obniżone tempo pracy – Przecież szybciej się już nie da! – Nieprzestrzeganie dyscypliny pracy – samodzielne wyjścia na papierosa, rozmowy telefoniczne… – Praca poza ustalonym standardem – Bo mi tak jest wygodniej! – Itp… przykłady z Waszych obszarów

Program szkolenia

Dzień I 8h

 • Poznajmy się
 • Dlaczego tutaj jesteś – to wynik perswazji czy manipulacji?
 • Czego oczekujesz?
 • Po co Ci to potrzebne?
 • Cele i zasady realizacji warsztatów
 • Definicja Manipulacji i Perswazji?
 • Doświadczenie rewolwerowca – zadanie symulacyjne
 • Jak i kiedy wpływamy na innych?
 • Różnice pomiędzy perswazją o manipulacją
 • Źródła i rodzaje manipulacji w pracy z podwładnymi
 • Typowe sytuacje manipulacji i szantażu ze strony podwładnych – i czy aby tylko ze strony podwładnych?
 • Typowe postawy i zachowania podwładnych a cele naszego szkolenia
 • Trudne sytuacje czy może słaby szef?
 • Co głównie decyduje o tym czy pracownik jest dla nas „Trudny”?
 • Doświadczenie z lewitującym długopisem – wnioski do dalszej pracy z podwładnymi
 • Autorytet przełożonego a siła manipulacji i szantażu ze strony podwładnych
 • Doświadczenie Milgrama – czyli jak szybko podnieść swój autorytet?
 • Trzy źródła autorytetu szefa – jak świadomie z nich korzystać
 • „Asertywna droga wojownika” – zadania symulacyjne na forum – wnioski do doskonalenia
 • Jak wspierać się autorytetem zewnętrznym, czyli… czy masz dobrego szefa na którym możesz polegać?
 • Asertywność czy empatia w zderzeniu z roszczeniowymi podwładnymi?
 • Asertywny szef, czyli jaki? – nasza diagnoza i wnioski do dalszej pracy
 • Czy warto być empatycznym? – kiedy i jak okazywać empatię a kiedy jest to niewskazane – przykłady z życia managera
 • „Małpi dzień” – zadanie symulacyjne
 • Autodiagnoza, czy jesteś asertywny? – mapa asertywności, test i wnioski indywidualne
 • Komunikacja werbalna czy pozawerbalna – jak nie dać się zmanipulować fizycznie
 • Doświadczenie Mehrabiana – prawda czy fałsz?
 • Słowa też mają znaczenie! – ćwiczenia z zamianą zwrotów reaktywnych na wyrażenia proaktywne
 • „Nie dotykaj mnie” – stawianie granic – ćwiczenie asertywności fizycznej na forum
 • Przykłady technik pozawerbalnych w komunikacji z roszczeniowymi podwładnymi – ćwiczenia w podzespołach
 • Inteligencja emocjonalna w pracy z agresywnymi podwładnymi
 • Inteligencja Emocjonalna (IE) wg. Golemana – teoria i praktyka
 • Test inteligencji emocjonalnej – autodiagnoza
 • Zarządzie stresem – praktyczne techniki autokorekty zachowania w kontrze do roszczeniowego podwładnego
 • „Niewidzialna zbroja szefa” – ćwiczenia na forum z zastosowaniem kamery

Dzień II 8h

 • Najtrudniejsze sytuacje w pracy z roszczeniowymi podwładnymi – przeżyjmy to razem!
 • Scenki sytuacyjne, ćwiczenia w parach i trójkach z zastosowaniem kamery
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem manuali (materiał szkoleniowy z możliwością rozbudowy i/lub dostosowania do specyficznych sytuacji uczestników szkolenia

Sesja I Ćwiczenie na rozgrzewkę: „Pojedynek na kciuki”

 • „Dlaczego Ja? – a dlaczego nie Ty?” – metoda pokonywania oporu przyjmowania zadań
 •  „Hamulec agresji” – metody egzekwowania poprawnego komunikowania się z przełożonym
 •  „Feedback” – informacja zwrotna w czterech krokach
 • „Neutralny kontroler” – metoda nieinwazyjnej, ale skutecznej kontroli realizacji zadań
 • „Rozmowa dyscyplinująca” – w wersji miękkiej i twardej

Sesja II Ćwiczenie na rozgrzewkę: „Wspólny rysunek – nasz domek i drzewko

 • „Akcelerator tempa pracy” – metoda wpływu na pracownika, który opóźnia czas realizacji zadania
 • „Eliminator niedasiejstwa” – metoda rozmowy z pracownikiem stosującym komunikaty reaktywne
 •  „Stawka mnie blokuje!” – metoda szybkiego przejścia z obiekcji finansowych na zakres obowiązków podwładnego
 • „Dyscyplinator czasu przerw” – metoda szybkiego egzekwowania punktualności (wyjścia na przerwy, papierosy, telefony…)
 • „Tarcza szefa” –  metoda skutecznej obrony w sytuacji podważania autorytetu przełożonego

Sesja III Ćwiczenie na rozgrzewkę: „Otwórz moją dłoń”

 • „Uprzedzanie obiekcji” – metody obniżania oporu przed zmianą
 • „Pochłaniacz lęku przed zmianą” – metoda pracy z podwładnymi, którzy negują zmianę – znowu coś wymyślili!
 • „Notatka służbowa” – prosta i skuteczna metoda egzekwowania jakości i dyscypliny pracy
 • „Zatańczysz ze mną?” – metoda przyjmowania obiekcji, łączenie komunikatów asertywnych z empatycznymi + oddanie pytania

Sesja IV Ćwiczenie na rozgrzewkę: „Kto wejdzie do bunkra?”

 • „Zdarta płyta” – metoda asertywnego egzekwowania zadań
 • „Częściowa zgoda we mgle” – nieinwazyjna metoda rozładowania negatywnych emocji podwładnego
 • „Stawianie granic” – czyli metoda do trzech razy sztuka – jak egzekwować realizację zadań
 • „Lustrzane odbicie” – empatyczna metoda obniżania negatywnych emocji w pracy z podwładnymi
 • „Antystraszak” – metoda obrony przed szantażem typu: I co mi zrobisz? Idę do konkurencji! (lub na L4)
 • Podsumowanie i wnioski do dalszej pracy
 • Nad czym i w jaki sposób dalej pracować
 • Jak korzystać z manuali
 • Jak włączyć do pomocy bezpośrednich przełożonych
 • Ocena szkolenia

 

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1300,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Podręcznik perswazji. Najskuteczniejsze metody przekonywania innych i świadomej ochrony przed manipulacją (Mateusz Grzesiak)

Opis

Myślisz, że działasz racjonalnie? Wydaje Ci się, że na chłodno podejmujesz decyzje? Jesteś pewien, że merytorycznie podchodzisz do wszystkiego, co robisz, i jesteś wolny od podszeptów własnych emocji oraz sugestii innych?

Zła wiadomość jest taka, że racjonalność to mit. Przeważnie działamy pod wpływem chwilowych impulsów, jesteśmy podatni na manipulację i każdego dnia popełniamy mnóstwo błędów poznawczych. W dodatku jesteśmy tego zupełnie nieświadomi. Z jaką skutecznością przekonujesz innych? Czy wiesz, jak etycznie wpłynąć na dziecko, by z chęcią odrobiło pracę domową, czy straszysz je „szlabanem”? Jak Ci idzie przekonywanie innych do swoich pomysłów? A siebie do podjęcia określonych działań?

Dobra wiadomość jest taka, że perswazji i odporności na nią można się nauczyć. Koniec z wywieraniem negatywnego wpływu na Twoje decyzje. Koniec z nieświadomym poddawaniem się manipulacji! To, że trzymasz w ręku tę książkę, oznacza, że już wykonałeś pierwszy krok. Kolejnym będzie poznanie zasad rządzących perswazją, popartych konkretnymi przykładami. Ta książka to zestaw narzędzi gotowych do użycia we wszelkiego rodzaju dyskusjach: prywatnych, zawodowych, medialnych, społecznych oraz politycznych. Tak wyposażony będziesz miał przewagę w każdej sytuacji.

Recenzje:

Perswazja i manipulacja towarzyszą nam na co dzień w pracy i w domu. Ważne, aby poznać metody przekonywania innych, wiedzieć, kiedy i jakimi sposobami ktoś próbuje nas do czegoś przekonać,a poznając je, umieć obronić się przed manipulacją. I odwrotnie: stosując metody perswazji, łatwiej jest wywierać wpływ na ludzi, zarządzać zespołem, być skutecznym menedżerem. Najnowsza książka dr. Mateusza Grzesiaka, najbardziej znanego w Polsce coacha, psychologa i trenera międzynarodowego, to kompilacja 102 technik perswazji; każda oprócz teorii zawiera sposoby praktycznego zastosowania oraz przykłady. „Podręcznik perswazji. Najskuteczniejsze metody przekonywania innych i świadomej obrony przed manipulacją” to przewodnik, dzięki któremu można lepiej przygotować się do ważnych rozmów, uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, wzmocnić relacje zawodowe i prywatne. Książka napisana w przystępny sposób, a jej forma umożliwia szybkie zapamiętanie metod i przykładów. Podane przez dr. Mateusza Grzesiaka techniki są znane i wykorzystywane od lat. Jedną z nich jest technika argumentum ad novum, czyli coś ma wartość, bo jest nowe. To przeciwieństwo metody argumentum ad traditionem. Obie techniki są często wykorzystywane zwłaszcza w branży FMCG czy technologicznej. Jak pisze Mateusz Grzesiak, argumentum ad novum to klasyka reklamy. Już w 1984 r. została zastosowana przez Apple w spocie telewizyjnym będącym zapowiedzią komputera osobistego Macintosh. Wykorzystując datę, spot nawiązywał do powieści George’a Orwella „Rok 1984”, podkreślając, że prezentowany pecet to prawdziwa rewolucja na rynku w przeciwieństwie do wyrobów konkurencji, które „są stare i opresyjne”. Myślę, że tylko ten przykład zachęci każdego do przeczytania książki.

O perswazji mówimy kiedy podwładny przekonuje szefa do słabego projektu, kiedy mówi swojemu dziecku aby założyło czapkę albo przestało grać w grę komputerową i zaczęło odrabiać lekcje. Z perswazją spotykamy się także wówczas, gdy próbujemy namówić partnera do zmiany jego zdania na nasze, ale również jeśli chcesz sprzedać swój produkt albo usługę. Jak więc można zauważyć, bez perswazji nie można uczestniczyć w społeczeństwie. I wcale nie chodzi tutaj o manipulację – chociaż oba te terminy mieszczą się na gruncie wpływu społecznego, to manipulacja jest nastawiona na własne korzyści oraz na wprowadzanie w błąd odbiorcę. Perswazja nie oznacza kłamstwa, ale przekonanie do swoich racji daną osobę bez wyrządzania jej krzywdy. Dzięki niej możemy komunikować się w otwarty sposób, a podczas dyskusji używać racjonalnych argumentów – nie dając się jednocześnie ponieść emocjom. Stosując odpowiednie techniki perswazji jesteśmy w stanie z łatwością poznawać nowych ludzi, zbierając wokół siebie coraz więcej osób, na które zawsze można liczyć! Warto zadbać o dobrą komunikację w relacjach zawodowych jak i prywatnych po to, aby nie ukrywać swojego zdania, swojej osobowości pod presją innych. Warto podnosić jakość swojego życia aby być sobą, być szczęśliwym dla siebie po to, aby swoje szczęście móc ofiarować innym. Bez dobrych umiejętności przekonywania Twoje zdanie w firmie czy w domu będzie pomijane, nie będziesz potrafił wyegzekwować swoich praw, własnych pomysłów, będziesz wstydził się poprosić o pożyczkę i zostaniesz na tej samej posadzie obawiając się zmian. Bez perswazji oraz pewności siebie, związek będzie wypełniony frustracjami, nierozwiązanymi konfliktami. Siłę perswazji można wykorzystywać także w przekonywaniu samego siebie – tak aby marzenia stawały się planami realizowanymi w zgodzie z własną naturą.

Dlaczego negocjowanie umów dla jednych wydaje się być przyjemnością, podczas kiedy dla innych to droga przez mękę? Dlaczego niektórzy mają problem ze zwyczajnym zwrotem towaru, podczas kiedy inni bez przeszkód egzekwują od innych swoje prawa / podjęte zobowiązania? Dlaczego są handlowcy, którzy uwielbiają swoją pracę i osiągają w niej spektakularne sukcesy, podczas kiedy inni spalają się, bezskutecznie próbując przekonać choć jednego klienta do zakupu swoich produktów? Dlaczego jednym politykom wierzymy mniej, podczas kiedy drudzy budzą w nas bezgraniczne zaufanie? Odpowiedź tkwi w zdolnościach negocjacyjnych, a ściślej – znajomości technik negocjacji. Oparte na psychologicznych mechanizmach techniki podnieść mogą naszą siłę perswazji i sprawiają, że jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko (albo prawie wszystko), czego sobie tylko wymarzymy. Część z nas stosuje kilka technik świadomie, inni z kolei, używają ich intuicyjnie. Jedno jest pewne – na większość osób techniki te działają. Co więcej, takie kamuflowanie chęci szybkiego osiągnięcia porozumienia (naturalnie zadowalającego nas samych), stosowanie różnych zabiegów łagodzenia oporu przed wyrażeniem zgody na dane działanie, „zmiękczanie klienta”, jest – kiedy techniki stosowane są umiejętnie – akceptowane przez drugą stronę, co więcej, tacy „zmiękczeni” klienci często wracają, przekonani o naszej empatii, nieomylności, zaangażowaniu. Co zatem zrobić, żeby nauczyć się tych technik i stosować je w taki sposób, przy przynosiły nam efekty? Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć swoją zdolność perswazji, elastycznie reagując na drugą stronę negocjacji, modyfikując pod wpływem jej emocji czy kierunku jej dążeń własne zachowanie. Aby jednak techniki stosować, na początku należy je poznać, i to najlepiej jak najwięcej z nich, po to, by móc je w kontaktach z drugą osobą swobodnie dopasowywać do sytuacji. Książka „Podręcznik perswazji”, autorstwa Matusza Grzesiaka, zajmującego się zawodowo i hobbystycznie mechanizmami relacji międzyludzkich, to zbiór najskuteczniejszych metod przekonywania innych. Opublikowany nakładem Wydawnictwa Helion poradnik / podręcznik, to nie tylko narzędzie, którym możemy posługiwać się w walce o odniesienie sukcesu, ale także skuteczna broń, dzięki której my sami możemy bronić się przed manipulacją. Kolejne rozdziały przynoszą nam nowe techniki, nowe metody, informacje na temat ludzkich reakcji, a wszystko po to, byśmy wśród tych wszystkich sposobów wybrali te, które najbardziej do nas czy też do danej sytuacji pasują. Omówienie zawiera zarówno podstawy teoretyczne danej techniki, jej zastosowanie praktyczne, a także – co najcenniejsze – przykłady, prezentujące gotowe sformułowania, które warto sobie przyswoić. Po każdym takim omówieniu jest miejsce na własne notatki, spostrzeżenia, uwagi, co czyni książkę nie tylko zwykłym poradnikiem, ale swego rodzaju żywym organizmem, który ewoluuje wraz z nabieraniem przez nas praktyki negocjacyjnej i wzrostem znajomości technik perswazji oraz sukcesami w praktycznym ich stosowaniu. To wszystko sprawia, że książki „Podręcznik perswazji” nie powinno zabraknąć nie tylko w biblioteczkach biznesmenów, negocjatorów, handlowców, ale wszystkich, którzy chcą zdobyć biegłość w sztuce perswazji, a także obronić się przed tymi technikami, w sytuacji stosowania ich przez drugą stronę.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

12/16/2021

Może ci się spodobać…