Obrona przed manipulacją ze strony podwładnych

Warsztaty dla managerów, kierowników, liderów... wszystkich branż i organizacji.

UWAGA! Prawa autorskie – treść i zakres programu stanowią w pełni własność intelektualną autora, trenera J&J. Wszelkie kopiowanie, powielanie i udostepnianie programu szkolenia bez zezwolenia autora jest zabronione i podlega pod treść ustawy o prawach autorskich: Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 U S T AWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych1). Proszę o zgłoszenie nielegalnych kopii programu na stronach nieetycznych firm szkoleniowych.

Wprowadzenie do tematu manipulacji

Na pytanie:  Dlaczego pracownicy manipulują przełożonymi? są dwie bardzo proste odpowiedzi: po pierwsze – ponieważ im się na to pozwala; a po drugie – bo chcą. Manipulacja jest formą wywierania wpływu na pojedynczego szefa lub na całą kadrę w taki sposób, by działał on w niezgodzie z własnym interesem, interesem firmy, natomiast dla korzyści pracownika, który dokonuje manipulacji.

Zarządzanie w Obliczu Manipulacji

Jest to negatywne wywieranie wpływu, które prowadzi do niekorzystnych konsekwencji dla managerów, którzy są poddawani manipulacji. Jest to jednocześnie forma wywierania wpływu, która jest najczęściej zaplanowana, świadoma oraz zawoalowana. By z niej korzystać niezbędny jest spryt oraz dobra znajomość osoby manipulowanej – tzw. jej słabe punkty. To wszystko stawia na przegranej pozycji managera, który jest manipulacji poddawany, a z kolei w uprzywilejowanej roli – pracownika korzystającego z manipulacji. Dlatego ci pracownicy, którzy mogą, z manipulacji korzystają – trudno ją zauważyć, trudno jej się przeciwstawić – przynosi ona korzyści i spełnia cele pracownika małym nakładem jego sił.

Lider

Opis szkolenia i cel

 • Celem szkolenia jest wsparcie kierowników, mistrzów, brygadzistów itd. w ich codziennej komunikacji z coraz bardziej roszczeniowymi i zdemotywowanymi pracownikami.
 • Warsztaty dedykowanie są wszystkim tym managerom średniego i niższego szczebla, którzy na co dzień podlegają coraz większej presji i manipulacji ze strony podwładnych.
 • Tzw. „Rynek pracownika” charakteryzuje się coraz większą mobilnością i zarazem obniżoną lojalnością podwładnych wobec pracodawcy a co za tym idzie również wobec swoich bezpośrednich przełożonych.

Korzyści dla uczestników

 • Warsztaty mają za zadanie zaopatrzyć kadrę kierowniczą w praktyczne narzędzia komunikacji antyinwazyjnej – wsparte wewnętrznymi systemami motywacji finansowej i pozafinansowej
 • Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili radzić sobie min. w takich sytuacjach jak:

– Atak personalny na przełożonego – podważanie jego autorytetu – Odmowa wykonania zadania – Dlaczego Ja?, „Stawka mnie blokuje”, a za ile?… – Szantaż emocjonalny – I co mi zrobisz? Nie masz prawa mnie zmuszać, odejdę do konkurencji!.. – Podważanie sensu zmiany standardu pracy – Po co to znowu zmieniać? – Brak akceptacji potrzeby rozwoju – Zawsze było dobrze, po co znowu mam się uczyć na nowym stanowisku?.. – Obniżone tempo pracy – Przecież szybciej się już nie da! – Nieprzestrzeganie dyscypliny pracy – samodzielne wyjścia na papierosa, rozmowy telefoniczne… – Praca poza ustalonym standardem – Bo mi tak jest wygodniej! – Itp… przykłady z Waszych obszarów

Program szkolenia

Dzień I  9.00 – 16.00

Poznajmy się

 • Dlaczego tutaj jesteś – to wynik perswazji czy manipulacji?
 • Czego oczekujesz?
 • Po co Ci to potrzebne?
 • Cele i zasady realizacji warsztatów

Definicja Manipulacji i Perswazji?

 • Doświadczenie rewolwerowca – zadanie symulacyjne
 • Jak i kiedy wpływamy na innych?
 • Różnice pomiędzy perswazją o manipulacją
 • Źródła i rodzaje manipulacji w pracy z podwładnymi

Typowe sytuacje manipulacji i szantażu ze strony podwładnych – i czy aby tylko ze strony podwładnych?

 • Typowe postawy i zachowania podwładnych a cele naszego szkolenia
 • Trudne sytuacje czy może słaby szef?
 • Co głównie decyduje o tym czy pracownik jest dla nas „Trudny”?
 • Doświadczenie z lewitującym długopisem – wnioski do dalszej pracy z podwładnymi

Autorytet przełożonego a siła manipulacji i szantażu ze strony podwładnych

 • Doświadczenie Milgrama – czyli jak szybko podnieść swój autorytet?
 • Trzy źródła autorytetu szefa – jak świadomie z nich korzystać
 • „Asertywna droga wojownika” – zadania symulacyjne na forum – wnioski do doskonalenia
 • Jak wspierać się autorytetem zewnętrznym, czyli… czy masz dobrego szefa na którym możesz polegać?

Asertywność czy empatia w zderzeniu z roszczeniowymi podwładnymi?

 • Asertywny szef, czyli jaki? – nasza diagnoza i wnioski do dalszej pracy
 • Czy warto być empatycznym? – kiedy i jak okazywać empatię a kiedy jest to niewskazane – przykłady z życia managera
 • „Małpi dzień” – zadanie symulacyjne
 • Autodiagnoza, czy jesteś asertywny? – mapa asertywności, test i wnioski indywidualne

Komunikacja werbalna czy pozawerbalna – jak nie dać się zmanipulować fizycznie

 • Doświadczenie Mehrabiana – prawda czy fałsz?
 • Słowa też mają znaczenie! – ćwiczenia z zamianą zwrotów reaktywnych na wyrażenia proaktywne
 • „Nie dotykaj mnie” – stawianie granic – ćwiczenie asertywności fizycznej na forum
 • Przykłady technik pozawerbalnych w komunikacji z roszczeniowymi podwładnymi – ćwiczenia w podzespołach

Inteligencja emocjonalna w pracy z agresywnymi podwładnymi

 • Inteligencja Emocjonalna (IE) wg. Golemana – teoria i praktyka
 • Test inteligencji emocjonalnej – autodiagnoza
 • Zarządzie stresem – praktyczne techniki autokorekty zachowania w kontrze do roszczeniowego podwładnego
 • „Niewidzialna zbroja szefa” – ćwiczenia na forum z zastosowaniem kamery

Dzień II 9.00 – 16.00

 • Najtrudniejsze sytuacje w pracy z roszczeniowymi podwładnymi – przeżyjmy to razem!
 • Scenki sytuacyjne, ćwiczenia w parach i trójkach z zastosowaniem kamery
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem manuali (materiał szkoleniowy z możliwością rozbudowy i/lub dostosowania do specyficznych sytuacji uczestników szkolenia

Sesja I Ćwiczenie na rozgrzewkę: „Pojedynek na kciuki”

 • „Dlaczego Ja? – a dlaczego nie Ty?” – metoda pokonywania oporu przyjmowania zadań
 •  „Hamulec agresji” – metody egzekwowania poprawnego komunikowania się z przełożonym
 •  „Feedback” – informacja zwrotna w czterech krokach
 • „Neutralny kontroler” – metoda nieinwazyjnej, ale skutecznej kontroli realizacji zadań
 • „Rozmowa dyscyplinująca” – w wersji miękkiej i twardej

Sesja II Ćwiczenie na rozgrzewkę: „Wspólny rysunek – nasz domek i drzewko

 • „Akcelerator tempa pracy” – metoda wpływu na pracownika, który opóźnia czas realizacji zadania
 • „Eliminator niedasiejstwa” – metoda rozmowy z pracownikiem stosującym komunikaty reaktywne
 •  „Stawka mnie blokuje!” – metoda szybkiego przejścia z obiekcji finansowych na zakres obowiązków podwładnego
 • „Dyscyplinator czasu przerw” – metoda szybkiego egzekwowania punktualności (wyjścia na przerwy, papierosy, telefony…)
 • „Tarcza szefa” –  metoda skutecznej obrony w sytuacji podważania autorytetu przełożonego

Sesja III Ćwiczenie na rozgrzewkę: „Otwórz moją dłoń”

 • „Uprzedzanie obiekcji” – metody obniżania oporu przed zmianą
 • „Pochłaniacz lęku przed zmianą” – metoda pracy z podwładnymi, którzy negują zmianę – znowu coś wymyślili!
 • „Notatka służbowa” – prosta i skuteczna metoda egzekwowania jakości i dyscypliny pracy
 • „Zatańczysz ze mną?” – metoda przyjmowania obiekcji, łączenie komunikatów asertywnych z empatycznymi + oddanie pytania

Sesja IV Ćwiczenie na rozgrzewkę: „Kto wejdzie do bunkra?”

 • „Zdarta płyta” – metoda asertywnego egzekwowania zadań
 • „Częściowa zgoda we mgle” – nieinwazyjna metoda rozładowania negatywnych emocji podwładnego
 • „Stawianie granic” – czyli metoda do trzech razy sztuka – jak egzekwować realizację zadań
 • „Lustrzane odbicie” – empatyczna metoda obniżania negatywnych emocji w pracy z podwładnymi
 • „Antystraszak” – metoda obrony przed szantażem typu: I co mi zrobisz? Idę do konkurencji! (lub na L4) 

  Podsumowanie i wnioski do dalszej pracy

  Nad czym i w jaki sposób dalej pracować? Jak korzystać z manuali? Jak włączyć do pomocy bezpośrednich przełożonych? Ocena szkolenia

  CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
  1490,00 pln netto + 23% Vat

  SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
  cena do uzgodnienia
  CENA ZAWIERA:
  * Prowadzenie szkolenia
  * Sala szkoleniowa
  * Materiały szkoleniowe
  * Catering (lunch i przerwy kawowe)
  * Certyfikat uczestnictwa

   

  Typowe przykłady manipulacji

  Presja i manipulacja ze strony podwładnych są powszechnymi wyzwaniami, z którymi muszą zmagać się menedżerowie na różnych szczeblach organizacyjnych. Niezależnie od branży czy wielkości firmy, manipulacyjne zachowania pracowników mogą być problematyczne i wpływać negatywnie na efektywność pracy oraz klimat w miejscu pracy.

  Jednym z typowych zachowań manipulacyjnych podwładnych jest unikanie odpowiedzialności. Pracownicy mogą próbować zrzucić winę na innych lub ukrywać własne błędy, w celu uniknięcia konsekwencji. Przykładem obrony przed taką manipulacją ze strony menedżera może być jasne określenie oczekiwań i konsekwentne egzekwowanie standardów. Menedżer powinien stawiać klarowne granice oraz zapewnić regularne monitorowanie postępów, co pozwoli uniknąć sytuacji, w których podwładni starają się unikać odpowiedzialności za swoje działania.

  Innym często spotykanym zachowaniem manipulacyjnym jest nadmierna skarga i negatywne nastawienie. Niektórzy pracownicy mogą próbować manipulować swoim przełożonym poprzez ciągłe narzekanie na warunki pracy czy współpracowników, w nadziei na uzyskanie korzyści lub specjalnego traktowania. Menedżer może bronić się przed taką presją poprzez skoncentrowanie się na konstruktywnym rozwiązywaniu problemów i promowaniu pozytywnego podejścia. Wzmacnianie komunikacji i budowanie zaufania z zespołem może zniwelować negatywne wpływy manipulacji.

  Kolejnym zachowaniem manipulacyjnym jest nadmierna prośba o wyjątki i przywileje. Niektórzy pracownicy mogą próbować wymuszać na swoim przełożonym specjalne traktowanie lub wyjątki od ustalonych reguł, co może zakłócić równowagę w zespole. Menedżer powinien być konsekwentny w stosowaniu zasad i traktować wszystkich pracowników równo, unikając faworyzowania jednych kosztem innych. Przykładem obrony przed taką manipulacją może być klarowne komunikowanie polityki firmy i konsekwentne przestrzeganie ustalonych procedur.

  Wreszcie, jednym z najbardziej wyrafinowanych zachowań manipulacyjnych podwładnych jest podważanie autorytetu przełożonego i rozgrywanie innych członków zespołu przeciwko niemu. Pracownicy mogą próbować manipulować sytuacją poprzez szerzenie plotek czy krytykę decyzji menedżera, w celu osiągnięcia własnych celów lub zdobycia władzy. Menedżer powinien bronić się przed taką manipulacją poprzez budowanie silnych relacji z zespołem opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Klarowna komunikacja, uczciwe przywództwo oraz konsekwentne działanie mogą pomóc w zapobieganiu manipulacji i utrzymaniu stabilności w organizacji.

  Warto pamiętać, że obrona przed presją i manipulacją ze strony podwładnych wymaga nie tylko świadomości, ale także umiejętności efektywnego zarządzania personelem oraz budowania pozytywnych relacji w zespole. Konsekwentne stosowanie strategii obronnych oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych mogą pomóc menedżerom w skutecznym radzeniu sobie z manipulacyjnymi zachowaniami w miejscu pracy.

  Może ci się także spodobać…