Prowadzenie prezentacji szkolenie

Jak prowadzić efektywną prezentację? – szkolenie warsztatowe

f364

Aby zainteresować uczestników i zrealizować cele prezentacji nie wystarczy stworzenie kilkunastu slajdów na dany temat. Głównym filarem, na którym powinni skupić się odbiorcy przekazu jesteś TY sam. Wiara w prezentowane rozwiązanie, rozważny entuzjazm i naturalny styl bycia prezentera nie zastąpią nawet najbardziej spektakularne slajdy czy tabele i wykresy.
Uczestnicy spotkania albo Ci uwierzą albo nie!

Korzyści dla uczestników:

Po szkoleniu będziesz potrafił przygotować się do nawet najbardziej wymagającej prezentacji.
Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia pozwolą Ci odpowiedzieć na pytania: jak przygotować interesującą prezentacją, jak ciekawie ją poprowadzić, jak poradzić sobie w sytuacjach trudnych (stres, trema, trudne pytania i zachowania słuchaczy), jakich błędów nie popełniać?

Program szkolenia:
2 dni szkoleniowe (2 x 8 godzin z przerwami)

Dzień I 8.00 – 16.00

1. Wprowadzenie do szkolenia
• cel, zakres szkolenia
• oczekiwania uczestników

2. Prezentacja skuteczna – jak się do tego zabrać?
• pytania jakie powinienem sobie zadać przed wystąpieniem
• do kogo będę mówił i jaki jest jej cel
• czas trwania prezentacji
• sala i jej wyposażenie
• podział prezentacji na moduły
• wykorzystanie środków audiowizualnych i technicznych
• inne elementy utrudniające bądź ułatwiające przekaz prezentacji

3. Kompetencje prezentera i ich wykorzystanie
• umiejętności
• postawa
• wiedza

4. Komunikacja z uczestnikami
• zasady komunikowania się z uczestnikami
• postawa werbalna i pozawerbalna
• komunikacja bezpośrednia
• jak mówić aby być słuchanym
• głos podstawowym narzędziem mówcy
• jak się poruszać podczas prezentacji
• techniki komunikacyjne

Dzień II 8.00 – 16.00

5. Skuteczna komunikacja – podstawowe kwestie
• empatia do uczestników
• aktywne słuchania
• postawa asertywna
• aktywizowanie uczestników
• dostosowanie się do odbiorcy
• jak panować nad własnymi emocjami?

6. Prezentacje jako jeden z elementów
• wykładu
• dyskusji
• spotkania biznesowego

7. Praktyczne przykłady z odbytych prezentacji
8. Ćwiczenia praktyczne – ocena na forum
9. Ewaluacja i podsumowanie szkolenia

Metody pracy:

W ramach szkolenia przewidziane są ćwiczenia indywidualne, praca w grupach, dyskusje oraz prezentacje na forum ogólnym. Warsztat interaktywny łączący formy wykładu i ćwiczeń praktycznych.

• Wykład i prezentacja MM
• Rozmowa moderowana i dyskusja
• Testy i zadania indywidualne
• Praca na materiale szkoleniowym
• Gry symulacyjne
• Prezentacje próbne na forum
• Przykłady dobrych praktyk

To szkolenie to nie tylko nauka, to przede wszystkim przygoda!

Uczestnictwo na naszych warsztatch potwierdzone jest certyfikatem odbycia szkolenia.

Miejsce szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe (2×8 godz.) 9.00 – 17.00

Zapraszamy

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA

call

Konsultant klienta
Tel. +48 510 033 347
+48 782997099
Email: sekretariat@jjszkolenia.pl

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/14/2017

Może ci się także spodobać…