Role zespołowe wg. Belbina – szkolenie i analiza

ANALIZA POTENCJAŁU I ROZWÓJ ZESPOŁU W OPARCIU O PODEJŚCIE BELBLINA

Czyli jak tworzyć efektywne zespoły projektowe?

Warsztaty i szkolenia dedykowane dla: działów HR; dyrektorów/kierowników i liderów zespołów.

Analiza i testy są realizowane na grupie od 5-10 osób /jednorazowo

Realizacja niektórych przedsięwzięć wymaga powołania zespołu zadaniowego. Należy pamiętać, aby dobór osób, które będą ze sobą współpracowały, nie był przypadkowy. Mając na uwadze specyfikę danego projektu, powinno się wybrać takich pracowników, którzy potrafią działać w grupie, nie są konfliktowi oraz posiadają rozwinięte umiejętności interpersonalne. Jednak to nie wystarczy. Do zespołu muszą należeć osoby charakteryzujące się odpowiednimi cechami osobowości, predyspozycjami, przejawiające określone typy zachowań, dzięki którym możliwe jest spójne współdziałanie wszystkich członków oraz sprawna realizacja danego zadania. Pracownicy powinni więc reprezentować kolejne role w zespole. Jest to niezbędne, jeśli dana grupa zadaniowa ma osiągnąć efekt synergii i skutecznie wykonać powierzone przedsięwzięcie. Jakie role w zespole powinni odgrywać poszczególni członkowie zespołu projektowego?

Role w zespole według M. Belbina

Twórcą teorii ról w zespole jest Meredith Belbin. Badacz, obserwując pracowników brytyjskich firm, zauważył, że poziom wykonania danego działania jest wprost proporcjonalny do zakresu wiedzy, jeśli idzie w parze z odpowiednimi cechami osobowości. Oznacza to, że mimo posiadania wysoko specjalistycznych kompetencji merytorycznych dana osoba nie zrealizuje danego przedsięwzięcia, jeśli nie będzie przejawiała określonych zachowań i predyspozycji.

Nasz warsztat pomoże odpowiedzieć Ci na najważniejsze pytania dotyczące Twojego zespołu?

 • Czy osoby w zespole zostały właściwie dobrane?
 • Jakich ról w zespole brakuje?
 • Jakie role należy pielęgnować?
 • Jakie role mają swój potencjał do dalszego rozwoju?
 • Jaki styl zarządzania dobrać do danego zespołu?
 • Czy w obecnym zespole istnieje jeszcze potencjał do dalszego rozwoju?
 • Czemu mój zespół nie osiąga dobrych wyników? Czy to tylko kwestia zarządzania?
 • Czemu pewne zadania nie idą?
 • Kogo powinieneś dobrać do zespołu jeśli właśnie w tej chwili rekrutujesz?
 • Na te i wiele innych nurtujących Cię pytań znajdziesz odpowiedź na naszym warsztacie …

Program:

1 dzień 8.00 – 16.00

Wprowadzenie (część szkoleniowa): 

 • Cel i zastosowanie
 • Charakterystyka ról
 • Modelowy rozkład ról w zespole według Belblina
 • Jak badać pracowników pod względem preferowanych ról
 • Jak analizować wyniki
 • Jak pracować z wynikami Belblina
 • Korzyści i możliwe efekty

2 dni 8.00 – 16.00

Część warsztatowa (w firmie klienta): 

 • Wywiad z Liderem/kierownikiem i pracownikami zespołu
 • Analiza potrzeb i problemów w zakresie rozwoju potencjału zespołu
 • Test kompetencyjny Belblina
 • Symulacja Belblina
 • Ocena współpracowników
 • Obserwacja codziennej pracy i zachowań pracowników w ich codziennych obowiązkach

2 dni 8.00 – 16.00

Praca własna konsultanta/Trenera –/próbka 10 osób

 • Opracowanie raportu
 • Opracowanie mapy ról zespołu
 • Opracowanie map indywidualnych

Część warsztatowa: 0,5 dnia

 • Prezentacja i omówienie wyników
 • Plan rozwoju pracowników i zespołu

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi z wykorzystaniem takich form jak:

 • Zasada 20% teoria 80% praktyka
 • Gry symulacyjne i fabularyzowane
 • Studium przypadku
 • Scenki sytuacyjne
 • Testy i ankiety psychologiczne
 • Prezentacja MM
 • Dyskusja moderowana i praca w podzespołach
 • Praca na materiale szkoleniowym
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów z codziennej pracy uczestników
 • Praca z kamerą

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej MMM (maximum wiedzy, maximum umiejętności, maximum swobodnej wymiany doświadczeń i dobrych przykładów z rynku). Omawiane zagadnienia poparte są prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami doskonalącymi wybrane umiejętności.Metody wyszczególnione: wykład, grupy zadaniowe, symulacje, odgrywanie ról, case study, buzz, handout, pokazy audiowizualne, testy.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

02/14/2019

Może ci się spodobać…