Szkolenie Zarządzanie Zespołem międzypokoleniowym XYZ

„Ach, ta dzisiejsza młodzież… – prawdopodobnie każdy kiedyś słyszał te słowa. Abstrahując od ich sensu, należy przyznać, że różnice między pokoleniami były widoczne od zawsze i nic się w tej kwestii nie zmieniło od lat. Oprócz odmiennego stylu ubierania się, zachowania, innych gustów muzycznych, coraz mocniej zauważalne są też różnice w oczekiwaniach wobec swojego stanowiska pracy oraz ścieżki kariery.”
Program dedykowany do kadr zarządzających i wszystkich osób na stanowiskach, na których zarządzają ludźmi czy zespołem. W obecnych czasach gdzie funkcjonuje rynek pracownika i napływa do nas coraz więcej młodych ludzi poszukiwane są coraz lepsze metody zarządzania sposoby dotarcia do potrzeb i oczekiwań nowego pokolenia. Czy rzeczywiście jest tak że te pokolenia tak różnią się od siebie? Czy motywuje ich zupełnie coś innego? Czy może różnice wynikają bardziej ze zmiany środowiska, rozwoju nowej technologii biznesu i warunków jakie mamy ku temu? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w warsztacie na temat zarządzania pokoleniami x, y i z.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników

 • Wzrost efektywności komunikacji międzypokoleniowej: Uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z przedstawicielami różnych pokoleń, co pozwoli unikać nieporozumień i konfliktów.
 • Łatwiejsze zarządzanie sytuacjami kryzysowymi: Szkolenie wyposaży uczestników w narzędzia i strategie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wynikać z różnic pokoleniowych w zespole.
 • Zmniejszenie potencjalnych źródeł konfliktów i nieporozumień w zespole: Poznanie specyfiki pokoleń X, Y i Z pozwoli uczestnikom zidentyfikować potencjalne konflikty i skutecznie nimi zarządzać, co przyczyni się do harmonijnego funkcjonowania zespołu.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania zespołu: Zrozumienie potrzeb i oczekiwań różnych pokoleń umożliwi uczestnikom skuteczniejsze motywowanie pracowników, co przekłada się na zwiększenie zaangażowania i efektywności całego zespołu.

Korzyści dla firmy

 • Lepsze dopasowanie strategii rekrutacji: Poznanie preferencji i oczekiwań poszczególnych pokoleń pozwoli firmie lepiej dopasować proces rekrutacji, przyciągając najlepszych kandydatów i zatrzymując ich na dłużej.
 • Efektywniejsza komunikacja wewnętrzna: Zrozumienie różnic w preferowanej komunikacji przez różne pokolenia pozwoli firmie skuteczniej przekazywać informacje i budować pozytywne relacje w zespole.
 • Zwiększenie lojalności pracowników: Dostosowanie strategii motywacyjnych do potrzeb różnych pokoleń sprawi, że pracownicy będą bardziej zadowoleni i lojalni wobec firmy, co zmniejszy rotację kadry i koszty związane z rekrutacją.
 • Skuteczniejsze zarządzanie talentami: Wykorzystanie narzędzi takich jak Matryca TRP pozwoli firmie lepiej zidentyfikować i rozwijać talenty w zespole, co przyczyni się do budowania silnej kultury organizacyjnej i osiągania strategicznych celów.

Program szkolenia

Dzień I 8.00 – 16.00

1. Wprowadzenie do tematyki zarządzania pokoleniami XYZ
a. Krótka charakterystyka pokoleń i przedział czasowy
b. Quiz multimedialny z nagrodami
c. Kultura pracy i wartości pokoleń XYZ
d. Znane osobistości w biznesie – przedstawiciele pokolenia X,Y
e. Podsumowanie
2. Rekrutacja pracowników
a. Jak rekrutować najmłodszych? – różne praktyki/narzędzia poszukiwania najlepszych
b. Jak sprawić aby praca była intersująca?
c. Na co zwracają przedstawiciele najmłodszych pokoleń?
d. Jak ich zatrzymać w pracy na dłużej?
e. Podsumowanie
3. Co motywuje do pracy pokolenia XYZ
a. Co jest najważniejsze w pracy dla nowych pokoleń
b. Jakich benefitów oczekują: zarówno finansowych jak i pozapłacowych
c. Czego oczekują od swoich Przełożonych
d. Po czym poznać, że pracownik może chcieć odejść z pracy
e. Rozkład normalny zespołu wielopokoleniowego
f. Podsumowanie i wnioski

Dzień II 8.00 16.00

4. Efektywna komunikacja w biznesie z uwzględnieniem różnych pokoleń
a. Czy pokolenia oczekują różnej komunikacji? – gra symulacyjna
b. Regularna informacja zwrotna tzw. 1-2-1 z pracownikiem wymysł czy dobra praktyka?
c. FUKO – model udzielania krótkiej informacji zwrotnej
d. Podsumowanie i wnioski
5. Jakich Liderów oczekują obecne pokolenia XYZ?
a. Gra symulacyjna – zarządzanie zespołem zróżnicowanym pokoleniowo
b. Różne postawy i oczekiwania jak sobie z nimi radzić
c. Jakie cele i wyzwania stawiać
d. Jak budować autorytet wobec zróżnicowanych zespołów?
e. Podsumowanie i wnioski
6. Jak pracować i rozwijać nowe pokolenia pracowników?
a. Analiza potencjału w zespole
b. Matryca TRP (Talent Review Program) jak z tym pracować, jak wykorzystać właściwie
potencjał swoich ludzi
c. Jak dostosować plany rozwojowe dla pracowników z różnych kategorii TRP
d. Podsumowanie i wnioski

METODY
Całość prowadzona w formie warsztatów, prac zespołowych i indywidualnych. Ćwiczenia oparte na realnych studiach przypadków firm z branży produkcyjnej i usługowej.

 • Quiz multimedialny z nagrodami
 • Mini prezentacje PP
 • Dyskusja moderowana
 • Praca w podgrupach
 • Praca na materiale szkoleniowym
 • Materiał filmowy
 • Praca warsztatowa – scenki sytuacyjne, studium przypadku..

Podsumowanie szkolenia
Szkolenie „Zarządzanie Zespołem międzypokoleniowym” dostarcza uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności do skutecznego zarządzania zespołem złożonym z przedstawicieli różnych pokoleń. Poprzez zrozumienie specyfiki każdej grupy wiekowej oraz praktyczne narzędzia i strategie, uczestnicy są przygotowani do efektywnego budowania harmonijnych relacji w zespole, zwiększając tym samym jego efektywność i osiągając lepsze rezultaty biznesowe.

Może ci się także spodobać…

Mobbing szkolenie

Opis szkolenia: Szkolenie "Przeciwdziałanie Mobbingowi – Co może zrobić manager?" zostało zaprojektowane w celu...