MIKRO warsztaty dla liderów produkcji

Mikro-warsztaty modułowe

Poznaliśmy najtrudniejsze sytuacje i problemy kadry kierowniczej oraz mistrzów, brygadzistów i liderów produkcji – zobacz jakie mamy dla Was rozwiązania!! 

Wprowadzenie:

Główne wyzwania firm produkcyjnych na obecnym rynku pracy to utrzymanie wysokiej efektywności pracy przy ograniczonych możliwościach zatrudnienia. Tzw „rynek pracownika” daje się coraz bardziej we znaki pracodawcom. Dlatego szkolenie to profilujemy dla kadry średniego i niższego szczebla, począwszy od liderów obszarów, poprzez brygadzistów, mistrzów do  kierowników produkcji.

Korzyści dla uczestników

 • Poprzez połączenie szkolenia z zastosowaniem prostych manuali, tzw. „Niezbędników lidera” – uczestnicy w maksymalnie krótkim czasie pozyskują potrzebne im w danym momencie kompetencje liderskie.
 • Tematy modułów dostosowane są do aktualnych wyzwań w pracy z podwładnymi ( i nie tylko).

Korzyści dla firmy

 • Oszczędność czasu i brak koniecznosci ograniczania ciagłości produkcji
 • Dopasowaniu procesu szkoleniowego do procesów produkcyjnych
 • Elastyczne dopasowanie modułów do aktualnych potrzeb rozwojowych kadry managerskiej

Metody szkolenia

 • Mikro warsztaty oparte są na podstawowej formie nauczania przez doświadczenie tzw. cykl Kolba: doświadczenie + refleksja + teoria + zastosowanie w praktyce.
 • Dominująca metoda to: scenki sytuacyjne z zastosowanie manuali – do natychmiastowego wykorzystania w obszarach pracy.
 • Każdy z manuali posiada miejsce na wspólne opracowanie różnych wersji i wariantów danej metody – dopasowanie do specyfiki pracy uczestników
 • Praca w mini zespołach 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, (Ilość uczestników + trener).

Czas realizacji

 • 60 minutowe sesje treningowe z max 4 osobowymi zespołami + trener
 • Realizacja w firmie: minimum 6 sesji – max 8 sesji na dzień szkoleniowy

Moduł I Manager z Autorytetem (4h)

Szkolenie przeznaczone jest dla managerów w firmie na stanowisku kierownika, mistrza, brygadzisty. Stanowi ono element wprowadzający do pracy nad kształtowaniem kluczowych cech osobowości przywódczych, pozwalających na rozwój i uwalnianie we współpracownikach ich najlepszych i najpełniejszych potencjałów. Ma to w efekcie przekładać się na osiąganie przez firmę maksymalnej efektywności pracy oraz wysokiego poziomu automotywacji wśród wszystkich jej pracowników.

Moduł  II Manager komunikatywny (4h)

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji w codziennej działalności zawodowej kierowników i szefów zespołów, w kontaktach ze współpracownikami. W ramach szkolenia uczestnik pozna skuteczne formy komunikowania się, czyli nawiązywania kontaktu z  współpracownikiem, zwierzchnikiem, podwładnym.

Moduł  III Manager motywujący (4h)

O motywacji napisano już tomy książek i stworzono wiele opracowań naukowych. Istnieje, zatem wiele teorii dotyczących metod i sposobów motywowania ludzi do pracy.

Umiejętność motywowania jest podstawową cechą efektywnych menedżerów i liderów zespołów. Pozostaje ciągle jednym z najtrudniejszych zadań, wymagających łączenia praktycznych doświadczeń z teorią psychologii i motywacji człowieka. Żaden system motywacyjny nie wyręczy jednak menedżerów w ich indywidualnej pracy z podwładnymi, gdyż nie uwzględnia różnic w potrzebach i poziomie motywacji poszczególnych pracowników oraz nie jest w stanie odpowiednio elastycznie reagować. Podstawowe obszary motywacji, w jakich menager może odnieść największe sukcesy to wzajemna komunikacja oparta na szacunku i docenieniu drugiego człowieka.

Moduł  IV Manager delegujący (4h)

Delegowanie zadań to jedno z najważniejszych narzędzi, którym dysponuje menadżer. Nieumiejętne jego wykorzystywanie, prowadzi do spadku efektywności całego zespołu, a przede wszystkim, zmusza jego samego do wytężonej pracy… Delegowanie zadań to dzielenie się odpowiedzialnością menadżera z pracownikami. Ten kto tego nie potrafi, zawsze będzie spóźniony, a jego pracownicy nigdy nie dojrzeją do samodzielnej pracy. Doprowadzić to może do tego, że na każdym kroku będą się oglądać na menadżera. Prędzej, czy później będą się pytać o wszystko, przez co oduczą się samodzielnego myślenia. Oczywiście taki menadżer będzie się czuł niezbędny w firmie i dziale w którym pracuje. Aby skutecznie zarządzać zespołem i wykorzystywać w pełni jego potencjał, menedżer musi umiejętnie delegować zadania.

Moduł  V Manager udzielający informację zwrotną (4h)

Co dokładnie oznacza zlepek słów feedback po jego rozbiciu na „feed” i „back”? Fed znaczy karmić, zasilać – wprowadzać informacje – zasilać, zaopatrywać -„back” z powrotem. Na metaforycznym poziomie „dawanie informacji zwrotnej” ma związek z „karmieniem”. Karmienie informacjami zwrotnymi jest po to, by ktoś się rozwijał, rósł, dojrzewał. Myślałeś tak kiedyś o feedbacku? Etap udzielania feedbacku często nie jest łatwy, zarówno dla przełożonego, jak i dla pracownika. Podwładni bronią się przed jakąś informacją, traktując ją jako atak, próbują polemizować z oceną, a nawet wdają się w kłótnię z osobą udzielającą feedbacku. Stosując się do wymienionych zasad, znacznie ułatwisz ten proces i unikniesz trudnych sytuacji.

Moduł  VI Manager dyscyplinujący – konsekwentny

Jeśli podwładni coś robią źle, konieczna staje się rozmowa dyscyplinująca. Nie należy ona do najprzyjemniejszych, ale dzięki niej pracownik przede wszystkim dowie się, co powinien zmienić w sposobie wykonywanych działań, aby jego praca stanowiła prawdziwą wartość dla szefa i dla przedsiębiorstwa. Jak przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą, aby obie strony – przełożony i podwładny na tym skorzystały?

Moduł  VII Manager monitorujący i kontrolujący pracę (4h)

Kontrolowanie to proces zmierzający do zapewnienia, aby rzeczywiste działania były zgodne z planowanymi. Menedżer musi się upewnić, czy działania członków organizacji rzeczywiście zbliżają organizację do przyjętych przez nią celów. Peter Drucker, guru zarządzania słusznie zauważył, że tym, czego nie można zmierzyć nie da się zarządzać. Czy to oznacza, że nadzór i kontrola to jedyna efektywna droga do sukcesu w zarządzaniu?

Moduł  VIII Manager rozwiązujący problemy (4h)

W obszarach produkcyjnych każdego dnia napotykamy różne problemy produkcyjne, które musimy rozwiązywać. Jak to zwykle bywa mamy bardzo mało czasu na ich rozwiązywanie, więc podejmujemy szybkie działania w celu ich wyeliminowania. Niestety niejednokrotnie podjęte przez nas akcje nie usuwają tzw. przyczyny źródłowej i problemy powracają do nas jak bumerang, przysparzając kolejny raz wiele trudności. Jakimi metodami rozwiązywać problemy produkcyjne, by te do nas ponownie nie powracały?

Moduł  IX Manager rozwiązujący konflikty (4h)

W każdym zespole muszą od czasu do czasu pojawiać się konflikty. Tam, gdzie są ludzie posiadający odmienne potrzeby i emocje, trudno oczekiwać, żeby bez przerwy panowała idealna harmonia. Konflikt należy traktować jak normę, a nie jako dowód złej współpracy. Jakość tej współpracy lepiej mierzyć tym, jak do konfliktów podchodzą pracownicy i ich szef oraz jak je rozwiązują. W wielu firmach napięcie jest tak duże, a presja na wynik tak silna, że pracownikom puszczają czasem nerwy. Niekiedy obwiniają się wzajemnie lub wskazują na inne działy jako na źródło swoich niepowodzeń. Powoduje to narastanie wzajemnych pretensji i koncentrowanie się na rzucaniu oskarżeń zamiast na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów.

Moduł  X Manager organizujący pracę swoją i zespołu (4h)

Prawidłowa analiza kluczowych obszarów organizacji pracy własnej i swojego zespołu daje możliwość eliminowania potencjalnych strat w sferach jakości, terminowości i efektywności. Pomaga też eliminować potencjalne konflikty i nieporozumienia. Zacznijmy więc od prostych rzeczy.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

02/15/2022

Może ci się także spodobać…