MIKRO warsztaty dla liderów produkcji

Mikro-warsztaty modułowe

Poznaliśmy najtrudniejsze sytuacje i problemy kadry kierowniczej oraz mistrzów, brygadzistów i liderów produkcji – zobacz jakie mamy dla Was rozwiązania!! 

Wprowadzenie:

Główne wyzwania firm produkcyjnych na obecnym rynku pracy to utrzymanie wysokiej efektywności pracy przy ograniczonych możliwościach zatrudnienia. Tzw „rynek pracownika” daje się coraz bardziej we znaki pracodawcom. Dlatego szkolenie to profilujemy dla kadry średniego i niższego szczebla, począwszy od liderów obszarów, poprzez brygadzistów, mistrzów do  kierowników produkcji.

To właśnie ten szczebel zarządzania będący na co dzień najbliżej procesu oraz najbliżej ludzi – jest dzisiaj kluczem do doskonalenia, rozwoju i utrzymania w firmie wartościowych pracowników.

Realizując co najmniej kilkaset warsztatów dla firm produkcyjnych stworzyliśmy programy szkoleń najbardziej dopasowanych do obecnych problemów i trudności w pracy kierowników, mistrzów i brygadzistów oraz liderów obszarów.

Każdy moduł warsztatowy zawiera treści teoretyczne oraz konkretne ćwiczenia wsparte praktycznymi manualami (niezbędniki lidera..), które dają możliwość natychmiastowej implementacji trenowanych kompetencji w obszarach pracy.

Zakres każdego szkolenia dopasowany jest do bieżącej sytuacji klienta i aktualnego poziomu kompetencji kadry średniego i niższego szczebla. Ustalamy go na podstawie wcześniejszych wywiadów z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych.

 • Minimum czasu – maximum umiejętności
 • Mikro zespoły – makro efektywność 
 • Praktyczne manuale!
 • Ćwiczenia 1:1 z trenerem!

Opis warsztatów i cel

 • Mikro warsztaty to zestaw krótkich, max 1 godzinnych modułów tematycznych skierowanych do kadry średniego i niższego szczebla w firmach produkcyjnych, logistycznych itp.
 • To trening wybranych kompetencji managerskich dla osób, które wcześniej uczestniczyły w szkoleniach managerskich na poziomie podstawowym.
 • Głównym celem warsztatów jest intensywny trening kluczowych umiejętności kierownika, brygadzisty, mistrza czy lidera obszaru – dopasowany do aktualnej sytuacji zawodowej.

Korzyści dla uczestników

 • Poprzez połączenie szkolenia z zastosowaniem prostych manuali, tzw. „Niezbędników lidera” – uczestnicy w maksymalnie krótkim czasie pozyskują potrzebne im w danym momencie kompetencje liderskie.
 • Tematy modułów dostosowane są do aktualnych wyzwań w pracy z podwładnymi ( i nie tylko).

Metody szkolenia

 • Mikro warsztaty oparte są na podstawowej formie nauczania przez doświadczenie tzw. cykl Kolba: doświadczenie + refleksja + teoria + zastosowanie w praktyce.
 • Dominująca metoda to: scenki sytuacyjne z zastosowanie manuali – do natychmiastowego wykorzystania w obszarach pracy.
 • Każdy z manuali posiada miejsce na wspólne opracowanie różnych wersji i wariantów danej metody – dopasowanie do specyfiki pracy uczestników
 • Praca w mini zespołach 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, (Ilość uczestników + trener).

Czas realizacji

 • 60 minutowe sesje treningowe z max 4 osobowymi zespołami + trener
 • Realizacja w firmie: minimum 6 sesji – max 8 sesji na dzień szkoleniowy

Katalog modułów tematycznych – 2 dni szkoleniowe:

1. Skuteczne delegowanie zadań – „Sześć kroków wg. Cycero”
– Cele delegowania
– Główne zasady delegowania
– Obszary delegowania
– Delegowanie wg 6 kroków – ćwiczenia z manualami
2. „Feedback” – informacja zwrotna w czterech krokach
– Co to znaczy udzielać informacji zwrotnej
– Zasady feedback
– Podstawy komunikacji w feedbacku
– Gdzie, Kiedy, Komu, Jak…?
– Feedback – praca z manualami
3. „Neutralny kontroler” – metody nieinwazyjnej kontroli realizacji zadań
– Ufaj i kontroluj… a może wystarczy monitoring?
– Kontrola jako narzędzie komunikacyjne i motywacyjne w pracy lidera
– Asertywność czy empatia kontrolera?
– jak kontrolować i udzielać informacji zwrotnej – ćwiczenia
4. „Rozmowa dyscyplinująca” – w wersji „miękkiej i twardej”
– Kiedy warto prowadzić rozmowę dyscyplinującą?
– Intencje, przyczyny i oczekiwania od podwładnego
– Obszary dyscypliny pracy – BHP, czas pracy, jakość, tempo itd. nasze przykłady
-Rozmowa dyscyplinująca w wersji „twardej i miękkiej”
5. „Hamulec agresji” – metody panowania nad emocjami podwładnych
6. „Akcelerator pracy” – metody wpływu na pracownika, który opóźnia czas realizacji zadania
7. „Eliminatory niedasiejstwa” – metody zamiany komunikacji reaktywnej na aktywną
8. „Dlaczego Ja? – A dlaczego nie Ty?” – metody pokonywania oporu przyjmowania zadań
9. „Stawka mnie blokuje!” – metody przejścia z obiekcji finansowych do realizacji zadań
10. „Dyscyplinator czasu” – metoda szybkiego egzekwowania punktualności
11. „Tarcza szefa” –  metody skutecznej obrony w sytuacji podważania autorytetu przełożonego
12. „Uprzedzanie obiekcji” – metody obniżania oporu przed zmianą, dodatkową pracą, nadgodzinami..
13. „Pochłaniacz lęku” – metody pracy z podwładnymi, którzy negują zmianę!
14. „Notatka służbowa” – proste i skuteczne metody egzekwowania jakości i dyscypliny pracy
15. „Zatańczysz ze mną?” – techniki przyjmowania obiekcji i zastrzeżeń
16. „Zdarta płyta” – metody asertywnego egzekwowania zadań
17. „Częściowa zgoda i zamglenie” – techniki rozładowania negatywnych emocji podwładnego
18. „Stawianie granic” –  metody egzekwowania realizacji zadań i wyciągania konsekwencji
19. „Lustrzane odbicie” – empatyczne metoda obniżania negatywnych emocji
20. „Antystraszak” – metody obrony przed szantażem typu: I co mi zrobisz? Idę do konkurencji, na L4..

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

02/15/2022

Może ci się spodobać…