Zarządzanie czasem szkolenie Gdańsk Gdynia

„Zarządzanie czasem” - szkolenie z widokiem na morze.

Wprowadzenie

„Czas to pieniądz” – niestety jednak (nawet przy dobrym zainwestowaniu) nie da się go pomnażać, pożyczać, czy odkładać. To zasób, który wyczerpuje się bezpowrotnie. Czy w takim razie idea „zarządzania czasem jest tylko mrzonką i skazaną na porażkę próbą kontrolowania czegoś, co w gruncie rzeczy jest abstrakcyjne i nieuchwytne?Szkolenie „Zarządzanie czasem” pokaże w jaki sposób efektywnie gospodarować zasobami, jakie metody są pomocne w analizowaniu zadań, jak wytyczać cele i ustalać harmonogramy działań.

Zarządzanie czasem

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie odpowiedniej wiedzy, kształtowanie postaw oraz trening umiejętności niezbędnych do efektywnej organizacji pracy w określonym czasie z wykorzystaniem max zasobów.

• Kształtowanie umiejętności ustalania celów, planowania i organizacji pracy własnej
• Trening umiejętności budowania harmonogramu działania z uwzględnieniem priorytetów
• Przekazanie wiedzy i trening umiejętności prawidłowej komunikacji w organizacji pracy
• Diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu

Korzyści dla Firmy:

 1. Zwiększenie produktywności:
  • Pracownicy będą bardziej świadomi swojego czasu i efektywnie go wykorzystywać, co wpłynie na wzrost ogólnej produktywności firmy.
 2. Poprawa klimatu organizacyjnego:
  • Skuteczniejsze zarządzanie czasem i lepsza komunikacja wśród pracowników przyczynią się do budowania pozytywnego klimatu w miejscu pracy.
 3. Redukcja absencji i fluktuacji:
  • Zdolność radzenia sobie ze stresem i lepsze zarządzanie obowiązkami mogą przyczynić się do zmniejszenia absencji oraz poprawy retencji pracowników.
 4. Rozwój kompetencji kluczowych:
  • Szkolenie pozwoli pracownikom rozwijać kompetencje kluczowe, takie jak komunikacja, rozwiązywanie problemów, czy skuteczne działanie w sytuacjach stresowych.
Korzyści dla Uczestników 

 1. Efektywne zarządzanie czasem:
  • Uczestnicy zdobędą umiejętności planowania, priorytetyzacji zadań i efektywnego wykorzystywania czasu, co przekłada się na zwiększenie produktywności osobistej.
 2. Redukcja stresu i zmęczenia:
  • Nauczenie skutecznych technik radzenia sobie ze stresem oraz unikania przepracowania przyczyni się do poprawy ogólnego samopoczucia uczestników.
 3. Rozwój umiejętności osobistych:
  • Szkolenie skupi się na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych oraz budowania relacji, co ma kluczowe znaczenie w środowisku zawodowym.
 4. Zwiększenie skuteczności w pracy zespołowej:
  • Uczestnicy nabędą umiejętność efektywnego współpracowania z innymi, co przyczyni się do lepszej organizacji pracy zespołowej.
 5. Samorozwój i motywacja:
  • Szkolenie stworzy możliwość refleksji nad własnym rozwojem, zidentyfikowania celów i motywacji do ich osiągnięcia.
Aktywizujące metody szkolenia:

Studia przypadków
Praktyczne przykłady z życia zawodowego pomagają uczestnikom zobaczyć konkretne sytuacje i zastosować zdobyte umiejętności.

Gry szkoleniowe
Interaktywne gry pomagają w nauce poprzez doświadczenie, a jednocześnie dostarczają uczestnikom przyjemności z nauki.

Warsztaty i ćwiczenia praktyczne
Praktyczne ćwiczenia pozwalają na bezpośrednie stosowanie nowo zdobytej wiedzy i umiejętności.

Dyskusje grupowe
Aktywne uczestnictwo w dyskusjach sprzyja wymianie doświadczeń i poglądów, co zwiększa zrozumienie tematu.

Indywidualne konsultacje
Sesje indywidualne z trenerem pozwalają dostosować zdobytą wiedzę do konkretnych sytuacji i wyzwań uczestników.

Szkolenie oparte na aktywizujących metodach nie tylko uatrakcyjnia proces uczenia się, ale również umożliwia uczestnikom efektywne przyswajanie i stosowanie nowych umiejętności w praktyce.

Program szkolenia

Dzień I 9.00 – 17.00

1. Definicja „zarządzać czasem”
– psychologia czasu
– zarządzać czyli…?
– funkcje zarządzania
– poziomy zarządzania czasem
– organizacja i zarządzanie czasem
– statystyka nie kłamie

2. Najczęściej popełniane błędy
– odwlekanie
– perfekcjonizm
– pracoholizm
– zachowania typu A

3. Efektywna komunikacja a zarządzanie czasem
– kreatywność dlaczego warto łamać stereotypy?
– czy jesteś kreatywny/a? – test
– mini trening kreatywności
– postawa pro aktywna – filary efektywnej komunikacji
– komunikacja interpersonalna czyli…?
– najważniejsze umiejętności w komunikacji
– jak się komunikujemy? – gra symulacyjna

4. Asertywność i empatia
– czy warto być empatycznym?
– co to znaczy asertywność?
– test asertywności
– umiejętność mówienia NIE i stawiania granic
– mini trening asertywności

5. Zacznij od małych kroków
– 5S czyli posprzątaj biurko
– wpływ drobnych rzeczy na końcowy efekt pracy

6. Zaczynać z wizją końca
– ustalanie celów SMART
– cele długo i krótko terminowe
– priorytety – metoda Eisenhowera,
– przestań zajmować się tym co jest pilne i skup się na tym co jest ważne!

7. Planowanie
– czas planowania czasem straconym??
– główne zasady i reguły planowania czasu
– reguła Pareto,
– zasada Parkinsona
– reguła 60/40

Dzień II 9.00 – 17.00

8. „Złodzieje czasu”
– definicja Twoich złodziei czasu
– kroki zaradcze
– organizacja spotkań i zebrań
– metody efektywnej pracy zespołowej

9. Delegowanie zadań
– delegować czy pozbyć się problemu?
– Zasady delegowania zadań i uprawnień
– rozmowa delegująca – jak motywować do realizacji zadań?
– sztuka udzielania informacji zwrotnej
– kontrola realizacji zadań

10. Efektywne systemy organizacji i planowania pracy
– system ALPEN
– system GTD – Davida Allena
– Osiągnij sukces jak Carnegie
– Metoda ABCDE
– Metoda czterech kroków

11. Współpraca zespołowa i zarządzanie czasem – gra symulacyjna – „Fabryka marzeń”

12. Kalendarz
– co to znaczy „dobry kalendarz”?
– zasady korzystania z kalendarzy
– CRM – elektroniczne systemy zarządzania czasem

13. Brak czasu czyli jak pracować w stresie?
– stres definicja
– pozytywne i negatywne działanie stresu
– proste ale skuteczne techniki walki z stresem

14. Podsumowanie
– nad czym warto pracować?
– ankieta – ocena szkolenia

Formy i metody szkoleniowe
Zajęcia są prowadzone w taki sposób aby maksymalnie reagować na bieżące potrzeby uczestników. Realizujemy cele a nie programy czyli poprzez włączenie w aktywne działanie uzyskujemy nie tylko efekt zmiany postaw i zachowań ale utrwalamy je poprzez trening.

Podstawowe zasady realizacji warsztatów to:

• 70% warsztat / 30% wykład + prezentacja
• Dyskusja moderowana i burza mózgów
• Testy i ankiety psychologiczne z omówieniem wniosków dla poszczególnych uczestników!!!
• Scenki rodzajowe – jak to jest w życiu zawodowym?
• Studium przypadku – z instytucji zaczerpnięte
• Gry symulacyjne – czyli uczymy się poprzez zabawę i praktyczne działanie
• Praca w zespole i indywidualna na materiale szkoleniowym
• Praca z kamerą – tylko dla uczestników
• … interaktywny kontakt z prowadzącym – też człowiek i można z nami pogadać

 

Miejsce szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe (2×8 godz.) 9.00 – 17.00

Zapraszamy

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa
n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/14/2017

Może ci się także spodobać…