Zarządzanie czasem szkolenie nad morzem

„Drastycznie zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu – ZARZĄDZANIE CZASEM a efektywność nie tylko w biznesie – warsztaty”

Szkolenie to, oparte na systemie warsztatowym, pozwala udzielić odpowiedzi na pytania:

* Jak uczynić planowanie narzędziem sukcesu?
* Jak dołączyć do grupy tych, którzy są efektywni w osiąganiu celów?
* Jak wykorzystać synergię własnych silnych stron w oparciu o System Time Management, a jak zminimalizować wpływ tych słabych?
* Jak efektywnie delegować, budując jednocześnie motywację grupy?
* Gdzie organizacja wieloosobowa najczęściej ponosi ogromne straty i jak je wyeliminować?
* Jak powinien postępować menedżer/właściciel firmy, aby mógł się skupiać na sprawach najważniejszych, strategicznych, aby mógł rozwijać firmę?
* Dlaczego, aby nie zapominać, trzeba przestać chcieć pamiętać?

Omawiane i ćwiczone w systemie warsztatowym grupy tematyczne:

1. Co to właściwie jest Time Management? Czym jest dziedzina skutecznego zarządzania czasem i energią?
A. Jedna z największych barier rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej
B. Dlaczego definicja nie jest najważniejsza?
C. Jedno z najbardziej efektywnych narzędzi konkurowania
D. Wykorzystaj lukę – czyli dlaczego warto użyć to, co jest w zasięgu ręki
E. Wyważanie otwartych drzwi naprawdę nie ma sensu…

2. Efektywne planowanie – czyli „diabeł” siedzi nie tylko w szczegółach
A. Dlaczego mamy narodową awersję do planowania i ile Cię to kosztuje?
B. Dlaczego większość planów nie jest realizowana?
C. Dlaczego brak planowania nie daje szans na skuteczne konkurowanie?
D. Dlaczego samo planowanie strategiczne nie przynosi spodziewanych efektów?
E. Dlaczego samo planowanie operacyjne nie przynosi spodziewanych efektów?

3. Jak planować – czyli dlaczego synergia jest ważniejsza od planu?
A. Psychologia efektywności przez małe „p” – jak „praktyka”
B. Elementy składowe skutecznego planu
C. Elementy składowe skutecznego planowania
D. Bariery wprowadzania planu w życie

4. Psychologia zmiany czyli „chcę” nie wystarcza
A. Dlaczego każda zmiana może być dobra?
B. Strefa dyskomfortu a zmiana
C. Siła paradygmatu
D. Motywacja do zmiany
E. Siła nawyku a zmiana
F. Wprowadzanie nowego nawyku

Omawiane i ćwiczone w systemie warsztatowym grupy tematyczne:

5. Najtrudniejsze zadanie – przyjrzeć się sobie
A. Gdzie jestem? – analiza w oparciu o macierz czasu
B. Kim jestem a kim chcę być? Czyli najtrudniesze i najłatwiejsze pytanie
C. Bariery w byciu sobą i jak je eliminować
D. Jak robić mniej a osiągać więcej
E. Co jest ważne a co chciałbys, żeby było

6. Sztuka doboru priorytetów
A. To od Ciebie zależy
B. Misja to nie górnolotna teoria
C. Zaczynaj od końca – wizja i cel
D. Najpierw to co najpierw
E. Prawo Parety – zasada 80/20

7. System Time Management czyli pamiętanie to błąd strategiczny
A. Zapis a psychika
B. Czwarta Generacja Time Management – czyli dlaczego kompas jest ważniejszy od zegara
C. Kalendarz to tylko kalendarz
D. Składowanie informacji
E. Odzyskiwanie informacji

8. Zmiana a środowisko
A. Każdy może wygrywać
B. Obserwuj i słuchaj – a Cię zauważą
C. Synergia czyli łącz aby budować szybciej i lepiej

9. Zarządzanie czasem w grupie
A. Inność jest siłą
B. Empatia – klucz do efektywnej współpracy
C. Taktyki wpływania na drugiego człowieka
D. Proces przepływu informacji
E. Zarządzanie projektami a zarządzanie czasem
F. Zmora efektywności – mitingi
G. Komunikacja w grupie
F. Zarządzanie poprzez wyznaczanie celów

Podczas szkolenia, które będzie miało formę warsztatu z elementami wykładu dowiedzą się Państwo między innymi:
– jak przeprowadzić miting zanim się on odbędzie, czyli jak nie marnować czasu w grupie;
– jak wyeliminować zapominanie ze swojego repertuaru zachowań;
– jak zrealizować założony cel bez względu na pogodę i humor współpracowników;
– jak uzyskiwać wyższy poziom spokoju wewnętrznego czyli jak robić mniej a osiągać więcej;
– jak dokonywać zmian w sobie bez pozbywania się życiowego entuzjazmu;
– dlaczego poczucie winy i perfekcja to wrogowie efektywności oraz
– jak się nauczyć mówić „nie” zarówno sobie jak i innym.

Może ci się także spodobać…