Kierowanie zespołem produkcyjnym szkolenie

Zarządzanie – kierowanie zespołem produkcyjnym.

Grupa docelowa:

Szkolenie dla kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów w nowoczesnych zakładach produkcyjnych.
System to nie wszystko! LEAN Manufacturing, Six Sigma oraz wszelkie inne sprawdzone idee zarządzania produkcją opierają się na podstawowej zasadzie: zaangażowaniu ludzi. Kluczową postacią staje się kierownik średniego szczebla zarządzania, którego przysłowiowa pozycja pomiędzy młotem i kowadłem bywa trudna i nie zawsze do pozazdroszczenia. Jednak prawidłowa praca z ludźmi, ich motywacja i satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy stają się najlepszą nagrodą za poniesiony trud rozwoju. Gdy to ostatecznie przenosi się na efektywność pracy i prawidłowo skonstruowany system motywacji w firmie to szkolenie nasze jest tym co pomoże Ci w zarabianiu większych pieniędzy.

Nie chodzi o to aby pracować więcej… tylko o to aby pracować z głową!

 • Co zrobić by pracownicy mnie akceptowali?
 • Jak dawać sobie radę z doświadczonymi pracownikami zwłaszcza starszymi wiekiem?
 • Jak postępować wobec dotychczasowych kolegów z pracy którzy przyjmują postawy roszczeniowe?
 • Jak spełnić oczekiwania przełożonych nie niszcząc wzajemnych relacji z pracownikami?
 • Co zrobić by chcieli mnie słuchać?
 • Jak kontrolować pracę aby nie być postrzegany jako zło konieczne?
 • Jak nagradzać i karać i budować własny autorytet?

Na te i wiele innych pytań znajdziemy wspólnie odpowiedzi w intensywnym warsztacie odwołując się do praktycznych działań i zachowań w pracy.

Korzyści dla uczestników

 • zapoznanie się z rolą i zadaniami kierownika zespołu produkcyjnego,
 • zdobycie wiedzy na temat zarządzania przez cele (MBO),
 • nabycie umiejętności budowania autorytetu w zespole,
 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w zespole.

Metody szkolenia

Koncepcja spotkania zakłada podział czasu zajęć na:

 • 75% ujęcie praktyki rozumianej jako case, studia przypadku, dyskusje moderowane,
 • 25% teorii stanowiącej częściowo zamknięcie i podsumowanie każdego z modułów zajęć.
LEAN

Program szkolenia

Dzień I 10.00 – 17.00

 1. Powitanie, przedstawienie uczestników, zasady i cele szkolenia, oczekiwania.
 • Wprowadzenie do tematu – umowa jako podstawa efektywności zawodowej
 • Kierowanie zespołem produkcyjnym specyfika pracy mistrza, brygadzisty, lidera…
 • Firma „Czerwona czy zielona?” – gra symulacyjna
 • Wspólnota celów firmy, kadry kierowniczej i pracowników – fikcja czy realia?
 1. Style zarządzania w organizacji produkcji
 • Style zarządzania teoria i praktyka
 • Mój preferencyjny styl zarządzania – Test psychologiczny, jak tą wiedzę wykorzystać w praktyce zarządzania pracownikami – ćwiczenia
 • Styl zarządzania a poziom rozwoju (dojrzałości) zespołu – teoria zarządzania sytuacyjnego wg. Blancharda
 • Jaki styl zarządzania przyjmować w konkretnych sytuacjach na produkcji – ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych i… Waszych przykładów
 1. Rola lidera – szefa zespołu produkcyjnego w obszarach produkcji
 • Kim jest lider produkcji i/lub magazynu?
 • Zadania lidera od 5S do Visual management…
 • Motywowanie do działania – nie szukaj winnych, skup się na rozwiązywaniu problemów
 • Co może lider? – twój indywidualny system motywacji pozafinansowej – praca na materiałach szkoleniowych (50 przykładów motywatorów)
 • Jak lider buduje lub niszczy swój autorytet w obszarze produkcji i magazynu – krótki film edukacyjny?
 1. Sztuka efektywnej komunikacji
 • Filary komunikatywnego lidera – Doświadczenie z „lewitującym długopisem”
 • Test preferowanego stylu komunikacji z zespołem – na co musisz uważać?
 • Najważniejsze umiejętności interpersonalne lidera
 • Techniki i metody wpływu w pracy z ludźmi – kolega czy szef?
 • Przykłady z życia wzięte – praca na materiale szkoleniowym
 • Komunikacja w praktyce – zadanie symulacyjne „Kopia = Oryginał?”
 • Jak i gdzie wykorzystywać Visual Management w obszarach produkcji i magazynu
 1. Role zespołowe czyli nie wszyscy pracują tak samo, ale….?
 • Role zespołowe wb Belbina – test
 • Jak przydzielać zadania z uwzględnieniem roli?
 • Delegowanie z uwzględnieniem KPI

 

 1. Prowadzenie spotkań i zebrań w obszarach produkcji i magazynu
 • Spotkania jako strata czasu czy nieodzowny element zarządzania?
 • Jak organizować spotkanie/odprawy przy tablicach efektywności?
 • Co po spotkaniu?
 • Jak być konsekwentnym i wymagać konsekwencji od innych pracowników?

Dzień II 9.00 – 16.00

 1. Delegowanie zadań i Feedback jako narzędzie motywacji lub demotywacji w zespole produkcyjnym.
 • Co to jest delegowanie zadań?
 • Strefy delegowania zadań w obszarach produkcji i magazynu
 • Kiedy i jak delegować zadania?
 • Tabela 5W1H jako praktyczne narzędzie do delegowania
 • Krótkie polecenie czy dłuższa rozmowa? – zasady jednominutowego managera
 • Osiem kroków w delegowaniu zadań i kompetencji
 • Feedback, czyli? Cele i formy udzielania informacji zwrotnej
 • Osiem kroków w przekazywaniu informacji zwrotnej
 1. Monitoring i Ocena pracy 
 • System Okresowej Oceny Pracy – zmora czy efektywne narzędzie kierowania zespołem?
 • Matryce kompetencji w obszarach produkcji i magazynu – jak z tego korzystać
 • Rozmowa oceniająca jako kluczowy element kierowania zespołem
 • Monitoring czy kontrola działań
 • Pochwała i reprymenda
 • Konsekwencja w działaniu – Sztuka stawiania granic i egzekwowania konsekwencji
 1. Kontrola pracy, czyli ufaj i kontroluj!
 • Rola kontroli w kierowaniu zespołem
 • Jak i kiedy kontrolować?
 • Kontrola wizualna, bezpośrednia i pośrednia, karty pracy, karty błędów itd.
 • Informacja zwrotna – konstruktywna kanapka krytyki, czy to działa?
 • Studium przypadku – Pewnego razu w jednej fabryce…
 1. Trudny pracownik? czy może…. Zbyt uległy lider?
 • Asertywność i empatia w pracy lidera zespołu produkcyjnego i magazynowego
 • Powody trudnych zachowań pracowników
 • Techniki psychologicznej perswazji i wpływu – ćwiczenia na manualach
 1. Z życia na produkcji – przeżyjmy to jeszcze raz – scenki sytuacyjne:
 • Dlaczego Ja?, To nie jest mój zakres kompetencji! A za ile?…
 • Po co to zmieniać, zawsze robiłem inaczej?
 • Przerwy, papierosy, telefony… jak egzekwować dyscyplinę?
 • Zmniejszone tempo pracy
 • Praca poza standardem, nieprzestrzeganie instrukcji..
 • Jak egzekwować zasady BHP?
 • Straszenie, manipulacja… pójdę na L4, zwolnię się, i co mi zrobisz..?
 • Dlaczego inni (młodzi) mają więcej kasy za to samo?
 • – ..oraz Wasze przykłady z obszarów
 1. Podsumowanie szkolenia i… co dalej?

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe (2×8 godz.)

Miejsce szkolenia:
Hotel MERCURE Gdynia ul. Armii Krajowej 22

 

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Może ci się także spodobać…