Zarządzanie projektami szkolenie Gdańsk Gdynia

Zarządzanie projektami szkolenie nad morzem

Przedsięwzięcia podejmowane przez organizację i jej członków mają charakter projektu i wiążą się z koniecznością uwzględnienia zasobów czasowych, finansowych, materiałowych i ludzkich. Szkolenie „Zarządzanie Projektem” wyposaży uczestników w narzędzia planowania, realizacji, kontroli i zakończenia projektu oraz racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Program daje przygotowanie do:

 •  profesjonalnego zarządzania projektem
 • efektywnego działania w ramach grupy projektowej
 • stosowania nowoczesnych technik w ramach zarządzania projektem
5 porad finansowych

Program Zarządzanie projektami szkolenie

Dzień I 9.00 – 17.00

Wprowadzenie do tematyki zarządzania projektem
1.Czym jest projekt
2.Charakterystyka „dobrego” projektu
3.Model projektu
4.Cykl życia projektu

Definicja projektu
1.Wgląd w sytuację
Grupa docelowa
Analiza potrzeb

2.Lista celów
Cele ogólne
Cele szczegółowe

3.Podejście realizacyjne
4.Organizacja projektu
Przydzielanie odpowiedzialności
Tworzenie sieci zależności

5.Analiza ryzyka
Określanie ryzyka i obliczanie jego wagi dla projektu
Sposoby radzenia sobie z ryzykiem

Dzień II 9.00 – 17.00

Definiowanie pracy do wykonania
1.Struktura zadań
2.Harmonogram działań
Ścieżka krytyczna
Wykres Gantta
3.Przypisanie zasobów

Wykonanie planu
1.Działania proaktywne
2.Działania reaktywne

Ewaluacja projektu

Uwzględnianie czynnika ludzkiego
1.Budowanie efektywnego zespołu
2.Elementy komunikacji międzyludzkiej w projekcie

Metody pracy stosowane na szkoleniu:

Szkolenie ma charakter interaktywny, z naprzemiennym stosowaniem następujących elementów:

 • modelowanie własnym przykładem przez trenera,
  mini-wykłady,
 • ćwiczenia określonych umiejętności w małych grupach,
 • omówienie ćwiczeń i praca z bezpośrednim doświadczeniem uczestników (omawiany jest motyw przewodni ćwiczenia; analizowane są podobieństwa przebiegu ćwiczenia oraz sposobu jego wykonania
  do realnie toczącego się życia zawodowego; formułowane są wynikające z ćwiczeń wnioski na przyszłość),
 • zabawy aktywizujące i ćwiczenia wzmacniające koncentrację
  w zależności od potrzeb grupy.

Czas trwania szkolenia:
Dwa dni szkoleniowe 2×8 godzin 9.00 – 17.00

Miejsce szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98

Doświadczony Trener Zarządzania Projektami


Szkolenie prowadzi doświadczony trener specjalizujący się w zakresie zarządzania projektami. Jego bogate doświadczenie obejmuje zarządzanie projektami w różnych sektorach, w tym dla instytucji międzynarodowych i firm sektora prywatnego. Z sukcesem przeszkolił tysiące osób, dzieląc się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami potrzebnymi do skutecznego kierowania projektami.

Doświadczenie:

 • Przeszkolił tysiące osób w zakresie zarządzania projektami w Polsce i za granicą.
 • Prowadził szkolenia dla firm sektora prywatnego oraz instytucji międzynarodowych, w tym Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowego oraz Agencji Rozwoju Międzynarodowego.
 • Posiada biegłą praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami, zdobytą poprzez udział w ponad 100 zakończonych sukcesem projektach.

Edukacja:

 • Doktorant Akademii Leona Koźmińskiego.
 • Absolwent Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Posiada certyfikat trenera projektów IPMA.

Umiejętności:

 • Ekspert w zarządzaniu projektami, posiadający praktyczną wiedzę i doświadczenie.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, umożliwiające efektywne przekazywanie wiedzy i motywowanie uczestników.
 • Skuteczny w wykorzystaniu różnorodnych metod szkoleniowych, dostosowujących się do potrzeb grupy.

Pasja:

 • Prywatnie pasjonat tańca polskiego w formie towarzyskiej.

 

Zarządzanie projektem, Szkolenia z zarządzania projektami, Zarządzanie projektami szkolenie nad morzem, Kursy zarządzania projektami Gdańsk Gdynia Trójmiasto, Umiejętności zarządzania projektem szkolenie, Skuteczne zarządzanie projektami warsztaty, Metody zarządzania projektami szkolenie nad morzem, Zarządzanie projektami szklolenie online, Zarządzanie projektowe warsztaty, Profesjonalne szkolenia z zarządzania projektami,

Może ci się także spodobać…