Zarządzanie projektem

Zarys programowy 2-dniowego szkolenia z zarządzania projektem

Przedsięwzięcia podejmowane przez organizację i jej członków mają charakter projektu i wiążą się z koniecznością uwzględnienia zasobów czasowych, finansowych, materiałowych i ludzkich. Szkolenie „Zarządzanie Projektem” wyposaży uczestników w narzędzia planowania, realizacji, kontroli i zakończenia projektu oraz racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Program daje przygotowanie do:

 •  profesjonalnego zarządzania projektem
 • efektywnego działania w ramach grupy projektowej
 • stosowania nowoczesnych technik w ramach zarządzania projektem

Dzień I 9.00 – 17.00

Wprowadzenie do tematyki zarządzania projektem
1.Czym jest projekt
2.Charakterystyka „dobrego” projektu
3.Model projektu
4.Cykl życia projektu

Definicja projektu
1.Wgląd w sytuację
Grupa docelowa
Analiza potrzeb

2.Lista celów
Cele ogólne
Cele szczegółowe

3.Podejście realizacyjne
4.Organizacja projektu
Przydzielanie odpowiedzialności
Tworzenie sieci zależności

5.Analiza ryzyka
Określanie ryzyka i obliczanie jego wagi dla projektu
Sposoby radzenia sobie z ryzykiem

Dzień II 9.00 – 17.00

Definiowanie pracy do wykonania
1.Struktura zadań
2.Harmonogram działań
Ścieżka krytyczna
Wykres Gantta
3.Przypisanie zasobów

Wykonanie planu
1.Działania proaktywne
2.Działania reaktywne

Ewaluacja projektu

Uwzględnianie czynnika ludzkiego
1.Budowanie efektywnego zespołu
2.Elementy komunikacji międzyludzkiej w projekcie

 

Metody pracy stosowane na szkoleniu:

Szkolenie ma charakter interaktywny, z naprzemiennym stosowaniem następujących elementów:

 • modelowanie własnym przykładem przez trenera,
  mini-wykłady,
 • ćwiczenia określonych umiejętności w małych grupach,
 • omówienie ćwiczeń i praca z bezpośrednim doświadczeniem uczestników (omawiany jest motyw przewodni ćwiczenia; analizowane są podobieństwa przebiegu ćwiczenia oraz sposobu jego wykonania
  do realnie toczącego się życia zawodowego; formułowane są wynikające z ćwiczeń wnioski na przyszłość),
 • zabawy aktywizujące i ćwiczenia wzmacniające koncentrację
  w zależności od potrzeb grupy.

Czas trwania szkolenia:
Dwa dni szkoleniowe 2×8 godzin 9.00 – 17.00

Miejsce szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1300,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:

* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/14/2017

Może ci się spodobać…