Zarządzanie zespołem produkcyjnym szkolenie

Zarządzanie – kierowanie zespołem produkcyjnym.

Grupa docelowa:

Szkolenie dla kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów w nowoczesnych zakładach produkcyjnych.

System to nie wszystko! LEAN Manufacturing, Six Sigma oraz wszelkie inne sprawdzone idee zarządzania produkcją opierają się na podstawowej zasadzie: zaangażowaniu ludzi. Kluczową postacią staje się kierownik średniego szczebla zarządzania, którego przysłowiowa pozycja pomiędzy młotem i kowadłem bywa trudna i nie zawsze do pozazdroszczenia. Jednak prawidłowa praca z ludźmi, ich motywacja i satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy stają się najlepszą nagrodą za poniesiony trud rozwoju. Gdy to ostatecznie przenosi się na efektywność pracy i prawidłowo skonstruowany system motywacji w firmie to szkolenie nasze jest tym co pomoże Ci w zarabianiu większych pieniędzy.

Nie chodzi o to aby pracować więcej… tylko o to aby pracować z głową!

– Co zrobić by pracownicy mnie akceptowali?
– Jak dawać sobie radę z doświadczonymi pracownikami zwłaszcza starszymi wiekiem?
– Jak postępować wobec dotychczasowych kolegów z pracy którzy przyjmują postawy roszczeniowe?
– Jak spełnić oczekiwania przełożonych nie niszcząc wzajemnych relacji z pracownikami?
– Co zrobić by chcieli mnie słuchać?
– Jak kontrolować pracę aby nie być postrzegany jako zło konieczne?
– Jak nagradzać i karać i budować własny autorytet?

Na te i wiele innych pytań znajdziemy wspólnie odpowiedzi w intensywnym warsztacie odwołując się do praktycznych działań i zachowań w pracy.

Korzyści dla uczestników

 • zapoznanie się z rolą i zadaniami kierownika zespołu produkcyjnego,
 • zdobycie wiedzy na temat zarządzania przez cele (MBO),
 • nabycie umiejętności budowania autorytetu w zespole,
 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w zespole.

Metody szkolenia

Koncepcja szkolenia zakłada podział czasu zajęć na: 

 • 75% ujęcie praktyki rozumianej jako case, studia przypadku, dyskusje moderowane,
 • 25% teorii stanowiącej częściowo zamknięcie i podsumowanie każdego z modułów zajęć.

Zakres programowy szkolenia

TEMAT: Zarządzanie – kierowanie zespołem produkcyjnym.

Dzień I 8.00 – 16.00

 • Powitanie, przedstawienie uczestników, zasady i cele szkolenia, oczekiwania.
 • Wprowadzenie do tematu
 • Kierowanie zespołem produkcyjnym specyfika pracy mistrza, brygadzisty, lidera…
 • Wspólnota celów firmy, kadry kierowniczej io pracowników – fikcja czy realia?
 • Dlaczego warto efektywnie zarządzać ludźmi?
 • Teorie zarządzania w praktyce
 • Style zarządzania na produkcji
 • Style zarządzania teoria
 • Mój styl zarządzania – Test psychologiczny i ocena innych
 • Styl zarządzania a poziom rozwoju (dojrzałości) zespołu
 • Jaki styl zarządzania przyjmować w konkretnych sytuacjach na produkcji – warsztaty
 • Rola lidera – szefa zespołu produkcyjnego
 • Kim jest lider?
 • Zadania lidera
 • Motywowanie do działania
 • Co może lider?
 • Jak lider buduje i niszczy swój autorytet na produkcji?
 • Sztuka efektywnej komunikacji na produkcji
 • Filary komunikatywnego lidera
 • Test komunikacji lidera – sprawdź w którym kierunku podążasz?
 • Najważniejsze umiejętności interpersonalne lidera
 • Techniki i metody wpływu w pracy z ludźmi
 • Przykłady z życia wzięte – praca na materiale szkoleniowym
 • Komunikacja w praktyce – gra symulacyjna „Fabryka życzeń”
 • Role zespołowe czyli nie wszyscy pracują tak samo ale….?
 • Role zespołowe wb Belbina – test
 • Jak przydzielać zadania z uwzględnieniem roli?
 • Prowadzenie spotkań i zebrań na produkcji
 • Spotkania jako strata czasu czy nieodzowny element zarządzania
 • Jak organizować spotkanie?
 • Co po spotkaniu?
 • Jak być konsekwentnym i wymagać konsekwencji od innych pracowników?

Dzień II 8.00 – 16.00

 • Delegowanie zadań jako narzędzie motywacji lub demotywacji w zespole produkcyjnym.
 • Co to jest delegowanie zadań?
 • Strefy delegowania zadań
 • Kiedy i jak delegować zadania?
 • Krótkie polecenie czy dłuższa rozmowa?
 • Osiem kroków w delegowaniu zadań i kompetencji
 • Osiem kroków w przekazywaniu informacji zwrotnej
 • Osiem błędów w delegowaniu zadań
 • Monitoring i Ocena pracy na produkcji
 • System Okresowej Oceny Pracy – zmora czy efektywne narzędzie kierowania zespołem?
 • Rozmowa oceniająca jako kluczowy element kierowania zespołem
 • Monitoring działań
 • Pochwała i reprymenda
 • Konsekwencja w działaniu.
 • Sztuka stawiania granic i egzekwowania konsekwencji
 • Kontrola pracy czyli ufaj i kontroluj!
 • Rola kontroli w kierowaniu zespołem
 • Jak i kiedy kontrolować?
 • Informacja zwrotna – konstruktywna kanapka krytyki
 • Studium przypadku
 • Coaching na produkcji
 • Coaching jako droga ku lepszemu?
 • Etapy Coachingu
 • Analiza problemu
 • Typowe narzędzia do rozwiązywania problemów na produkcji
 • Rozmowa coachingowa
 • Trudny pracownik? czy może…. Zbyt uległy lider?
 • Asertywność i empatia w pracy lidera zespołu produkcyjnego
 • Powody trudnych zachowań pracowników
 • Techniki psychologicznej perswazji i wpływu
 • Z życia na produkcji – przeżyjmy to jeszcze raz – scenki sytuacyjne.
 • Podsumowanie szkolenia i… co dalej?

Miejsce szkolenia:

Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe (2×8 godz.) 8.00 – 16.00

Zapraszamy

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Po pierwsze: Złam wszelkie zasady

Autor:
Buckingham Marcus, Coffman Curt

Książka podbiła wszystkie listy bestsellerów w Stanach Zjednoczonych od Financial Times po Amazon.com. Oparta na obszernym materiale empirycznym, jaki zebrali autorzy prowadząc badania w organizacji Gallupa, pokazuje, że istnieje coś, co łączy wszystkich odnoszących sukces menedżerów – jest tym elastyczność w podchodzeniu do sytuacji i ludzi, przekraczanie i łamanie utartych zasad. Książka proponuje model zarządzania, który pozwoli na wprowadzenie decydujących o sukcesie zmian, zwiększenie kreatywności pracowników i zadowolenia klientów oraz osiągnięcie lepszych zysków. MARCUS BUCKINGHAM jest liderem realizowanego przez Insytut Gallupa przez dwadzieścia lat projektu mającego na celu zidentyfikowanie najważniejszych cech wielkich menedżerów i wspaniałych miejsc pracy. Jest też starszym wykładowcą w Gallup’s Leadership Institute (Instytucie Przywództwa przy Instytucie Gallupa).

Link do księgarni

CURT COFFMAN jest światowym liderem praktycznych rozwiązań oferowanych przez The Gallup Organization Workplace Management Practice (Instytut Zarządzania Miejscem Pracy przy Instytucie Gallupa). Jest stałym konsultantem do spraw tworzenia wydajnych miejsc pracy nastawionych na klienta. Spośród setek książek o poprawie funkcjonowania organizacji ta jedna jest oparta na obszernym materiale empirycznym i koncentruje się na szczególnych działaniach, które powinni podjąć menedżerowie, aby już dziś ulepszyć swoją organizację. W świecie, w którym zarządzanie ludźmi pozwala wykorzystać występujące wśród nich zróżnicowanie, książka Po pierwsze: Złam wszelkie zasady to lektura obowiązkowa. Jeffrey Pfeffer, profesor w Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Stanforda Ta książka to wyzwanie dla powszechnych przekonań o wielkim zarządzaniu, wyzwanie poparte faktami i argumentami nie do odparcia. Bradbury H. Anderson, prezes i dyrektor operacyjny, Best Buy To jest to! Opierając się na przekonujących wnioskach i poważnych wynikach badań Gallupa, Buckingham i Coffman stworzyli mocne fundamenty skutecznego zarządzania. Po raz pierwszy opisano w jasny sposób drogę do pozyskania zaangażowanych pracowników i stworzenia świetnie prosperujących zespołów roboczych. To zmieniło moje podejście do zarządzania menedżerami.

Po pierwsze: Złam wszelkie zasady to ważne narzędzie dla każdego kierownika na linii frontu, dla każdego menedżera średniego szczebla i dla każdego lidera. Michael W. Morrison, dziekan na Uniwersytecie Toyota

Racjonalne, oparte na doświadczeniu podejście, z jakiego od lat słynął Gallup, uczyniło jeszcze bardziej mierzalnymi niemierzalne aktywa i poprawiło naszą zdolność do zarządzania nimi. Książka Po pierwsze: Złam wszelkie zasady pokazuje jak to zrobić. David Norton, prezes The Balanced Scorecard Collaborative,Inc.

Jak określili to sami autorzy, znaczna część wartości firmy znajduje się pomiędzy uszami jej pracowników. Kluczem do sukcesu jest pomnażanie tej wartości przez słuchanie i rozumienie tego, co znajduje się w ich sercach. Panowie Buckingham i Coffman znaleźli prosty sposób pomiaru i tworzenia tego niezwykle istotnego związku. U nas, w Carlson Companies, ich umiejętności pomagają nam stać się firmą naprawdę dbałą o swoich pracowników, firmą, która w przyszłości odniesie na rynku wielki sukces.

Może ci się także spodobać…