AKADEMIA LIDERA KAIZEN III

AKADEMIA LIDERA KAIZEN III – PRZEWODZIĆ CZYLI MOTYWOWAĆ – NAJWAŻNIEJSZA ROLA LIDERA GEMBA

 „Nie słyszymy pracowników bo nie chcemy ich słyszeć. Nie obudzimy nikogo kto udaje że śpi!!”

AKADEMII LIDERA KAIZEN to trzy intensywne warsztaty:

 1. PODSTAWY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W ORGANIZACJI LEAN
 2. ZARZĄDZAĆ CZY KIEROWAĆ ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM?– WARSZTAT LIDERA GEMBA
 3. PRZEWODZIĆ CZYLI MOTYWOWAĆ – NAJWAŻNIEJSZA ROLA LIDERA GEMBA”

skierowane do kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów w nowoczesnych zakładach produkcyjnych.

Czym jest tak naprawdę motywacja i jaki mamy na nią wpływ, zwłaszcza gdy pracownik twierdzi że za mało zarabia lub praca jest dla niego wyłącznie koniecznością życiową?

Fundamentalnym elementem KAIZEN jest człowiek. Można zmusić kogoś do zrobienia czegoś ale nie można nikogo zmusić do zainteresowania. Nie można zmusić ludzi do myślenia, muszą być tym sami zainteresowani. Z natury lubimy rozwiązywać problemy. To właśnie ciekawość pozwoliła nam ewoluować spośród wszystkich istot na ziemi. To jest klucz. W firmie najpierw musimy ukształtować ludzi zamiast zaczniemy kształtować produkt lub usługę.

Prawdziwy LEAN nie polega na stosowaniu jego narzędzi do każdego procesu ale na rozwijaniu u każdego pracownika sposobu myślenia nastawionego na ciągłe doskonalenie.

Doskonalenie umiejętności przywódczych pozwala na budowanie dobrych relacji z pracownikami oraz metodyczne rozwiązywanie problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie. Dlatego ten warsztat głownie nakierowany jest na praktyczne umiejętności pracy z podwładnymi i uczy jak eliminować trudności związane z wprowadzaniem zmian oraz ze stratami produktywności wynikającymi z nierozwiązanych konfliktów w relacjach z pracownikami.

 

Razem musimy przejść zmianę mentalną od myślenia: „Nie da się!” do „Jak to zrobimy?”

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie do szkolenia – cele i zadania
 • SUKCES, który porywa do działania – „REWOLWEROWIEC” – zadanie zespołowe na forum
 • Najtrudniejsze elementy pracy lidera LEAN
 • Co motywuje – demotywuje lidera?
 • Co motywuje – demotywuje podwładnych?
 1. „Papierowa konstrukcja” – jak osiągnąć cel i mieć zmotywowany zespół” – zadanie symulacyjne
 • Wnioski: Kiedy niemożliwe staje się możliwe?
 • Gdzie tkwią największe ograniczenia i bariery naszej motywacji? Rola lidera – ludzie staną za Tobą albo przeciwko Tobie!
 1. Motywowanie czyli…?
 • Nasza definicja motywacji
 • Teoria i praktyka motywacji – najlepsze wzorce
 • Czynniki higieny i motywatory wg Herzberga
 • Główne zasady motywowania w zespole
 • Polska mapa motywacji
 • Lista 25 motywatorów – sprawdź czy znasz swoich podwładnych – zadanie na forum
 1. Psychologia motywacji
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Postawy i zachowania czy można na nie wpływać?
 • Determinizm czyli jak DNA, wychowanie i środowisko wpływają na nasze postawy?
 • Transakcja psychologiczna – jak pozostać Dorosłym wśród Dzieci i Rodziców?
 • Kiedy podwładny tłumaczy się, przeprasza, oskarża, atakuje lub się „mądrzy” – scenki sytuacyjne – praca z kamerą
 1. Poznaj oczekiwania swoich współpracowników
 • Rozpoznawanie indywidualnej strategii motywacyjnej
 • System nagród i kar – czym możesz motywować podwładnych?
 • Wynagrodzenie i system premiowy
 • System motywacji kafeteryjnej
 • Nasz mini system motywacji – zadanie zespołowe
 1. Motywatory społeczne i finansowe
 • Nie tylko kasa!
 • Piramida Maslowa w waszej firmie
 • Lista praktycznych 100 kar i 200 nagród czyli 2 x więcej nagradzaj
 • Pochwała i reprymenda
 • „Bohater SID” – film edukacyjny
 1. Cele które motywują lub demotywują
 • „Makaron i cukrowa pianka” – zadanie zespołowe – rywalizacja na forum
 • WNIOSKI: Dlaczego w tym zadaniu najlepsze wyniki osiągają… PRZEDSZKOLAKI?!!
 • Dlaczego cele muszą być SMART?
 1. „Zarządzanie zespołem niewidomych” – wyzwanie dla prawdziwych liderów  KAIZEN!!!
 • zadnie symulacyjne – rywalizacja w zespołach na forum
 • Wnioski: jak poprzez prawidłowe kierowanie zespołem i motywację można ograniczyć MUDA?
 • 6 strat MUDA: nadprodukcja, zapasy, braki, ruch, przetwarzanie, oczekiwanie a motywacja Twojego zespołu do ich ograniczenia
 • Jak i dlaczego niemożliwe stało się możliwe?!!!
 • Typowe błędy lidera, które ograniczają efektywność zespołu.
 1. Ogólny model sytuacji konfliktowej w zespole
 • „Kto kogo? – czyli jak wygrać i utrzymać dobre relacje?” – zadanie indywidualne – rywalizacja na forum zespołu
 • Definicja i zasady
 • Przyczyny, rodzaje i źródła
 • Cechy oraz struktura sytuacji
 1. Etapy oraz dynamika rozwoju sytuacji konfliktowej
 • Konflikt pomiędzy pojedynczymi osobami, a konflikt zespołowy.
 • Reguły kryzysu
 • Interwencja w sytuacjach
 • Konflikt, jako sytuacja rozwojowa – kierowanie energią konfliktu do współpracy.
 • Mechanizmy najczęściej pojawiających się konfliktów w obszarach pracy – jak zapobiegać w przyszłości?
 • „Przy okrągłym stole – za i przeciw polityce radarowej w Polsce” – studium przypadku
 • zadanie zespołowe – wnioski na forum
 1. Rola szkoleń i rozwoju pracowników w motywacji – TWI
 • Sztuka udzielania instruktażu wg TWI Toyota Japonia
 • Trening krótkiego szkolenia wg schematu TWI
 • Odpowiednie przygotowanie
 • Własnoręczne wykonanie pracy,
 • Umożliwienie szkolonemu wykonania pokazanej pracy
 • Monitorowanie postępów samodzielnej pracy
 1. Matryca kompetencji jako narzędzie zarządzania ścieżką rozwoju zespołu
 • Budowa matrycy kompetencji
 • Definiowanie potrzeb kompetencyjnych
 • Analiza obecnych kompetencji
 • Budowa planu rozwoju pracowników
 • Nasza matryca kompetencji i rozmowa z podwładnym – scenki sytuacyjne – praca z kamerą
 1. Podsumowanie i wnioski do dalszej pracy

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi z wykorzystaniem takich form jak:

 • Zasada 20% teoria 80% praktyka
 • Gry symulacyjne i fabularyzowane
 • Studium przypadku
 • Scenki sytuacyjne
 • Testy i ankiety psychologiczne
 • Prezentacja MM
 • Dyskusja moderowana i praca w podzespołach
 • Praca na materiale szkoleniowym
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów z codziennej pracy uczestników
 • Praca z kamerą

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej MMM (maximum wiedzy, maximum umiejętności, maximum swobodnej wymiany doświadczeń i dobrych przykładów z rynku). Omawiane zagadnienia poparte są prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami doskonalącymi wybrane umiejętności.Metody wyszczególnione: wykład, grupy zadaniowe, symulacje, odgrywanie ról, case study, buzz, handout, pokazy audiowizualne, testy.

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

Szkolenie dla kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów dla których bycie LIDEREM GEMBA jest nie tylko źródłem dochodów ale drogą ciągłego doskonalenia.

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Trener, Konsultant, Coach wspierający procesy wdrażania koncepcji LEAN Manufacturing w firmachprodukcyjnych, a także rozwoju kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla oraz umiejętności osobistych pracowników w środowisku LEAN. Posiada 17 letnie doświadczenie trenerskie, a od 10 lat jego aktywność koncentruje się na szkoleniach skierowanych do firm produkcyjnych. Jest audytorem w projektach rozwojowych na etapie wdrożeń, kontroli i oceny.

Wypracował autorskie rozwiązania i opracował szkolenia mające na celu podniesienie standardów komunikacji w środowisku produkcyjnym, wzrost efektywności zarządzania zespołami dla kierowników, brygadzistów, liderów, mistrzów.

Prowadzi szkolenia wspierające wdrażanie idei LEAN:

 • Warsztaty liderskie dla mistrzów, brygadzistów liderów obszarów produkcyjnych.
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej w środowisku LEAN.
 • Zarządzanie zespołem produkcyjnym w środowisku LEAN – warsztaty kierownicze.
 • Motywacja do zmian w LEAN.
 • 5S Przygotowanie do wdrożenia.
 • Pracownicze Programy Pomysłów – jak angażować do innowacyjności?
 • Sztuka udzielania instruktarzu wg metodologii TWI.
 • Podstawowe narzędzia do rozwiazywania problemów wg LEAN.
 • Trening Trenera KAIZEN.

Przeszkolił liderów takich firm jak:

Enersys Sp. z o.o., CNH Holland Sp. z o.o., AMCOR Sp. z o.o., NESTLE Pacyfic SA, MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Cenos SA., Danfoss, Wilbo – Neptun SA., Młyny i Spichlerze Gdańskie Sp. z o.o., ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warkom Sp. z o.o., ENERGA Obsługa Klienta, Lotos Serwis Sp. z o.o., LOTOS Biuro Kontraktacji, Radmor SA., NordGlass, Philips Polska, „Herbapol – Lublin” S. A., Weyerhaeuser Poland Sp. z o.o., Jakob Hatteland Computer” Sp. z o.o., Visscher-Caravelle Poland Sp. z o.o., Frosta Sp. z o.o., SE Bordnetze Polska Sp. z o., AIC S.A. Produkcja wymienników ciepła, Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o., Ministerstwo Obrony Narodowej, PFRON o/Gdańsk, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim i in.

 

 

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

04/24/2017

Może ci się spodobać…