BLOK III „Przewodzić czyli MOTYWOWAĆ – najważniejsza rola lidera LEAN!”

BLOK III „Przewodzić czyli MOTYWOWAĆ – najważniejsza rola lidera GEMBA!” Fundamentalnym elementem KAIZEN jest człowiek. Można zmusić kogoś do zrobienia czegoś ale nie można nikogo zmusić do zainteresowania. Nie można zmusić ludzi do myślenia, muszą być tym sami...