AKADEMIA LIDERA ZARZĄDZANIE

AKADEMIA LIDERA  ZARZĄDZAĆ CZY KIEROWAĆ ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM? – WARSZTAT LIDERA   „Nie chodzi o to aby wykorzystać do pracy 100 par rąk… Chodzi też o 100 myślących głów i 100 zaangażowanych serc” Szkolenie skierowane do kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów...

Akademia lidera Lean

OPIS CYKLU SZKOLENIOWEGO TRENING KIEROWNICZY Trening kierowniczy to cykl szkoleń otwartych i/lub zamkniętych dla kadry średniego i wyższego szczebla managerskiego – kierowników i dyrektorów dowolnych działów lub obszarów, osób sprawujących nadzór nad grupami:...

Akademia Lidera Motywacja

AKADEMIA LIDERA PRODUKCJI – PRZEWODZIĆ CZYLI MOTYWOWAĆ – NAJWAŻNIEJSZA ROLA LIDERA  „Nie słyszymy pracowników bo nie chcemy ich słyszeć. Nie obudzimy nikogo kto udaje że śpi!!” Szkolenie skierowane do kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów w...