Zarządzanie zmianą w organizacji LEAN

„Zarządzanie zmianą w organizacji LEAN” – warsztaty dla mistrzów i liderów produkcji

Wdrożenie idei szczupłego zarządzania oraz zasad i narzędzi Lean jest związane z zarządzaniem zmianą w organizacji. Zanim zatem zdecydujemy się na realizację projektów szczupłego zarządzania i doskonalenia warto mieć świadomość że jest to nie tylko zmiana na poziomie procesu ale również na poziomie zachowań i na poziomie kulturowym. Lean opiera się przede wszystkim na zachowaniach osób biorących udział w procesie zmian – na tzw Agentach zmian. Bez ich zaangażowania i uczestnictwa, bez zmiany mentalności uczestników procesu, każda zmiana w długim okresie czasu będzie skazana na niepowodzenie. Szefowie wielu firm i instytucji zastanawiają się dlaczego mimo stworzenia odpowiednich warunków do zmian (według ich mniemania) przebieg tych zmian realizuje się zbyt wolno lub jest wręcz blokowany przez pracowników niższego i średniego szczebla?

Warsztat ma dać odpowiedz na te i inne pytania a przede wszystkim jest praktycznym treningiem umiejętności zarządzania pracownikami dla kadry na poziomie mistrza, brygadzisty i lidera.

Cele warsztatów

Analiza krytycznych elementów w zarządzaniu zmianą:

 • Motywacja do zmian i identyfikacja z nimi
 • Odpowiedzialność Mistrza za wdrażanie zmian
 • Prawidłowa komunikacja zmian w realiach firmy produkcyjnej
 • Umiejętności zarządzania personelem poprzez stałe doskonalenie
 • Umiejętność stosowania sytuacyjnego i transformacyjnego stylu zarządzania,
 • Jednolite pozytywne nastawienie do zmian mistrzów oraz podległych im pracowników.
 • Promocja zmian na wszystkich poziomach struktury org firmy

Korzyści dla firmy:

 • Skuteczne wdrażanie zmian, w firmie, przez kadrę średniego i niższego szczebla zarządzania
 • Sprawne przejście do stanu akceptacji idei zmian i ciągłego doskonalenia
 • Wzrost odpowiedzialności i identyfikacji mistrzów z procesem zmian w firmie
 • Skuteczna komunikacja w trakcie wdrażania zmian
 • Atmosfera współpracy i zaufania wśród pracowników produkcyjnych i kadry liderów, brygadzistów, mistrzów i kierowników obszarów i działów firmy

Korzyści dla uczestnika:

Mistrzowie jako agenci zmian po zakończonym szkoleniu będą w stanie:

 • Zaplanować i przeprowadzić spotkania z pracownikami, podczas których zostaną zakomunikowane cele i potrzeby zmian w organizacji pracy
 • Zbudować atmosferę współpracy i zaufania w zespołach produkcyjnych
 • Zdiagnozować potrzeby informacyjne i nastawienia pracowników w różnych etapach wdrożeń idei i narzędzi (np. identyfikowania i rozwiazywania problemów, doskonalenia procesów, metod i środowiska pracy..)
 • Efektywnie komunikować się z podwładnymi i przełożonymi, wykorzystując konkretne techniki perswazji, udzielania informacji zwrotnej itd
 • Umiejętnie przekazywać mało popularne informacje – dodatkowy czas pracy, zmiany standardów pracy, przestrzeganie nowych reguł itp..
 • Skutecznie przełamywać opór pracowników wobec wprowadzanych zmian w organizacji
 • Prawidłowo reagować w trudnych, konfliktowych sytuacjach
 • Skutecznie radzić sobie z naturalnymi emocjami i stresem własnym i podległych pracowników – trening inteligencji emocjonalnej
 • Prawidłowo identyfikować i włączać do działania „agentów zmian” wśród podległych pracowników

 Program szkolenia ( 2 dni szkoleniowe, 2 x 8 godzin)

Dzień I 8.00 – 16.00

 1. Wstęp
 • Przedstawienie trenera i uczestników
 • Prezentacja programu i celów szkolenia
 • Zasady współpracy – kontrakt, umowa jako narzędzie zarządzania
 • Zadanie Integracyjne – „Most”
 • Co łączy a co dzieli uczestników zmian w firmie?
 1. Wprowadzenie do zarządzania zmianą w organizacji Swedwood Lubawa
 • Idea zmian czyli kultura ciągłego doskonalenia
 • Czym jest zmiana – cele i istota zmian
 • Zmiana organizacji pracy – szansa czy konieczność?
 • Korzyści dla klientów, dla firmy, dla menedżerów i dla pracowników firmy?
 1. Zarządzanie procesem zmian w firmie
 • Kluczowe czynniki sukcesu wpływające na powodzenie wdrożeń zmian
 • Gotowość do zmian na wszystkich poziomach organizacji firmy – czyli nie tylko produkcja!!
 • Na jakim etapie wdrożenia zmian jest Mistrz i jego zespół?
 • Analiza potencjalnych źródeł ryzyka i zagrożeń dla realizacji procesu zmiany
 1. Agenci zmian w organizacji firmy
 • Test indywidualnego stylu podejścia do zmian – autodiagnoza moja gotowości do zmiany
 • Agenci zmian w organizacji – rola i zadania
 • Kompetencje szczególnie potrzebne podczas wdrażania zmian w organizacji
 • Autorytet Mistrza na poziomie: Doświadczenia, Stanowiska i Funkcji, Charyzmy i.. metod komunikacji z podwładnymi
 • Test Johary – indywidualny styl komunikacji z zespołem
 1. Psychologiczne i emocjonalne aspekty zmian przy wdrożeniach zmian – reakcje pracowników na zmiany
 • Przyczyny obaw i oporu wobec realizacji zasad odchudzonej produkcji
 • Postawy Mistrzów wobec zmian – nie przekonasz jeżeli sam nie jesteś przekonany
 • „Gracz czy ofiara?” zadanie na forum – wnioski do dalszej pracy
 • Rozpoznawanie symptomów oporu wobec zmian i metody ich przełamywania
 • Typowe postawy i sytuacje w firmie – ćwiczenia na forum
 1. Style zarzadzania w zależności od poziomu zespołu i poziomu realizacji zmian
 • Test indywidualnego stylu zarzadzania
 • Jak, który i kiedy zastosować dany styl?
 • Praca na materiale szkoleniowym – info zwrotne na forum
 1. Komunikowanie zmian w firmie
 • Postawa i nastawienie do zmian i do ludzi
 • Współczynnik efektywności Mistrza w procesie zmian
 • Znaczenie efektywnej komunikacji w procesie zmian – jak budować relacje
 • Prowadzenie spotkań w czasach zmiany – czyli jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić spotkanie
 • Przykłady spotkań z podwładnymi – prezentacja na forum
 • Ćwiczenia: „Expose szefa”, „Droga wojownika – sztuka przekazywania niepopularnych informacji – ćwiczenia na forum i w podgrupach
 1. Metody skutecznej komunikacji Mistrzów – czyli o sztuce argumentowania i perswazji w firmie Lean – studia przypadków i scenki sytuacyjne
 • „Historia pewnego zwierzaka” – zadanie na forum – wnioski do dalszej pracy
 • Lean jako system ciągłego rozwoju i doskonalenia – korzyści dla firmy i dla pracowników
 • Co to jest „strata” i dlaczego konkurencja może z nami wygrać?
 • Przykłady strat w naszych obszarach – praca w podzespołach na materiale szkoleniowym
 • Dlaczego powinniśmy realizować zasady ciągłego doskonalenia?
 1. Sytuacje konfliktowe w firmie i rola Mistrza
 • Geneza konfliktów w okresie ciągłych zmian i doskonalenia
 • Rodzaje konfliktów
 • Sposoby ich rozwiązywania – przykład metodologii wg TWI
 • Jak zapobiegać konfliktom?
 1. Skuteczne techniki komunikacyjne w zarządzaniu zespołami w procesie zmian – fidback
 • Prawidłowe zwroty i wyrażenia (parzydła i wabiki)
 • Zasady komunikatów Ja i TY
 • FUKO
 • Kanapka Krytyki
 • Stawianie granic
 • Techniki niewerbalne
 • Ćwiczenia – scenki sytuacyjne z zastosowaniem poznanych metod
 1. Typowe trudne sytuacje w procesie wdrażania zmian – ćwiczenia
 • Zbyt mało zarabiam abym się starał cokolwiek zmieniać?(za ile?!)
 • Było dobrze to po co cokolwiek zmieniać?
 • Tu chodzi wyłącznie o statystyki i ładnie wyglądające słupki!
 • Ten system (standard) jest bez sensu!
 • Dlaczego Ja? (daj to komuś innemu)
 • To nie moja (nasza) wina!
 • Tego się nie da zmienić (wdrożyć..)
 • Nie mam zamiaru nikogo uczyć (doskonalić)
 • To wszystko juz było i nic się nie udało utrzymać?
 • Kierownicy wymyślają bzdury a my musimy to potem robić!
 • Im chodzi wyłącznie o zysk naszym kosztem!!
 • ….?
 1. Podsumowanie
 • Podsumowanie kluczowych treści szkolenia
 • Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności w praktyce
 • Zadania poszkoleniowe

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

10/30/2017

Może ci się także spodobać…