Akademia lidera

Akademia Lidera   Program skierowany do pracowników na najniższym szczeblu zarządzania głownie liderów i brygadzistów. W ramach  AKADEMII LIDERA  realizujemy szkolenia dla liderów produkcji – brygadzistów. Mają one na celu doskonalenie kompetencji miękkich w...

AKADEMIA LIDERA ZARZĄDZANIE

AKADEMIA LIDERA  ZARZĄDZAĆ CZY KIEROWAĆ ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM? – WARSZTAT LIDERA   „Nie chodzi o to aby wykorzystać do pracy 100 par rąk… Chodzi też o 100 myślących głów i 100 zaangażowanych serc” Szkolenie skierowane do kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów...

Akademia lidera Lean

OPIS CYKLU SZKOLENIOWEGO TRENING KIEROWNICZY Trening kierowniczy to cykl szkoleń otwartych i/lub zamkniętych dla kadry średniego i wyższego szczebla managerskiego – kierowników i dyrektorów dowolnych działów lub obszarów, osób sprawujących nadzór nad grupami:...

Akademia Lidera Motywacja

AKADEMIA LIDERA PRODUKCJI – PRZEWODZIĆ CZYLI MOTYWOWAĆ – NAJWAŻNIEJSZA ROLA LIDERA  „Nie słyszymy pracowników bo nie chcemy ich słyszeć. Nie obudzimy nikogo kto udaje że śpi!!” Szkolenie skierowane do kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów w...
Akademia Lidera Produkcji

Akademia Lidera Produkcji

AKADEMIA LIDERA  – EFEKTYWNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ORGANIZACJI LEAN „Zapytano trzech robotników w fabryce, co robią? Pierwszy odpowiedział, że maluje płaskowniki, drugi – że montuje ramę, trzeci – że buduje najlepszy samochód na świecie”. Jeżeli chcemy aby...