Automotywacja i zarządzanie stresem szkolenie

„Wiatr w żagle czyli, jak zadbać o swoje samopoczucie „

Cel: Określenie znaczenia umiejętności wpływania na własne emocje i redukowania stresu

w kontaktach społecznych, z  naciskiem na możliwość modyfikowania i wzmacniania indywidualnych zachowań w kontaktach interpersonalnych.

Korzyści dla uczestnika:    

Uczestnicy:

 • zdobędą wiedzę skąd biorą się emocje i stres i jaki mają wpływ na nasze samopoczucie
 • poznają własne, indywidualne dla każdego, sygnały stresu
 • nabędą umiejętności utrzymania równowagi emocjonalnej oraz dobrej kondycji psychofizycznej
 • będą mieli okazję do sformułowania własnych szans i okazji dających siłę i wiarę w siebie
 •  poczują spokój i zadowolenia z przełamywania kolejnych barier
 • dostaną ładunek energii i pewności, że sytuacje są trudne tylko wtedy, gdy nie umiemy sobie z mini poradzić.

Program szkolenia:

 1. Emocje i stres – fakty i mity
 •  Definicje
 • Klasyfikacja źródeł emocji i stresu
 • Uogólniony zespół adaptacyjny w stresie
 • Skala Holmsa-Rahe’a
 • Wewnętrzne źródła związane z typem osobowości (A,B)
 • Przekonania i niska samoocena, jej wpływ na kształtowanie obrazu naszej rzeczywistości
 • Emocje i stres wywołane niewłaściwą komunikacją interpersonalną

Cel modułu – Zwrócenie uwagi na nieuświadomione sygnały będące pochodną stresorów

i świadomego reagowania na nie. Pomiar w jednostkach LCU poziomu stresu w ostatnim roku. Uświadomienie czyhającego zagrożenia w przypadku braku neutralizatorów stresu. Przekonanie uczestników, że stres jest pojęciem subiektywnym, uświadomienie wewnętrznego potencjału do radzenia sobie ze stresem. Narzędzia – Ćwiczenie indywidualne – eksperyment bazujący na rzeczywistych doświadczeniach uczestników szkolenia.

 1. Myśli, uczucia, działanie
 • Słuchaj siebie
 • Model Ellisa – przeformułowania myśli
 • Przekuj negatyw w pozytyw

Cel modułu – Poznanie mechanizmów wywołujących trudne emocje i stres. Wzmocnienie umiejętności ich zwerbalizowania. Przećwiczenie techniki MUD, przeformułowania oraz zdiagnozowania własnego zaplecza, przećwiczenie modelu poznawczego reakcji na emocje (model Ellisa). Narzędzia – Cały moduł oparty jest na autodiagnostyce uczestnika i wykonywaniu polecanych przez Trenera ćwiczeń

 1. Techniki radzenia sobie w sytuacji trudnej emocjonalnie
 • Ćwiczenia oddechowe (J. Santorski) i izometryczne
 • wiczenia Dennisona i Cooka – synchronizacja półkul mózgowych
 • Warunkowanie reakcji organizmu w odpowiedzi na tzw. „złą postać”
 • Refreming i kotwiczenie
 • Relaks Jacobsona

Cel modułu – Poznanie różnych, polecanych przez ekspertów, technik i  zastosowanie ich

w ćwiczeniach. Narzędzia – wykonywanie ćwiczeń wg instrukcji Trenera.

 1. Porozumienie bez przemocy.
 • Dobór słów emocjonalnie neutralnych
 • Przyjmowanie krytyki
 • Feedback – twórcza analiza niepowodzeń

Cel modułu – Zwiększenie skuteczności indywidualnej reakcji pracownika w sytuacjach trudnych podczas wykonywania obowiązków w pracy.

Narzędzia – Grupowe i indywidualne ćwiczenia ułatwiające komunikacje interpersonalną.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Może ci się także spodobać…

Mobbing szkolenie

Opis szkolenia: Szkolenie "Przeciwdziałanie Mobbingowi – Co może zrobić manager?" zostało zaprojektowane w celu...