Szkolenie Rekrutacja i Selekcja Strategie pozyskiwania wybitnych pracowników

Opis szkolenia i Cel
W dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, firmy muszą stosować nowatorskie strategie konkurencyjności, aby sprostać przyszłym wyzwaniom. Kluczowym elementem sukcesu organizacji jest zdolność do zatrudniania pracowników o odpowiednich zdolnościach, umiejętnościach i doświadczeniu, które przyczynią się do tworzenia wartości dodanej. Pracownicy stanowią fundament konkurencyjności firmy.
Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami i narzędziami stosowanymi w procesie rekrutacji i selekcji pracowników na różne stanowiska, począwszy od wykonawczych, poprzez specjalistyczne, aż po kierownicze. Dodatkowo, szkolenie ma na celu przedstawienie różnych modeli wywiadów, rozmów kwalifikacyjnych oraz narzędzi psychologicznych, które wspierają proces selekcji kadr.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników

  • Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i przeprowadzania procesów rekrutacji i selekcji.
  • Rozwój umiejętności formułowania pytań do wywiadów i rozmów kwalifikacyjnych opartych na kompetencjach firmowych i opisach stanowisk.
  • Nabycie umiejętności prowadzenia skutecznych wywiadów i rozmów kwalifikacyjnych oraz oceny ich efektywności.

Korzyści dla pracodawcy

  • Efektywność w rekrutacji i selekcji, Poznanie nowych metod i narzędzi pozwoli pracodawcom na efektywne pozyskiwanie najlepszych talentów na rynku, co przyczyni się do zwiększenia jakości zatrudnienia oraz minimalizacji ryzyka związanego z nieodpowiednimi decyzjami rekrutacyjnymi.
  • Optymalizacja procesów rekrutacyjnych, Zrozumienie etapów planowania zatrudnienia oraz procesów rekrutacji i selekcji pozwoli firmom na skuteczniejsze zarządzanie tymi procesami, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów.
  • Zmniejszenie retencji pracowników, Dzięki lepszemu dopasowaniu kandydatów do stanowisk pracy oraz skuteczniejszej adaptacji zawodowej, firma może oczekiwać większej satysfakcji i zaangażowania pracowników, co z kolei może przyczynić się do redukcji rotacji kadry.
  • Rozwój organizacji, Wdrażanie metodologii Assesment Centre i Development Centre pozwoli firmie na lepsze identyfikowanie i rozwijanie potencjału pracowników, co przekłada się na długoterminowy wzrost kompetencji kadry i zdolności organizacji do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.

Metody Szkolenia

  • Interaktywna prezentacja multimedialna wspierająca omówienie tematów.
  • Analiza przykładów, procedur, testowych arkuszy.
  • Moderowane dyskusje, analizy przypadków, zadania grupowe oraz odpowiedzi na pytania.

Program szkolenia

Dzień I

1. Planowanie strategiczne zatrudnienia
• Etapy planowania personelu.
• Identyfikacja potrzeb kadrowych.
• Prognozowanie zmian w zatrudnieniu a planowanie obsad personalnych.
• Tworzenie specyfikacji stanowiska pracy – studium przypadku.
2. Proces rekrutacji
• Wybór źródeł pozyskiwania pracowników – rekrutacja wewnętrzna vs. zewnętrzna.
• Kreowanie atrakcyjnych ofert pracy.
• Wybór efektywnych metod poszukiwania kandydatów.
• Tworzenie skutecznych ogłoszeń o pracę – analiza przypadku.
• Rekomendacje i ocena aplikacji.
3. Proces selekcji
• Analiza aplikacji kandydatów.
• Pogłębiony wywiad selekcyjny.
• Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
• Rodzaje pytań i techniki interpretacji odpowiedzi.
• Kwestionariusz wywiadu rekrutacyjnego – studium przypadku.
• Testy i próbki pracy – dopasowanie do wymagań stanowiska.
• Ostateczny wybór kandydata – proces optymalizacji decyzji.

Dzień II

4. Metodologia Assessment Center i Development Center
• Etapy obserwacji i oceny w AC i DC.
• Zalety i ograniczenia obserwacji.
• Pułapki psychologiczne w procesie obserwacji.
• Analiza przypadku: Kluczowe aspekty skutecznej oceny.
5. Adaptacja zawodowa
• Zintegrowanie z nowym środowiskiem pracy.
• Adaptacja na stanowisku.
• Budowanie relacji w zespole.
• Ocena pracy po okresie próbnym – studium przypadku.
• Sesje konsultacyjne indywidualne.

Podsumowanie
Szkolenie „Pozyskiwanie i Selekcja Najlepszych Pracowników” umożliwia uczestnikom poznanie nowoczesnych metod i narzędzi wykorzystywanych w procesach rekrutacji i selekcji pracowników. Poprzez zapoznanie się z etapami planowania zatrudnienia, budowaniem ofert pracy, prowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych oraz metodologiami Assesment Centre i Development Centre, uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, aby skutecznie pozyskiwać i selekcjonować najlepszych kandydatów na stanowiska w swoich organizacjach. Dzięki temu szkoleniu firmy będą mogły efektywniej zarządzać procesami rekrutacyjnymi, poprawić jakość zatrudnienia oraz rozwijać potencjał swojej kadry, co w konsekwencji przyczyni się do osiągnięcia sukcesu biznesowego.

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

03/03/2024

Może ci się także spodobać…

Mobbing szkolenie

Opis szkolenia: Szkolenie "Przeciwdziałanie Mobbingowi – Co może zrobić manager?" zostało zaprojektowane w celu...

Szkolenie Coaching managerski

Wstęp:Szkolenie "Coaching Menadżerski" stanowi niezwykle wartościową okazję dla menadżerów na rozwinięcie umiejętności...